Направо към основното съдържание
Illustrative image
Водеща роля в екологичния преход

Пътната карта на Европа, благодарение на която тя да стане първият неутрален по отношение на климата континент до 2050 г.

Първият неутрален по отношение на климата континент
До 2050 г.
Поне 55 % по-малко
емисии на парникови газове до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г.
Нулеви нетни емисии
емисии на парникови газове — или неутрални по отношение на климата — до 2050 г.

Европейският зелен пакт

Европейският зелен пакт е най-всеобхватният план за трансформация в света и благодарение на закона за климата Европейският съюз превърна амбициите си за 2050 г. в обвързващо законодателство на ЕС. С пакета „Подготвени за цел 55“, представен от Комисията през лятото на 2021 г., очертахме конкретните стъпки за постигане на нашите амбиции, а благодарение на NextGenerationEU разполагаме и с инвестициите. Сега е моментът да ускорим изпълнението със следните инструменти, както е показано в схемите и текста по-долу:

Visual overview of green transition

Пакет „Подготвени за цел 55“, включително търговия с емисии, регламенти и цели за емисиите | Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите | Използване на алтернативни горива и инфраструктура в транспорта | Таксономия на ЕС за устойчивите дейности | Вълна на саниране | Стратегия за горите | Стратегия „От фермата до трапезата“ | Нулево замърсяване | Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност | Пакет от мерки за кръговата икономика | Стратегия за биологичното разнообразие

Устойчиви продукти на пазара на ЕС

2021 г.
стана свидетел на
10 % по-малко
годишна консумация на енергия за потребителски продукти, като дом. уреди
120 милиарда евро са спестени
от потребителите в ЕС

Възстановяване на природата

През юни 2022 г. Комисията представи два нови законодателни акта за възстановяване на природата в целия ЕС. Предложеното законодателство за възстановяване на природата е ключова стъпка, за да се предотвратят най-тежките последици от изменението на климата и загубата на биологично разнообразие, като акцентът се поставя върху възстановяването на влажните зони, реките, горите, пасищата, морските екосистеми и градската среда в ЕС, както и видовете, които ги обитават.

Едновременно с това, благодарение на неотдавна предложените правила относно химическите пестициди ще се намали употребата на пестициди, ще се намали отпечатъкът на продоволствената система на ЕС върху околната среда, ще се защитят здравето и благосъстоянието на гражданите и селскостопанските работници и ще се спомогне за смекчаване на икономическите загуби, причинени от влошаването на състоянието на почвите и причинената от пестициди загуба на опрашители.

До 2050 г.
all ecosystems in need of restoration are to be targeted
с 50 %
намаляване на употребата на пестициди до 2030 г.
Поне 30 %
от сухоземните и морските зони да бъдат правно защитени до 2030 г.

Нов европейски Баухаус

Необходимостта от съвместни творчески решения „от долу нагоре“ за борба с изменението на климата е причината председателят Фон дер Лайен да постави началото на Новия европейски Баухаус през 2020 г. Това е движение, което има за цел екологичният преход да се усети от гражданите като устойчив и приобщаващ в тяхното ежедневие. То показва, че Европейският зелен пакт е нещо повече от намирането на вдъхновяващи ефективни решения в отговор на изменението на климата — той цели да подобри на живота на хората с начина, по който проектираме и градим домовете и градовете си.

За да осигури обществено пространство за разрастващата се общност, през пролетта на 2022 г. Комисията стартира Лабораторията на Новия европейски Баухаус, а през лятото — Фестивала на Новия европейски Баухаус. Лабораторията подкрепя общността при изпитването на инструментите, решенията и мерките на политиката, които ще улеснят трансформацията на място.

Наградите на новия европейски Баухаус за 2021 г.
през 2022 г.
18
победители
4
различни категории*

*Възстановяване на връзката с природата | Възстановяване на усещането за принадлежност | Отдаване на приоритетно значение на местата и хората, които имат най-голяма нужда от това | Оформяне на кръгова индустриална екосистема и подкрепа за обхващащо целия жизнен цикъл мислене

Водеща роля на световната сцена

На Конференцията на ООН по изменението на климата (COP26) през ноември 2021 г., Европейският съюз настоя за значителен напредък в изпълнението на Парижкото споразумение, за да се гарантира, че глобалната амбиция за ограничаване на глобалното затопляне на 1,5 °C ще остане постижима. Като силно индустриализиран и иновативен регион ЕС вдъхновява със своето водачество другите около него да го следват.

1 милиард евро, обещани на COP26

от Европейската комисия за опазване на горите в световен мащаб

Над 100 държави се присъединиха към Глобалния ангажимент за метана

инициатива, започнала на COP26 от ЕС със Съединените щати и партньори

Също през юни, на 12-ата министерска конференция на Световната търговска организация, ЕС спомогна за постигането на историческо споразумение за справяне с вредните субсидии за рибарството в световен мащаб. Със споразумението ще се забранят субсидиите за незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов и подложените на прекомерен улов запаси. За да постигнем това, представихме новата си програма за международно управление на океаните.

Отказ от отговорност: Данните на тази страница са актуализирани за последен път на 31 август 2022 г.

Напредък в други области

SOTEU footer green
Постижения

За Комисията „Фон дер Лайен“