Direct naar de inhoud
graphical banner with circles for state of the union
Europese demografie, jeugd en diversiteit

Verandering tot stand brengen

Een nieuwe realiteit

Aanpassing aan een vergrijzende bevolking

Europa heeft te maken gehad met ingrijpende demografische veranderingen en blijft daarmee geconfronteerd. In de EU is de levensverwachting bij de geboorte de afgelopen vijf decennia met tien jaar gestegen. Dat is een opmerkelijke prestatie, en een bewijs van de kracht en waarde van onze sociale markteconomie. Niettemin heeft de vergrijzing een effect op de manier waarop wij leven; ons sociaal model en sociale beleid moeten dan ook worden aangepast aan het tempo van deze nieuwe realiteit.

Hoe reageert de Commissie daarop?

 • in een vroeg stadium van het mandaat met het Groenboek over vergrijzing.
 • een breed publiek debat over de uitdagingen en kansen die verband houden met de langetermijneffecten van de vergrijzing, die alle generaties treffen. De resultaten van de openbare raadpleging worden meegenomen in de Europese zorgstrategie, die in september 2022 wordt gepresenteerd.

Plattelandsgebieden stimuleren

Plattelandsgebieden spelen een actieve rol in de groene en de digitale transitie van de EU. Op afstand werken of studeren is voor steeds meer EU-inwoners snel realiteit geworden, waardoor nieuwe mogelijkheden zijn gecreëerd voor jonge gezinnen, bedrijven en plattelandsgemeenschappen. Innovaties in duurzame landbouw zijn niet alleen goed voor de gezondheid van mensen en het klimaat, maar ook voor de voedselzekerheid van Europa.

Plattelandsgebieden in Europa:
actieve spelers in de groene en de digitale transitie van de EU
30%
van de EU-bevolking (137 miljoen mensen) woont in plattelandsgebieden
80%
van het grondgebied van de EU is landelijk

Hoe de Commissie plattelandsgebieden ondersteunt

 1. Juni 2021
  Langetermijnvisie

  Weg naar sterke, verbonden en welvarende plattelandsgebieden wordt uitgestippeld

 2. December 2021
  Plattelandspact

  Stemmen en standpunten van plattelandsgemeenschappen worden gehoord Een gezamenlijk opgesteld actieplan voor het platteland zal helpen om de langetermijnvisie in de praktijk om te zetten.

 3. Juni 2022
  Plannen voor herstel en veerkracht

  25 nationale plannen voor herstel en veerkracht ter ondersteuning van plattelands- en afgelegen gebieden worden gefinancierd met ongeveer 14,6 miljard euro, onder meer voor investeringen en hervormingen voor natuurherstel, hogesnelheidsinternetverbindingen en lokale spoorwegen

Migratie – de weg vooruit

Vooruitgang op het gebied van migratie en asiel

 1. September 2020
  Nieuw migratie- en asielpact

  Het nieuwe pact combineert robuust en fair grensbeheer met efficiënte en humane regels inzake asiel en migratie.

 2. Juni 2021
  Nieuwe Schengenstrategie

  De Commissie heeft een nieuwe strategie gepresenteerd om het Schengengebied te versterken door te zorgen voor een doeltreffend beheer van de buitengrenzen van de EU, betere politiële en justitiële samenwerking, betere paraatheid en governance en afronding van de uitbreiding van het Schengengebied.

 3. Januari 2022
  Asielagentschap van de Europese Unie begint werkzaamheden

  Het Asielagentschap van de Europese Unie begint de EU-landen te ondersteunen bij de toepassing van het pakket EU-wetgeving inzake asiel, internationale bescherming en opvangvoorzieningen, ook bekend als het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS).

Jongeren

Hoe de Commissie jongeren bereikt

 • de Commissie heeft in 2022 het nieuwe initiatief ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) gelanceerd, om de meest kwetsbare en kansarme jongeren aan werk te helpen.
 • de jongerengarantie, die in 2020 van start is gegaan, is een belofte van alle lidstaten om ervoor te zorgen dat alle jongeren onder de 30 binnen vier maanden nadat zij werkloos zijn geworden of het onderwijs hebben verlaten, een kwalitatieve baan, vervolgonderwijs, een leerlingplaats of een stage aangeboden krijgen.

Europese burgerinitiatieven

Het Europees burgerinitiatief is 10 jaar geleden gelanceerd als een unieke manier waarop mensen de Commissie kunnen vragen nieuwe wetgeving voor te stellen. Zodra een initiatief één miljoen handtekeningen bereikt, beslist de Commissie welke actie moet worden ondernomen. De Commissie heeft sinds medio september 2021 tien nieuwe Europese burgerinitiatieven geregistreerd, waarin EU-burgers oproepen tot EU-maatregelen op gebieden die uiteenlopen van betere arbeidsomstandigheden in de kledingsector tot minder belasting op groene producten en meer dierenrechten. Bovendien hebben 3 andere initiatieven op het gebied van biodiversiteit meer dan 1 miljoen handtekeningen verzameld die door de nationale autoriteiten moeten worden geverifieerd:  

 • Stop het ontvinnen van haaien – Stop de handel
 • Red de bijen en de boeren! Naar een bijvriendelijke landbouw voor een gezond milieu
 • Voor cosmetica zonder dierenleed – maak Europa dierproefvrij
10 jaar
Europees burgerinitiatief
10
nieuwe Europese burgerinitiatieven geregistreerd sinds medio september 2021
3
initiatieven hebben sinds medio september 2021 meer dan 1 miljoen handtekeningen van burgers verzameld

Grotere betrokkenheid van het publiek bij de beleidsvorming

Hoe doet de Commissie dat?

 • het grote publiek en belanghebbenden kunnen via het portaal Geef uw mening online input leveren gedurende de hele beleidsvormingscyclus.
 • om het raadplegingsproces verder te vereenvoudigen, komt de Commissie sinds november 2021 per onderwerp nog met maar één verzoek om input, een aanpak waarbij twee eerdere stappen worden gecombineerd.
 • raadplegingen werden toegankelijker voor mensen met een handicap.
 • de gemeenschap van wetenschappelijke onderzoekers wordt aangemoedigd om vanaf het begin van de raadplegingen desbetreffend wetenschappelijk onderzoek in te dienen.

Resultaten van de betrokkenheid bij beleidsvorming

5000
mogelijkheden om feedback te geven gepubliceerd
3 miljoen
Bijdragen ontvangen
600 000
bijdragen aan meer dan 800 beleidsinitiatieven sinds de Staat van de Unie van 2021

Burgers geven vorm aan de toekomst van Europa

De Conferentie over de toekomst van Europa gaf burgers uit alle lagen van de bevolking meer inspraak in wat de EU in de toekomst zou moeten doen.

Resultaten van de conferentie

49
voorstellen
326
concrete maatregelen
> 6500
Evenementen georganiseerd

Volgende stappen

Om te reageren op de voorstellen van de conferentie heeft de Commissie vier werkstromen geschetst: De eerste reeks nieuwe voorstellen wordt in september 2022 aangekondigd in de toespraak van president Von der Leyen over de Staat van de Unie. Deze voorstellen zullen ook terugkomen in het werkprogramma van de Commissie 2023. Om de burgers die aan de conferentie hebben deelgenomen op de hoogte te houden en het momentum vast te houden, zal in het najaar van 2022 een feedback-evenement worden georganiseerd.

Disclaimer: de informatie op deze pagina is voor het laatst op 31 augustus 2022 bijgewerkt

Vooruitgang op andere gebieden

SOTEU 2022 banner
Resultaten

van de Commissie-Von der Leyen