Pāriet uz galveno saturu
Illustrative image
Zaļās pārkārtošanās vadīšana

Eiropas plāns, kas tai ļaus līdz 2050. gadam kļūt par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu

Mērķis kļūt par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu
līdz 2050. gadam
Vismaz par 55 % mazāk
siltumnīcefekta gāzu emisiju 2030. g., salīdzinot ar 1990. g.
Neto emisijas ir nulle
vai klimatneitrālas līdz 2050. gadam

Eiropas zaļais kurss

Eiropas zaļais kurss ir visaptverošākais transformācijas plāns pasaulē, un ar Klimata aktu Eiropas Savienība savus 2050. gada mērķus iekļauj saistošos ES tiesību aktos. Paketē “Gatavi mērķrādītājam 55 %”, ar ko Komisija nāca klajā 2021. gada vasarā, ir paredzēti konkrēti pasākumi mūsu mērķu sasniegšanai, savukārt NextGenerationEU gādā par investīcijām. Tagad ir pienācis laiks paātrināt īstenošanu, izmantojot zemāk infografikā minētos instrumentus:

Visual overview of green transition

Pakete “Gatavi mērķrādītājam 55 %”, t. sk. emisiju tirdzniecība, regulējums un mērķrādītāji | Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms | Alternatīvo degvielu un to infrastruktūras izvēršana transporta nozarē | ES ilgtspējīgu darbību taksonomija | Renovācijas vilnis | Meža stratēģija | Stratēģija “No lauka līdz galdam” | Nulles piesārņojums | Ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģija | Aprites ekonomikas tiesību aktu kopums | Biodaudzveidības stratēģija

Ilgtspējīgi ražojumi ES tirgū

2021. gadā
piedzīvots
par 10 % zemāks
gada energopatēriņš, kas rodas no plaša patēriņa preču (piemēram, mājsaimniecības ierīču) lietošanas
120 miljardu eiro ietaupījums
ES patērētājiem

Dabas atjaunošana

2022. gada jūnijā Komisija nāca klajā ar diviem jauniem tiesību aktiem, kuru mērķis ir panākt, lai daba ES atgūtu pelnīto vietu. Ierosinātais dabas atjaunošanas regulējums ir būtisks solis, lai novērstu klimata pārmaiņu vissmagākās izpausmes un bioloģiskās daudzveidības zudumu, pievēršoties ES mitrāju, upju, mežu, zālāju, jūras ekosistēmu un pilsētvides atjaunošanai, kā arī tur mītošajām sugām.

Paralēli nesen ierosinātie noteikumi par ķīmiskajiem pesticīdiem ļaus samazināt pesticīdu izmantošanu, samazinās ES pārtikas sistēmas vides pēdu, aizsargās iedzīvotāju un lauksaimniecībā strādājošo veselību un labbūtību, kā arī palīdzēs mazināt ekonomiskos zaudējumus, ko izraisa arvien izteiktāka augsnes veselības pasliktināšanās un pesticīdu izraisītā apputeksnētāju izmiršana.

Līdz 2050. gadam
mērķtiecīgi jāpievēršas visām ekosistēmām, kurām vajadzīga atjaunošana
Par 50 %
līdz 2030. gadam jāsamazina pesticīdu izmantošana
Vismaz 30 %
sauszemes un jūras teritoriju jāpanāk juridiska aizsardzība līdz 2030. gadam

Jaunais Eiropas “Bauhaus”

Klimata pārmaiņu pārvaldībai ir vajadzīgi pašu iedzīvotāju kopīgi veidoti risinājumi, un tāpēc priekšsēdētāja fon der Leiena 2020. gadā nāca klajā ar ideju par jauno Eiropas “Bauhaus”. Tā ir kustība, ar kuru iecerēts zaļo pārkārtošanos ieviest cilvēku ikdienā kā iekļaujošu un ilgtspējīgu pieredzi. Jaunais Eiropas “Bauhaus” apliecina, ka Eiropas zaļais kurss ir kas vairāk par iedvesmojošu un efektīvu risinājumu meklējumiem klimata pārmaiņu kontekstā, – runa drīzāk ir par to, lai atrastu jaunu pieeju mūsu mājokļu, pilsētu un ciematu projektēšanai un būvniecībai, tādējādi uzlabojot cilvēku dzīvi.

Lai radītu publisku telpu šai aizvien lielākajai kopienai, Komisija 2022. gada pavasarī izveidoja jaunā Eiropas “Bauhaus” laboratoriju un vasarā sarīkoja jaunā Eiropas “Bauhaus” festivālu. Laboratorija palīdz iesaistīto interesentu kopienai testēt rīkus, risinājumus un politikas pasākumus, kas veicinās pārveides procesu reālajā dzīvē.

Jaunā Eiropas “Bauhaus” balvas
2022. gadā
18
uzvarētāji
4
dažādas kategorijas*

*Atjaunot saikni ar dabu | Piederības izjūtas atgūšana | Priekšroku dot vietām un cilvēkiem, kam tas vajadzīgs visvairāk | Veidot apritīgu industriālo ekosistēmu un atbalstīt aprites cikla pieeju

Līderība pasaulē

Eiropas Savienība ANO konferencē par klimata pārmaiņām (“COP26”) 2021. gada novembrī aicināja panākt nozīmīgāku progresu Parīzes nolīguma īstenošanā, nodrošinot to, ka globālais mērķis – ierobežot globālo sasilšanu līdz 1,5 °C – vēl aizvien ir sasniedzamības robežās. ES kā izteikti inovatīva un industrializēta reģiona līderība iedvesmo mūsu iniciatīvām piebiedroties arī citus.

“COP26” konferencē apsolīts 1 miljards eiro

Eiropas Komisijas apņemšanās aizsargāt pasaules mežus

Vairāk nekā 100 valstis pievienojušās globālajam metāna emisiju mazināšanas solījumam

Iniciatīva, ko “COP26” konferencē kopīgi uzsāka ES, ASV un partneri

Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. ministru konferencē, kas arī notika jūnijā, ES palīdzēja panākt vēsturisku vienošanos par kaitīgu zvejas subsīdiju izskaušanu visā pasaulē. Vienošanās paredz aizliegt subsīdijas par nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju un pārzvejotiem krājumiem. Lai to panāktu, Komisija nāca klajā ar jaunu Starptautiskās okeānu pārvaldības darbakārtību.

Atruna: šajā lapā iekļautie dati pēdējoreiz atjaunināti 2022. gada 31. augustā.

Progress citās jomās

SOTEU footer green
Sasniegumi

Fon der Leienas Komisija