Prejsť na hlavný obsah
Illustrative image
V popredí zelenej transformácie

Európsky plán, ako sa do roku 2050 stať prvým klimaticky neutrálnym kontinentom

Prvý klimaticky neutrálny kontinent na svete
do roku 2050
Najmenej 55 %
zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 oproti roku 1990
Nulová bilancia
emisií skleníkových plynov – alebo klimatická neutralita – do roku 2050

Európska zelená dohoda

Európska zelená dohoda je najkomplexnejším plánom transformácie na svete a právny predpis v oblasti klímy pretavuje ambície Európskej únie do roku 2050 do záväzného európskeho práva. V balíku Fit for 55, Komisia v lete 2021 načrtla konkrétne kroky na dosiahnutie našich ambícií a s nástrojom NextGenerationEU sme získali potrebné investície. Teraz treba urýchlene konať a zapojiť pritom ďalej znázornené nástroje :

Visual overview of green transition

Balík Fit for 55 vrátane obchodovania s emisiami, nariadení a cieľov | Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach | Zavádzanie alternatívnych palív a infraštruktúry v doprave | Taxonómia EÚ v oblasti udržateľných činností | Vlna obnovy | Stratégia lesného hospodárstva | Stratégia Z farmy na stôl | Nulové znečistenie | Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu | Balík predpisov o obehovom hospodárstve | stratégia biodiverzity

Udržateľné výrobky na trhu EÚ

V roku
2021
bola ročná spotreba energie spotrebiteľských výrobkov, ako sú domáce spotrebiče,
o 10 % nižšia
Spotrebitelia v EÚ
ušetrili 120 miliárd eur

Obnova prírody

V júni 2022 Komisia predložila dva nové právne predpisy s cieľom obnoviť v celej EÚ prírodu. Navrhovaný zákon o obnove prírody predstavuje kľúčový krok proti najhorším vplyvom zmeny klímy a straty biodiverzity. Zameriava sa na obnovu mokradí, riek, lesov, trávnych porastov, morských ekosystémov a mestského prostredia EÚ, ako aj druhov, ktoré sa v nich nachádzajú.

Vďaka novonavrhnutým pravidlám pre chemické pesticídy sa zároveň zníži používanie pesticídov a environmentálna stopa potravinového systému EÚ, bude sa chrániť zdravie a blahobyt občanov a poľnohospodárskych pracovníkov a zmiernia sa hospodárske straty spôsobené poklesom zdravia pôdy a úbytkom opeľovačov, ktorý vyvolali pesticídy.

Do roku 2050
sa treba zamerať na všetky ekosystémy, ktoré potrebujú obnovu
50 %
zníženie používania pesticídov do roku 2030
Minimálne 30 %
pevninských aj morských oblastí má byť do roku 2030 pod právnou ochranou

Nový európsky Bauhaus

Potreba spoločných riešení zmeny klímy zdola nahor je tiež dôvodom, prečo predsedníčka von der Leyenová v roku 2020 vyhlásila Nový európsky Bauhaus. Cieľom hnutia je urobiť zo zelenej transformácie pre občanov v ich každodennom živote udržateľnú a inkluzívnu skúsenosť. Toto hnutie ukazuje, že Európska zelená dohoda nie je len o hľadaní inšpirujúcich účinných riešení zmeny klímy; ide o zlepšenie života ľudí prostredníctvom toho, ako navrhujeme a budujeme naše domovy, mestá a veľkomestá.

Keďže pre túto rastúcu komunitu bolo potrebné zabezpečiť verejný priestor, Komisia zorganizovala na jar 2022 laboratórium Nového európskeho Bauhausu a v lete festival Nového európskeho Bauhausu. Laboratórium podporuje komunitu pri testovaní nástrojov, riešení a politických opatrení, ktoré uľahčia transformáciu v teréne.

Ceny Nového európskeho Bauhausu
v roku 2022
18
víťazov
4
rôzne kategórie*

*Obnovenie spojenia s prírodou | Znovunadobudnutie pocitu spolupatričnosti | Uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú | Formovanie obehového priemyselného ekosystému a podpora zohľadňovania životného cyklu

V úlohe lídra na globálnej scéne

V rámci konferencie Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP26) v novembri 2021 Európska únia presadzovala, aby sa pri vykonávaní Parížskej dohody dosiahol významný pokrok a vďaka tomu zostala na dosah globálna ambícia obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C. Vedúce postavenie EÚ ako veľmi inovatívneho a industrializovaného regiónu inšpiruje ostatných, aby ju nasledovali.

Európska komisia prisľúbila na konferencii COP26

jednu miliardu eur na ochranu svetových lesov

Viac ako 100 krajín sa pripojilo ku globálnemu záväzku o metáne.

Ide o iniciatívu, ktorú na konferencii COP26 spustila EÚ spolu so Spojenými štátmi a ďalšími partnermi

Takisto v júni na 12. ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie pomohla EÚ dosiahnuť prelomovú dohodu o boji proti škodlivým rybolovným dotáciám na celom svete. Touto dohodou sa zakážu dotácie na nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov a nadmerne lovené populácie. V záujme presadiť tento cieľ sme predstavili náš nový program medzinárodnej správy oceánov.

Vyhlásenie: Údaje na tejto stránke boli naposledy aktualizované 31. augusta 2022.

Pokrok v iných oblastiach

SOTEU footer green
Dosiahnuté výsledky

Komisie Ursuly von der Leyenovej