Siirry pääsisältöön
Illustrative image
Vihreän siirtymän edistäminen

Tavoitteena tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä

Ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa
vuoteen 2050 mennessä
Vähintään 55 %:n vähennys
kasvihuonekaasupäästöissä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä
Nollanettopäästöt
eli ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on kokonaisvaltaisin muutossuunnitelma maailmassa. Ilmastolain säätämisen myötä vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoite on kirjattu sitovaan EU-lainsäädäntöön. Komission kesällä 2021 esittämä 55-valmiuspaketti sisältää konkreettiset toimet, joita tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan, ja NextGenerationEU-väline antaa investointivalmiudet niitä varten. Nyt on aika nopeuttaa täytäntöönpanoa seuraavien välineiden avulla (ks. kaavio teksteineen):

Visual overview of green transition

55-valmiuspaketti, johon sisältyvät päästökauppa, säännökset ja tavoitteet | Hiilirajamekanismi | Vaihtoehtoiset polttoaineet ja infrastruktuuri liikenteessä | Kestävän toiminnan EU-luokitusjärjestelmä | Rakennusten kunnostamisaloite | Metsästrategia | Pellolta pöytään -strategia | Nollapäästötavoite | Kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia | Kiertotalouspaketti | Biodiversiteettistrategia

Kestäviä tuotteita EU:n markkinoille

Vuoden 2021
tuloksia:
10 % pienempi
vuotuinen kulutustavaroiden energiankulutus (esim. kodinkoneet)
120 mrd. euron säästöt
EU:n kuluttajille

Luonnon ennallistaminen

Komissio esitti kesäkuussa 2022 kaksi uutta säädösehdotusta, joilla pyritään palauttamaan luontoa ennalleen eri puolilla EU:ta. Ehdotettu luonnon ennallistamissäädös on tärkeä askel ilmastonmuutoksen ja luontokadon pahimpien vaikutusten ehkäisemisessä. Sen tavoitteena on ennallistaa EU:n kosteikkoja, jokia, metsiä, niittyjä, meriekosysteemejä ja kaupunkiympäristöjä sekä niiden lajistoa.

Komissio teki äskettäin ehdotuksen myös kemiallisia torjunta-aineita koskevista säännöistä. Niillä on määrä vähentää torjunta-aineiden käyttöä, pienentää EU:n elintarvikejärjestelmän ympäristöjalanjälkeä, suojella maataloustyöntekijöiden ja muun väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä lieventää taloudellisia tappioita, joita syntyy maaperän laadun heikkenemisestä ja torjunta-aineiden aiheuttamasta pölyttäjäkadosta.

Vuoteen 2050 mennessä
ennallistettu toimenpiteitä tarvitsevat ekosysteemit
50 %
vähäisempi torjunta-aineiden käyttö vuoteen 2030 mennessä
Vähintään 30 %
maa- ja merialueista suojellaan lakisääteisesti vuoteen 2030 mennessä

Uusi eurooppalainen Bauhaus

Puheenjohtaja von der Leyen käynnisti vuonna 2020 uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen, jotta ilmastonmuutoksen torjuntaan voidaan kehittää yhdessä ratkaisuja alhaalta ylös -menetelmällä. Sen tavoitteena on parantaa vihreän siirtymän kestävyyttä ja osallistavuutta kansalaisten kannalta. Aloite on osoitus Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kattavuudesta: sillä etsitään inspiroivia ja toimivia ratkaisuja paitsi ilmastonmuutokseen myös ihmisten asumiseen ja kaupunkiympäristöön.

Komissio käynnisti keväällä 2022 Bauhaus-aloitteeseen liittyvän laboratorion ja järjesti kesällä aihetta käsittelevän festivaalin. Laboratorio testaa välineitä, ratkaisuja ja toimia, jotka edistävät muutosta kentällä.

Uusi eurooppalainen Bauhaus -kilpailu
vuonna 2022
18
palkinnonsaajaa
4
kilpailusarjaa*

*Luontoyhteyden palauttaminen | Yhteenkuuluvuuden tunteen palauttaminen | Kipeimmin muutosta kaipaavien tilojen ja ihmisten priorisointi | Elinkaariajattelun edistäminen kiertoon perustuvassa teollisessa ekosysteemissä

EU edelläkävijänä maailmannäyttämöllä

EU vaati YK:n ilmastokokouksessa (COP26) Glasgow’ssa marraskuussa 2021 merkittävää edistymistä Pariisin sopimuksen täytäntöönpanossa, jotta edelleen olisi mahdollista rajata maapallon lämpeneminen 1,5 celsiusasteeseen globaalin tavoitteen mukaisesti. Koska EU on erittäin innovatiivinen ja pitkälle teollistunut alue, se voi innostaa muita esimerkillään.

COP26-kokouksessa 1 mrd. euron sitoumus

komissiolta maailman metsien suojeluun

Yli 100 maata liittyi globaaliin metaanisitoumukseen

Aloitteen käynnistivät EU ja Yhdysvallat kumppaneineen COP26-kokouksessa

Kesäkuussa 2022 saatiin Maailman kauppajärjestön (WTO) ministerikokouksessa EU:n avulla aikaan merkittävä sopimus, jolla kielletään haitalliset kalastustuet maailmanlaajuisesti. Sopimuksella kielletään tuet laittomalle, ilmoittamattomalle ja sääntelemättömälle kalastukselle ja liikakalastettujen kantojen pyynnille. Sen toteutusta varten komissio laati uuden kansainvälistä valtamerten hallinnointia koskevan ohjelman.

Vastuuvapauslauseke: Tämän sivun tiedot on päivitetty viimeksi 31.8.2022.

Edistysaskeleet muilla aloilla

SOTEU footer green
Saavutukset

Von der Leyenin komissio