Glavni sadržaj
graphical banner with circles for state of the union
Demografija, mladi i raznolikost Europe

Uvodimo promjene

Nova stvarnost

Prilagodbe u društvu sa sve starijim stanovništvom

Europa proživljava velike demografske promjene. U EU-u se posljednjih pet desetljeća očekivani životni vijek pri rođenju povećao za 10 godina. Iznimno je to postignuće koje pokazuje snagu i vrijednost našega socijalnog tržišnog gospodarstva. No, starenje stanovništva utječe na naš način života pa naš socijalni model i politike treba prilagoditi novoj stvarnosti.

Što Komisija poduzima?

 • Već u ranoj fazi mandata donijeli smo Zelenu knjigu o starenju.
 • Pokrenuli smo opsežno javno savjetovanje o izazovima i mogućnostima povezanima s dugoročnim učincima starenja, koji utječu na sve naraštaje. Rezultati savjetovanja odražavat će se u europskoj strategiji za skrb, koja će biti predstavljena u rujnu 2022.

Razvoj ruralnih područja

Ruralna područja aktivno sudjeluju u oblikovanju zelene i digitalne tranzicije EU-a. Rad i studiranje na daljinu brzo postaju stvarnost za mnoge osobe koje žive u EU-u, čime se otvaraju nove mogućnosti za mlade obitelji, poduzeća i ruralne zajednice. Inovacije u održivoj poljoprivredi dobre su za zdravlje ljudi i klimu, ali i za sigurnost opskrbe hranom u Europi.

Europska ruralna područja
aktivno sudjeluju u oblikovanju zelene i digitalne tranzicije EU-a
30 %
stanovništva EU-a (137 milijuna ljudi) živi u ruralnim područjima
80 %
područja EU-a je ruralno

Kako Komisija podupire ruralna područja

 1. lipanj 2021.
  Oblikovana dugoročna vizija

  Utvrđen je put prema jakim, povezanim i prosperitetnim ruralnim područjima.

 2. prosinac 2021.
  Pakt za ruralna područja

  U okviru pakta uključuju se mišljenja i stajališta ruralnih zajednica. S paktom zajedno izrađeni akcijski plan za ruralna područja pomoći će u pretakanju dugoročne vizije u zbilju.

 3. lipanj 2022.
  Planovi za oporavak i otpornost

  Doneseno je 25 nacionalnih planova za oporavak i otpornost za potporu ruralnim i udaljenim područjima u vrijednosti od približno 14,6 milijardi eura, što uključuje ulaganja i reforme za obnovu prirode, brze internetske veze i lokalne željeznice.

Migracije – daljnji koraci

Napredak u području migracija i azila

 1. rujan 2020.
  Novi pakt o migracijama i azilu

  U novom paktu strogo i pravedno upravljanje granicama kombinira se s učinkovitim i humanim pravilima o azilu i migracijama.

 2. lipanj 2021.
  Nova schengenska strategija

  Komisija je predstavila novu strategiju za jačanje schengenskog područja kako bi se osiguralo djelotvorno upravljanje vanjskim granicama EU-a, povećala policijska i pravosudna suradnja, poboljšala pripravnost i upravljanje te dovršilo proširenje schengenskog područja.

 3. siječanj 2022.
  Početak rada Agencije Europske unije za azil

  Agencija Europske unije za azil započela je s pružanjem potpore državama članicama EU-a u primjeni paketa propisa EU-a kojima se uređuju uvjeti azila, međunarodne zaštite i prihvata, što je poznato kao zajednički europski sustav azila (CEAS).

Mladi

Kako Komisija uključuje mlade

 • Komisija je 2022. pokrenula novu inicijativu pod nazivom ALMA (engl. Aim, Learn, Master, Achieve – Stremi, uči, svladaj, ostvari), čiji je cilj da se najranjivijim mladim osobama ili mladima u nepovoljnom položaju olakša pristup tržištu rada.
 • U okviru Garancije za mlade, pokrenute 2020., sve države članice obvezale su se osigurati da sve osobe mlađe od 30 godina dobiju kvalitetnu ponudu za posao, nastavak obrazovanja, naukovanje ili pripravništvo u roku od četiri mjeseca od gubitka zaposlenja ili prestanka obrazovanja.

Europske građanske inicijative

U tijeku je deseta godina postojanja europske građanske inicijative, jedinstvenog načina na koji građani mogu zatražiti od Komisije da predloži novo zakonodavstvo. Komisija odlučuje o načinu postupanja nakon što se za inicijativu prikupi milijun potpisa. Od sredine rujna 2021. Komisija je registrirala 10 novih europskih građanskih inicijativa, u kojima se poziva na djelovanje EU-a u raznim područjima, od poboljšanja radnih uvjeta u odjevnoj industriji do oporezivanja zelenih proizvoda i povećanja prava životinja. U istom je vremenu za tri druge inicijative u području bioraznolikosti prikupljeno više od milijun potpisa, koje trebaju provjeriti nacionalna nadležna tijela:  

 • Stop rezanju peraja – stop trgovini
 • Spasimo pčele i poljoprivrednike! U smjeru poljoprivrede koja je pogodna za pčele i za zdrav okoliš
 • Spasite kozmetiku proizvedenu bez okrutnosti – obvežite se na Europu u kojoj nema ispitivanja na životinjama
10 godina
europskih građanskih inicijativa
10
novih europskih građanskih inicijativa registrirano je od sredine rujna 2021.
3
inicijative su od sredine rujna 2021. prikupile više od milijun potpisa građana.

Veće sudjelovanje javnosti u donošenju politika

Kako to Komisija postiže?

 • Javnost i dionici mogu dati doprinos na portalu Iznesite svoje mišljenje tijekom cijelog ciklusa donošenja politika.
 • Kako bi se dodatno pojednostavnio postupak savjetovanja, Komisija je u studenome 2021. uvela pojedinačne pozive na očitovanje, što je pristup u kojem su objedinjena dva prethodna koraka.
 • Savjetovanja su postala pristupačnija osobama s invaliditetom.
 • Znanstveno-istraživačku zajednicu od početka se savjetovanja potiče da dostavi relevantna znanstvena istraživanja.

Rezultati angažmana javnosti u donošenju politika

5000
objavljenih prilika za davanje povratnih informacija
3 milijuna
primljenih odgovora
600 000
odgovora u okviru više od 800 inicijativa politike od govora o stanju Unije iz 2021.

Uloga građana u oblikovanju budućnosti Europe

Konferencija o budućnosti Europe omogućila je građanima iz svih društvenih slojeva da više utječu na buduće aktivnosti EU-a.

Rezultati konferencije

49
prijedloga
326
konkretnih mjera
Više od 6 500
organiziranih događanja

Što dalje?

Komisija je utvrdila četiri područja rada kako bi odgovorila na prijedloge iznesene na konferenciji. Prvi skup novih prijedloga bit će najavljen u govoru predsjednice von der Leyen o stanju Unije u rujnu 2022. Ti će prijedlozi biti uvršteni u program rada Komisije za 2023. Kako bi građani koji su sudjelovali na konferenciji bili informirani i kako bi se održala postojeća dinamika, na jesen 2022. organizirat će se događanje s povratnim informacijama povezanima s prijedlozima s konferencije.

Izjava o ograničenju odgovornosti: podaci na ovoj stranici zadnji su put ažurirani 31. kolovoza 2022.

Napredak u drugim područjima

SOTEU 2022 banner
Postignuća

Komisije Ursule von der Leyen