Preskoči na glavno vsebino
Illustrative image
Vodilna vloga v zelenem prehodu

Načrt Evrope, da do leta 2050 postane prva podnebno nevtralna celina

Prva podnebno nevtralna celina
do leta 2050
Vsaj 55 % manj
izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 v primerjavi z letom 1990
Neto ničelne
emisije toplogrednih plinov ali podnebna nevtralnost do leta 2050

Evropski zeleni dogovor

Evropski zeleni dogovor je najcelovitejši načrt preobrazbe na svetu in Evropska unija je z evropskimi podnebnimi pravili svoje ambiciozne cilje do leta 2050 pretvorila v zavezujočo zakonodajo EU. S svežnjem „Pripravljeni na 55“, ki ga je Komisija predstavila poleti 2021, smo predstavili konkretne ukrepe za uresničitev naših ambicij, z NextGenerationEU pa smo zagotovili naložbe. Zdaj je čas, da izvajanje pospešimo z instrumenti, prikazanimi na sliki in besedilu v nadaljevanju:

Visual overview of green transition

Sveženj „Pripravljeni na 55“ (trgovanje z emisijami, predpisi in cilji) | Mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah | Uporaba alternativnih goriv in infrastrukture v prometu | Taksonomija EU za trajnostne dejavnosti | Val prenove | Strategija za gozdove | Strategija „od vil do vilic“ | Ničelno onesnaževanje | Strategija za trajnostno in pametno mobilnost | Sveženj ukrepov za krožno gospodarstvo | Strategija za biotsko raznovrstnost

Trajnostni izdelki na trgu EU

leto 2021
je prineslo
10 % manjšo
letno porabo energije za potrošniške izdelke, kot so gospodinjski aparati
120 milijard evrov prihrankov
potrošnikov v EU

Obnova narave

Komisija je junija 2022 predstavila dva nova pravna akta za vrnitev narave v EU. Predlagani akt o obnovi narave je ključni korak pri preprečevanju najhujših posledic podnebnih sprememb in izgube biotske raznovrstnosti, saj se osredotoča na obnovo mokrišč, rek, gozdov, travišč, morskih ekosistemov in mestnih okolij v EU ter vrst, ki tam živijo.

Hkrati bodo nedavno predlagana pravila o kemičnih pesticidih prispevala k zmanjšanju uporabe pesticidov, manjšemu okoljskemu odtisu prehranskega sistema EU ter zaščiti zdravja in dobrega počutja prebivalstva in kmetijskih delavcev. Ublažiti bodo pomagala gospodarske izgube zaradi upadanja zdravja tal in izgube opraševalcev, ki jo povzročajo pesticidi.

Do leta 2050
se moramo posvetiti vsem ekosistemom, potrebnim obnove
za 50 %
zmanjšati uporabo pesticidov do leta 2030
Vsaj 30 %
kopenskih oziroma morskih območij bomo do leta 2030 pravno zaščitili

Novi evropski Bauhaus

Zaradi potrebe po pristopu k rešitvam za podnebne spremembe, ki je soustvarjalen in se vodi od spodaj navzgor, je predsednica von der Leyen v letu 2020 napovedala novi evropski Bauhaus. Gre za gibanje, zasnovano z namenom, da bi zeleni prehod postal trajnostna in vključujoča izkušnja za državljanke in državljane v njihovem vsakdanjem življenju. Kaže na to, da evropski zeleni dogovor ni omejen le na iskanje navdihujočih, učinkovitih rešitev za podnebne spremembe, temveč je namenjen tudi izboljšanju življenja ljudi z boljšo zasnovo in gradnjo naših domov, vasi in mest.

Da bi zagotovila javni prostor za rastočo skupnost, je Komisija spomladi 2022 ustanovila laboratorij novega evropskega Bauhausa, poleti pa festival novega evropskega Bauhausa. Laboratorij podpira skupnost pri preskušanju orodij, rešitev in ukrepov politike, ki bodo olajšali preobrazbo na terenu.

Nagrade novega evropskega Bauhausa
leta 2022
18
Nagrajencev
4
različne kategorije*

*Obujanje vezi z naravo | Povrnitev občutka pripadnosti | Prednostna obravnava krajev in ljudi, ki to najbolj potrebujejo | Oblikovanje krožnega industrijskega ekosistema in podpora upoštevanju življenjskega kroga

Vodilni položaj na svetovni ravni

Na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP26) novembra 2021 se je Evropska unija zavzela za znaten napredek pri izvajanju Pariškega sporazuma, s čimer bi zagotovili, da bi svetovni cilj omejitve globalnega segrevanja na 1,5 °C ostal dosegljiv. Kot zelo inovativna in industrializirana regija je EU s svojo vodilno vlogo navdih tudi drugim po svetu.

Zaveza Evropske komisije na konferenci COP26 za 1 milijardo evrov

za zaščito svetovnih gozdov

Več kot 100 držav se je pridružilo svetovni zavezi za metan,

pobudi, ki jo je EU začela na 26. konferenci COP26 skupaj z Združenimi državami in partnerji

Prav tako je EU junija na 12. ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije pomagala zagotoviti dogovor o prelomnem sporazumu za boj proti škodljivim subvencijam v ribištvu po vsem svetu. Sporazum bo prepovedal subvencije za nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov ter za prelovljene staleže rib. Da bi to uresničili, smo predstavili našo novo agendo za mednarodno upravljanje oceanov.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Podatki na tej strani so bili nazadnje posodobljeni 31. avgusta 2022.

Napredek na drugih področjih

SOTEU footer green
Dosežki

Komisije Ursule von der Leyen