Direct naar de inhoud
Illustrative image
Het voortouw nemen bij de groene transitie

Het stappenplan van Europa om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden

Het eerste klimaatneutrale continent
tegen 2050
Ten minste 55% minder
broeikasgasemissies tegen 2030 in vergelijking met 1990
Netto nul
broeikasgasemissies, of klimaatneutraliteit, tegen 2050

De Europese Green Deal

De Europese Green Deal is het meest uitgebreide transformatieplan ter wereld. Dankzij de klimaatwet heeft de Europese Unie haar ambitie voor 2050 uitgedrukt in bindende EU-wetgeving. Met het “Fit for 55”-pakket, dat de Commissie in de zomer van 2021 heeft gepresenteerd, hebben we de concrete stappen uiteengezet om onze ambitie te verwezenlijken en met NextGenerationEU hebben we voor investeringen gezorgd. Het is nu tijd om de uitvoering te versnellen door middel van de volgende instrumenten, zoals weergegeven in de onderstaande grafieken en tekst:

Visual overview of green transition

Fit for 55-pakket, met handel in emissierechten, regelgeving en streefcijfers | Mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens | Alternatieve brandstoffen en infrastructuur in het vervoer | EU-taxonomie voor duurzame activiteiten | Renovatiegolf | Bosstrategie | Van boer tot bord-strategie | Nulverontreiniging | Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit | Pakket circulaire economie | Biodiversiteitsstrategie

Duurzame producten op de EU-markt

2021
:
10% lager
jaarlijks energieverbruik voor consumentenproducten, zoals huishoudelijke apparaten
120 miljard euro bespaard
door EU-consumenten

Natuurherstel

In juni 2022 presenteerde de Commissie twee nieuwe wetten om de natuur in de hele EU te herstellen. De voorgestelde verordening natuurherstel is een essentiële stap om de zwaarste gevolgen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies te voorkomen. De klemtoon ligt op het herstel van waterrijke gebieden, rivieren, bossen, grasland, mariene ecosystemen en stedelijke gebieden in de EU, en van de soorten die daar leven.

Daarnaast zullen onlangs voorgestelde regels voor chemische pesticiden het gebruik hiervan verminderen, de ecologische voetafdruk van het voedselsysteem van de EU verkleinen, de gezondheid en het welzijn van burgers en werknemers in de landbouw beschermen en de economische verliezen als gevolg van de achteruitgang van de bodemgezondheid en het door pesticiden veroorzaakte verlies van bestuivers helpen beperken.

Tegen 2050
moeten alle beschadigde ecosystemen zijn hersteld
50%
vermindering van het pesticidengebruik tegen 2030
Ten minste 30%
van land- en zeegebieden moeten tegen 2030 wettelijk beschermd zijn

Nieuw Europees Bauhaus

De behoefte aan co-creatieve bottom-upoplossingen voor klimaatverandering is de reden waarom voorzitter Von der Leyen in 2020 het Nieuw Europees Bauhaus heeft gelanceerd. Dit is een beweging die van de groene transitie een duurzame en inclusieve ervaring in het dagelijks leven van burgers wil maken. Het maakt duidelijk dat de Europese Green Deal meer is dan het vinden van inspirerende, doeltreffende oplossingen voor de klimaatverandering; het gaat erom het leven van mensen te verbeteren door de manier waarop we onze huizen, steden en gemeenten ontwerpen en bouwen.

Om de groeiende beweging een openbare ruimte te bieden, lanceerde de Commissie in het voorjaar van 2022 het New European Bauhaus Lab en in de zomer het festival van het Nieuw Europees Bauhaus. Het lab ondersteunt de beweging bij het testen van de instrumenten, oplossingen en beleidsmaatregelen die de transformatie in de praktijk mogelijk zullen maken.

Nieuw Europees Bauhaus-prijzen
in 2022
18
winnaars
4
verschillende categorieën*

*weer voeling krijgen met de natuur | een gevoel van verbondenheid hervinden | prioriteit geven aan de plaatsen en mensen die er het meest behoefte aan hebben | vorm geven aan een circulair industrieel ecosysteem en een levenscyclusbenadering ondersteunen

Het voortouw nemen op het wereldtoneel

Op de Conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP26) in november 2021 heeft de Europese Unie aangedrongen op aanzienlijke vooruitgang bij de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs, zodat de mondiale ambitie om de opwarming van de aarde tot 1,5 °C te beperken haalbaar blijft. Als zeer innovatieve en geïndustrialiseerde regio stimuleert de EU anderen om haar voorbeeld te volgen.

1 miljard euro toegezegd op COP26

door de Europese Commissie ter bescherming van de bossen wereldwijd

Meer dan 100 landen hebben zich aangesloten bij de Global Methane Pledge

een initiatief dat de EU samen met de Verenigde Staten en partners op COP26 heeft gelanceerd

Nog in juni, tijdens de 12e ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie, heeft de EU bijgedragen tot een baanbrekende overeenkomst om wereldwijd schadelijke visserijsubsidies aan te pakken. De overeenkomst verbiedt subsidies voor illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij en overbeviste bestanden. Om dit te handhaven, hebben we onze nieuwe agenda voor internationale oceaangovernance bekendgemaakt.

Afwijzing van aansprakelijkheid: De gegevens op deze pagina zijn voor het laatst bijgewerkt op 31 augustus 2022.

Vooruitgang op andere gebieden

SOTEU footer green
Resultaten

van de Commissie-Von der Leyen