Glavni sadržaj
Illustrative image
Zelena tranzicija

Plan za postizanje klimatske neutralnosti Europe do 2050.

Prvi klimatski neutralan kontinent
do 2050.
Barem 55 % manje
emisija stakleničkih plinova do 2030. u odnosu na razine iz 1990.
Bez neto emisija
stakleničkih plinova ili klimatska neutralnost do 2050.

Europski zeleni plan

Europski zeleni plan najsveobuhvatniji je plan transformacije na svijetu, a sa zakonom o klimi ambicija Europske unije za 2050. postala je dio obvezujućeg prava EU-a. U paketu „Spremni za 55 %”, koji je Komisija predstavila u ljeto 2021., naveli smo konkretne korake za ostvarenje naše ambicije, za koje će potrebna ulaganja doći iz instrumenta NextGenerationEU. Sada je vrijeme da se ubrza provedba, i to s pomoću instrumenata prikazanih u nastavku.

Visual overview of green transition

Paket „Spremni za 55 %”, uključujući trgovanje emisijama te propise i ciljeve koji se odnose na emisije | Mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama | Prihvaćanje alternativnih goriva i infrastrukture u prometu | Taksonomija EU-a za održive djelatnosti | Val obnove | Strategija za šume | Strategija „od polja do stola” | Nulta stopa onečišćenja | Strategija za održivu i pametnu mobilnost | Paket za kružno gospodarstvo | Strategija za bioraznolikost

Održivi proizvodi na tržištu EU-a

2021.
rezultati
10 %
smanjenje godišnje potrošnje energije za robu široke potrošnje, primjerice kućanske aparate
120 milijardi EUR
uštede koje su ostvarili potrošači u EU-u

Obnova prirode

Komisija je u lipnju 2022. predstavila dva nova akta za obnovu prirode u cijelom EU-u. Predloženi akt o obnovi prirode jedan je od glavnih koraka u sprečavanju najgorih učinaka klimatskih promjena i gubitka bioraznolikosti usmjeravanjem na obnovu močvarnih područja, rijeka, šuma, travnjaka, morskih ekosustava i urbanih okoliša u EU-u te vrsta koje u njima žive.

Uz to, novopredloženi propisi o kemijskim pesticidima dovest će do smanjenja upotrebe pesticida, smanjiti ekološki otisak prehrambenog sustava u EU-u, zaštititi zdravlje i dobrobit građana i poljoprivrednih radnika te pomoći u ublažavanju gospodarskih gubitaka uzrokovanih degradacijom tla i smanjenjem broja oprašivača uslijed upotrebe pesticida.

Do 2050.
potrebno je početi rad na svim ekosustavima kojima je potrebna obnova
50 %
manja upotreba pesticida do 2030.
Barem 30 %
kopnenih i morskih područja treba pravno zaštititi do 2030.

Novi europski Bauhaus

S obzirom na potrebu za zajedničkim oblikovanjem rješenja za klimatske promjene uz primjenu pristupa odozdo prema gore predsjednica von der Leyen pokrenula je 2020. novi europski Bauhaus. To je pokret čiji je cilj da zelena tranzicija bude održiva, uključiva i građanima vidljiva u svakodnevnom životu te nam pokazuje da se u europskom zelenom planu ne radi samo o pronalaženju nadahnjujućih djelotvornih rješenja za klimatske promjene, nego da mu je cilj i poboljšati živote građana kroz način na koji projektiramo i gradimo domove i gradove.

Kako bi osigurala javni prostor za rastuću zajednicu, Komisija je u proljeće 2022. otvorila laboratorij za novi europski Bauhaus, a u ljeto festival novog europskog Bauhausa. Laboratorij podupire zajednicu u testiranju instrumenata, rješenja i mjera politike kojima će se olakšati preobrazba na terenu.

Nagrade za novi europski Bauhaus
2022.
18
pobjednika
4
kategorije*

* Ponovno povezivanje s prirodom | Vraćanje osjećaja pripadnosti | Davanje prioriteta mjestima i ljudima kojima je to najpotrebnije | Oblikovanje kružnog industrijskog ekosustava i potpora razmatranju životnog ciklusa

Vodeći položaj na globalnoj sceni

Na Konferenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (COP26) u studenome 2021. Europska unija pozvala je na ostvarivanje znatnijeg napretka u provedbi Pariškog sporazuma i osiguravanje da se i dalje može ostvariti cilj ograničavanja globalnog zagrijavanja na 1,5 °C. Vodstvo EU-a kao visokoinovativne i industrijalizirane regije nadahnjuje druge da slijede EU-ov primjer.

  • 1 milijarda eura

    iznos je koji se Europska komisija na konferenciji COP26 obvezala dodijeliti za zaštitu šuma u svijetu

  • Više od 100 zemalja pridružilo se Globalnoj obvezi smanjenja emisija metana,

    inicijativi koju je EU zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i partnerima pokrenuo na konferenciji COP26

Na 12. ministarskoj konferenciji Svjetske trgovinske organizacije, održanoj u lipnju, EU je pridonio sklapanju povijesnog sporazuma o borbi protiv štetnih subvencija za ribarstvo na svjetskoj razini. Tim će se sporazumom zabraniti subvencije za nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani ribolov i za prelovljene stokove. Kako bi se to provelo, predstavili smo novi plan za međunarodno upravljanje oceanima.

Izjava o ograničenju odgovornosti: podaci na ovoj stranici posljednji su put ažurirani 31. kolovoza 2022.

Napredak u drugim područjima

SOTEU footer green
Postignuća

Komisije Ursule von der Leyen