Przejdź do treści głównej
Illustrative image
Przewodzenie zielonej transformacji

Plan działania Europy, która do 2050 r. chce stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu.

Pierwszy kontynent neutralny dla klimatu
do 2050 r.
Co najmniej 55% mniej
emisji gazów cieplarnianych w 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r.
Zerowa emisja netto
gazów cieplarnianych, czyli neutralność dla klimatu do 2050 r.

Europejski Zielony Ład

Europejski Zielony Ład jest najbardziej kompleksowym planem transformacji na świecie, a przyjmując „prawo o klimacie”, Unia Europejska zawarła swoje ambicje na 2050 r. w wiążącym akcie prawnym. W pakiecie „Gotowi na 55” przedstawionym przez Komisję latem 2021 r. określiliśmy konkretne kroki do realizacji naszych ambicji. Z kolei instrument NextGenerationEU gwarantuje nam niezbędne inwestycje. Teraz czas na szybsze wdrażanie za pomocą następujących instrumentów zilustrowanych i opisanych poniżej:

Visual overview of green transition

Pakiet „Gotowi na 55”, w tym handel uprawnieniami do emisji, przepisy i cele dotyczące emisji | Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 | Upowszechnienie paliw alternatywnych i infrastruktury do ich transportu | Unijna systematyka dotycząca zrównoważonego rozwoju | Inicjatywa „Fala renowacji” | Strategia leśna | Strategia „od pola do stołu” | Zerowy poziom zanieczyszczeń | Kompleksowa strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności | Pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym | Strategia na rzecz bioróżnorodności

Zrównoważone produkty na rynku UE

W 2021 r.
udało się
obniżyć o 10%
roczne zużycie energii przez produkty konsumenckie (np. AGD)
zaoszczędzić 120 mld euro
dzięki konsumentom w UE

Odbudowa przyrody

W czerwcu 2022 r. Komisja przedstawiła dwa nowe akty prawne, aby przywrócić środowisko naturalne w całej UE. Proponowany akt prawny o odbudowie zasobów przyrodniczych jest kluczowym krokiem w zapobieganiu najgorszym skutkom zmiany klimatu i utracie bioróżnorodności poprzez skupienie się na przywróceniu unijnych terenów podmokłych, rzek, lasów, użytków zielonych, ekosystemów morskich i środowisk miejskich oraz gatunków, które tam żyją.

Równocześnie nowo zaproponowane przepisy dotyczące pestycydów chemicznych zapewnią zmniejszenie stosowania pestycydów, ograniczenie śladu środowiskowego systemu żywnościowego UE oraz ochronę zdrowia i dobrostanu obywateli i pracowników rolnych. Pomogą one także ograniczyć straty gospodarcze spowodowane pogarszającym się stanem gleby i utratą owadów zapylających z powodu pestycydów.

Do 2050 r.
działania mają zostać podjęte we wszystkich ekosystemach wymagających odbudowy
O 50%
ograniczone zostanie stosowanie pestycydów do 2030 r.
Co najmniej 30%
wszystkich obszarów lądowych i morskich ma być prawnie chronione do 2030 r.

Nowy europejski Bauhaus

Potrzeba oddolnych, współtworzonych rozwiązań w zakresie zmiany klimatu to powód, dla którego przewodnicząca Ursula von der Leyen zainaugurowała w 2020 r. nowy europejski Bauhaus. To ruch, który ma sprawić, aby obywatele mogli na co dzień doświadczać zielonej transformacji w postaci zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. To również dowód na to, że Europejski Zielony Ład to coś więcej niż poszukiwanie skutecznych i inspirujących rozwiązań w zakresie zmiany klimatu. To poprawa jakości życia ludzi wynikająca ze sposobu projektowania i budowy naszych domów, miast i miasteczek.

Aby zapewnić przestrzeń publiczną dla rosnącej społeczności, wiosną 2022 r. Komisja zainaugurowała laboratorium nowego europejskiego Bauhausu, a latem – festiwal nowego europejskiego Bauhausu. Laboratorium wspiera społeczność w testowaniu narzędzi, rozwiązań i środków politycznych, które ułatwią transformację w praktyce.

Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu
w 2022 roku
18
laureatów
4
różne kategorie*

*Powrót do natury | Odzyskanie poczucia przynależności | Nadanie priorytetu miejscom i ludziom, którzy tego najbardziej potrzebują | Kształtowanie ekosystemu przemysłowego o obiegu zamkniętym i rozwój podejścia opartego na cyklu życia

Wiodąca pozycja na arenie międzynarodowej

Podczas konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP26) w listopadzie 2021 r. Unia Europejska nalegała na poczynienie znacznych postępów we wdrażaniu porozumienia klimatycznego z Paryża, tak aby ambitny ogólnoświatowy cel ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 °C pozostał osiągalny. Przywództwo UE jako regionu wysoce innowacyjnego i uprzemysłowionego inspiruje innych, aby pójść w jej ślady.

  • 1 mld euro zadeklarowane na COP26

    przez Komisję Europejską, na ochronę światowych lasów

  • Ponad 100 krajów dołączyło do globalnego zobowiązania dotyczącego metanu

    – inicjatywy przedstawionej na COP26 przez UE wraz ze Stanami Zjednoczonymi i innymi partnerami

Również w czerwcu, podczas 12. konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu, UE pomogła osiągnąć przełomowe porozumienie w sprawie przeciwdziałania dotacjom wspierającym szkodliwe rybołówstwo na świecie. Porozumienie przewiduje zakaz stosowania dotacji na nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy i przełowione stada. Narzędziem egzekwowania tych postanowień będzie nasz nowy program międzynarodowego zarządzania oceanami.

Zastrzeżenie: Dane na tej stronie zostały ostatnio zaktualizowane 31 sierpnia 2022 r.

Postępy w innych dziedzinach

SOTEU footer green
Osiągnięcia

Komisji Ursuli von der Leyen