Gå direkt till innehållet
graphical banner with circles for state of the union
Befolkningsutveckling, unga och mångfald

Att skapa förändring

En ny verklighet

En åldrande befolkning

EU har genomgått och står inför stora befolkningsförändringar. De senaste 50 åren har den förväntade livslängden vid födseln ökat med omkring tio år i EU. Det är en fantastisk förbättring som visar på styrkan i och värdet av vår sociala marknadsekonomi. Den åldrande befolkningen påverkar dock vårt levnadssätt, och vår sociala modell och politik måste anpassas till den nya verkligheten.

Vad har kommissionen gjort?

 • I början av sin mandatperiod lade kommissionen fram en grönbok om åldrande.
 • Kommissionen inledde också en bred offentlig debatt om åldrandets utmaningar och möjligheter på lång sikt, som påverkar alla generationer. Resultatet av samrådet kommer att bidra till EU:s omsorgsstrategi som kommissionen ska lägga fram i september 2022.

En levande landsbygd

Landsbygden spelar en aktiv roll i EU:s gröna och digitala omställning. Friheten att jobba eller studera på distans utnyttjas redan av många i EU och skapar nya möjligheter för unga familjer, företag och landsbygdssamhällen. Innovationer inom hållbart jordbruk är inte bara bra för människors hälsa och klimatet, utan också för livsmedelsförsörjningen.

EU:s landsbygd
bidrar till EU:s gröna och digitala omställning
30 %
av EU:s befolkning (137 miljoner människor) bor på landsbygden
80 %
av EU:s yta är landsbygd

Hur kommissionen stöder landsbygden

 1. Juni 2021
  Långsiktig vision

  Beskriver vägen till starka, sammanlänkade och välmående landsbygdsområden.

 2. December 2021
  Landsbygdspakten

  Landsbygden får komma till tals och dela sina åsikter. En gemensamt framtagen handlingsplan för landsbygden ska bidra till att förverkliga den långsiktiga visionen.

 3. Juni 2022
  Planer för återhämtning och resiliens

  25 nationella återhämtnings- och resiliensplaner ska stödja lands- och glesbygd med omkring 14,6 miljarder euro till satsningar och reformer för bl.a. naturskydd, bredband och lokala järnvägar.

Migration – vägen framåt

Arbetet med migration och asyl

 1. September 2020
  Ny migrations- och asylpakt

  Den nya pakten kombinerar en robust och rättvis gränsförvaltning med effektiva och humana asyl- och migrationsregler.

 2. Juni 2021
  Ny Schengenstrategi

  Kommissionen har lagt fram en ny strategi för att stärka Schengenområdet och säkerställa en effektiv förvaltning av EU:s yttre gränser, öka det polisiära och rättsliga samarbetet, förbättra beredskapen och styrningen och fullborda utvidgningen av Schengenområdet.

 3. Januari 2022
  EU:s asylbyrå inleder sin verksamhet

  EU:s asylbyrå inleder sitt arbete med att hjälpa EU-länderna att tillämpa EU:s gemensamma asylsystem (Ceas), det vill säga reglerna för asyl, internationellt skydd och mottagningsvillkor.

Initiativ för unga

Hur engagerar kommissionen de unga?

 • Under 2022 lanserade kommissionen det nya initiativet Alma (som står för aim, learn, master, achieve) för att hjälpa de mest utsatta eller missgynnade unga att få ett jobb.
 • Ungdomsgarantin är ett åtagande från EU-länderna som innebär att alla under 30 år ska få ett seriöst erbjudande om jobb, vidareutbildning, lärlingsplats eller praktik senast fyra månader efter att de har blivit arbetslösa eller gått klart en utbildning.

Europeiska medborgarinitiativ

Det europeiska medborgarinitiativet som i år firar 10 år är ett unikt sätt för EU-medborgarna att uppmana kommissionen att föreslå nya lagar. När ett initiativ har fått en miljon underskrifter tar kommissionen ställning till det och beslutar hur man ska gå vidare. Sedan mitten av september 2021 har kommissionen registrerat tio nya europeiska medborgarinitiativ som efterlyser EU-åtgärder för bland annat bättre arbetsvillkor i klädindustrin, lägre skatter på miljövänliga produkter och bättre djurskydd. Samtidigt har tre initiativ om biologisk mångfald fått över en miljon underskrifter, som nu ska kontrolleras av ländernas myndigheter:  

 • Stoppa hajfensfiske – stoppa handeln
 • Rädda bin och bönder! För ett bivänligt jordbruk och en sund miljö
 • Rädda icke-djurtestade kosmetikaprodukter – stå upp för ett EU utan djurförsök
10 år
med europeiska medborgarinitiativ
10
nya medborgarinitiativ har registrerats sedan mitten av september 2021
3
initiativ har fått över 1 miljon underskrifter sedan mitten av september 2021

Allmänheten engagerar sig mer i EU-besluten

Hur går kommissionen tillväga?

 • Allmänheten och intressenter kan lämna synpunkter på nätet via portalen Kom med synpunkter under hela beslutsprocessen.
 • För att förenkla samråden har kommissionen kombinerat två steg och införde i november 2021 modellen med en enda uppmaning att inkomma med synpunkter.
 • Samråden har gjorts mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
 • Forskarsamhället uppmuntras att lämna in relevant vetenskaplig forskning redan tidigt i samråden.

EU-samråden i siffror

5 000
möjligheter att lämna synpunkter
3 miljoner
inkomna bidrag
600 000
bidrag om över 800 initiativ sedan talet om tillståndet i unionen 2021

Medborgarna formar EU:s framtid

Konferensen om Europas framtid gav medborgare från hela samhället större inflytande över vad EU bör göra i framtiden.

Konferensens resultat

49
förslag
326
konkreta åtgärder
Över 6 500
evenemang

Vad händer nu?

Kommissionen ska gå vidare med konferensens förslag inom fyra arbetsområden. Den första omgången förslag kommer att presenteras i Ursula von der Leyens tal om tillståndet i unionen i september 2022. Förslagen kommer att ingå i kommissionens arbetsprogram för 2023. För att hålla dem som deltagit i konferensen informerade och för att hålla tempot uppe kommer ett återkopplingsevenemang att anordnas hösten 2022.

Ansvarsfriskrivning: Uppgifterna på den här sidan uppdaterades senast den 31 augusti 2022.

Framsteg på andra områden

SOTEU 2022 banner
Nya framsteg

med von der Leyen-kommissionen