Direct la conținutul principal
Illustrative image
În avangarda tranziției verzi

Foaia de parcurs care îi va permite Europei să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050

Primul continent neutru din punct de vedere climatic,
până în 2050
Reducerea cu cel puțin 55 %
a emisiilor de gaze cu efect de seră, în raport cu nivelul din 1990
Zero
emisii nete de gaze cu efect de seră – sau neutralitate climatică – până în 2050

Pactul verde european

Pactul verde european este cel mai cuprinzător proiect de transformare din lume și, datorită Legii climei, obiectivul ambițios al Uniunii Europene pentru 2050 devine legislație obligatorie a UE. Prin pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55”, prezentat de Comisie în vara anului 2021, am prezentat pașii concreți către realizarea obiectivului nostru ambițios, iar prin NextGenerationEU dispunem de investițiile necesare. Acum este momentul să accelerăm punerea în aplicare, prin intermediul următoarelor instrumente, așa cum se arată în imaginea de mai jos:

Visual overview of green transition

Pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55”, inclusiv comercializarea certificatelor de emisii, regulamentele și obiectivele aferente | Mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon | Utilizarea de combustibili și infrastructuri alternative în transport | Taxonomia UE pentru activități durabile | Valul de renovări | Strategia pentru păduri | Strategia „De la fermă la consumator” | Poluare zero | Strategia pentru o mobilitate durabilă și inteligentă | Pachetul privind economia circulară | Strategia privind biodiversitatea

Produse durabile pe piața UE

În 2021
s-a înregistrat
reducerea cu 10 %
a consumului anual de energie pentru produsele de consum, cum ar fi aparatele de uz casnic
Economii de 120 de miliarde EUR
realizate de către consumatorii UE

Refacerea naturii

În iunie 2022, Comisia a prezentat două noi legi menite să readucă natura în viața noastră în întreaga UE. Propunerea de lege privind refacerea naturii este un pas esențial în prevenirea celor mai grave efecte ale schimbărilor climatice și ale pierderii biodiversității, axându-se pe refacerea zonelor umede, a râurilor, a pădurilor, a pajiștilor, a ecosistemelor marine și a mediilor urbane din UE, precum și a speciilor pe care le găzduiesc.

În paralel, noile norme privind pesticidele chimice vor reduce utilizarea acestora și vor diminua amprenta de mediu a sistemului alimentar al UE, vor proteja sănătatea și bunăstarea cetățenilor și a lucrătorilor agricoli și vor contribui la atenuarea pierderilor economice cauzate de deteriorarea sănătății solului și de pierderea multor de specii de polenizatori din cauza pesticidelor.

Până în 2050
trebuie vizate toate ecosistemele care au nevoie de refacere
Reducerea cu 50 %
a utilizării pesticidelor până în 2030
Cel puțin 30 %
din zonele terestre și maritime trebuie protejate juridic până în 2030

Noul Bauhaus european

Deoarece era nevoie de soluții la schimbările climatice, dezvoltate în colaborare cu cetățenii și determinate de nevoile acestora, președinta von der Leyen a lansat în 2022 noul Bauhaus european . Este o mișcare menită să transforme tranziția verde într-o experiență durabilă și favorabilă incluziunii pentru cetățeni în viața lor de zi cu zi. Aceasta arată că Pactul verde european înseamnă mai mult decât găsirea unor soluții la schimbările climatice care să fie eficace și o sursă de inspirație. Este vorba despre îmbunătățirea vieții oamenilor prin felul în care ne proiectăm și ne construim locuințele și orașele.

Pentru a oferi un spațiu public acestei comunități în creștere, Comisia a lansat laboratorul noului Bauhaus european în primăvara anului 2022 și Festivalul noului Bauhaus european în vara aceluiași an. Laboratorul sprijină comunitatea în testarea instrumentelor, a soluțiilor și a măsurilor la nivel de politici care urmează să faciliteze transformarea pe teren.

Premiile noului Bauhaus European
în 2022
18
câștigători
4
categorii diferite*

*Reconectarea cu natura | Recâștigarea unui sentiment de apartenență | Prioritizarea locurilor și a persoanelor care au cea mai mare nevoie | Conturarea unui ecosistem industrial circular și sprijinirea unui mod de gândire din perspectiva ciclului de viață

Deschizătoare de drumuri pe scena mondială

La Conferința Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (COP26) din noiembrie 2021, Uniunea Europeană a insistat pe necesitatea realizării de progrese semnificative în ceea ce privește punerea în aplicare a Acordului de la Paris, astfel încât obiectivul ambițios stabilit la nivel mondial de a limita încălzirea globală la 1,5 °C să rămână realizabil. Deoarece UE este o regiune extrem de inovatoare și industrializată, poziția sa de lider îi inspiră și pe alții să o urmeze.

1 miliard EUR promiși în cadrul COP26

de Comisia Europeană, pentru a proteja pădurile lumii

Peste 100 de țări s-au alăturat Angajamentului mondial privind metanul

o inițiativă lansată în cadrul COP26 de UE, împreună cu SUA și partenerii săi

Tot în iunie, în cadrul celei de-a 12-a Conferințe ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului, UE a contribuit la obținerea unui acord de referință care vizează combaterea subvențiilor dăunătoare din domeniul pescuitului la nivel mondial. Acordul va interzice subvențiile pentru pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și pentru stocurile de pește supraexploatate. Pentru a pune în aplicare acest lucru, am prezentat noua noastră agendă privind guvernanța internațională a oceanelor.

Declinare a responsabilității: informațiile de pe această pagină au fost actualizate ultima dată la 31 august 2022.

Progrese înregistrate în alte domenii

SOTEU footer green
Realizările

Comisiei von der Leyen