Mur għall-kontenut ewlieni
Illustrative image
Il-bini ta’ Unjoni ta’ ugwaljanza

Lejn soċjetà aktar ġusta

Nilħqu l-potenzjal sħiħ tagħna

Bl-isfidi demografiċi li qed niffaċċjaw illum, ikollna nagtħu s-setgħa u nuzaw il-potenzjal tal-membri kollha ta’ soċjetajiet diversi. Għandu jkun hemm l-istess opportunitajiet għal dawk kollha li jaqsmu l-istess aspirazzjonijiet, u din kienet waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-Kummissjoni von der Leyen. Il-bini ta’ dinja b'ugwaljanza bejn il-ġeneri huwa wkoll objettiv ewlieni integrat fl-azzjonijiet esterni tal-UE.

Ugwaljanza
huwa valur ewlieni ta’ kwalunkwe demokrazija
14%
Id-differenza bejn il-ġeneri fil-pagi
30 %
Id-differenza bejn il-ġeneri fil-pensjonijiet

Lejn ugwaljanza bejn il-ġeneri

Il-kisba ta’ soċjetà inklużiva

Il-Kummissjoni Ewropea hija impenjata favur soċjetà pluralistika, bl-ugwaljanza bejn il-ġeneri u inklużiva, fejn il-persuni LGBTIQ+, il-minoranzi jew il-persuni b’diżabbiltà jiġu ttrattati bl-istess mod. Task Force speċifika għall-Ugwaljanza taħdem biex tintegra l-ugwaljanza fl-oqsma kollha ta’ politika. Il-Kummissjoni qed taħdem mal-Istati Membri biex tiżviluppa, tadotta u timplimenta pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għal-LGBTIQ+ u kontra r-razziżmu. Bħala l-gwardjana tat-trattati, il-Kummissjoni ma toqgħodx lura milli tibda proċeduri ta’ ksur kontra l-ksur tad-drittijiet fundamentali, kif kien il-każ, pereżempju, fir-rigward tal-ksur kontra l-komunità LGBTIQ+ fl-Ungerija u fil-Polonja.

 1. Ottubru 2021
  Il-ġlieda kontra l-antisemitiżmu

  L-istrateġija tal-UE dwar il-ġlieda kontra l-antisemitiżmu u t-trawwim tal-ħajja Lhudija tistabbilixxi sensiela ta’ miżuri biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra kull forma ta’ antisemitiżmu – iżda wkoll, għall-ewwel darba, biex jiġu promossi l-wirt u l-kultura tal-Lhud u biex tiġġieled l-antisemitiżmu lil hinn mill-UE. L-Istati Membri issa qed jiżviluppaw pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali, li se jkunu żviluppati sa tmiem l-2022.

 2. Diċembru 2021
  Il-kriminalizzazzjoni tad-diskors ta’ mibegħda u r-reati ta’ mibegħda

  Il-Kummissjoni ħadet l-ewwel passi biex testendi l-lista ta’ reati tal-UE biex tinkludi d-diskorsi ta’ mibegħda u r-reati ta’ mibegħda.

 3. Marzu u April 2022
  L-implimentazzjoni tal-LGBTIQ+ u l-pjanijiet kontra r-razziżmu

  Il-Kummissjoni ħarġet linji gwida dwar l-iżvilupp, l-adozzjoni u l-implimentazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali kontra r-razziżmu u tal-LGBTIQ+ rispettivament.

L-ebda post
għal diskriminazzjoni fl-UE
43%
ta’ persuni LGBTIQ+ li ħassewhom diskriminati fl-2019
Aktar min-nofs
tal-persuni b’diżabbiltà jgħidu li personalment ħassewhom diskriminati fl-2019.

Ma jitħalla ħadd barra

 • capitals of diversity

  Il-Premju tal-Ibliet Kapitali Ewropej għall-Inklużjoni u d-Diversità ġie ppreżentat għall-ewwel darba f’April 2022, biex tiġi rikonoxxuta l-ħidma li saret mill-bliet u r-reġjuni fl-Ewropa, biex tiġi promossa l-inklużjoni u jinħolqu soċjetajiet ħielsa mid-diskriminazzjoni u mill-mibegħda.

 • Blind woman crossing the street

  Il-Pjattaforma tad-Diżabbiltà tipprovdi ambjent ieħor li jippermetti li l-partijiet ikkonċernati rilevanti jaqsmu l-esperjenzi u l-prattiki tajbin, jitgħallmu minn xulxin u jikkollaboraw.

Appoġġ għat-tfal fl-UE kollha

Il-Ġlieda kontra l-abbuż sesswali tat-tfal

 • F’Mejju 2022, il-Kummissjoni pproponiet leġiżlazzjoni ġdida tal-UE għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-abbuż sesswali online fuq it-tfal. Ir-regoli proposti tal-UE se jobbligaw lill-fornituri tas-servizzi jidentifikaw, jirrappurtaw u jneħħu materjal ta’ abbuż sesswali tat-tfal.
 • Ċentru indipendenti ġdid tal-UE dwar l-Abbuż Sesswali tat-Tfal se jaħdem mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar tal-liġi, mal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi u ma’ gruppi ta’ appoġġ biex isalva u jsaħħaħ il-pożizzjoni tas-superstiti u biex l-awturi tar-reati jitressqu quddiem il-ġustizzja.

Internet Aħjar għat-Tfal

 • Fl-2022, il-Kummissjoni adottat strateġija Ewropea ġdida għal internet aħjar għat-tfal.
 • Daħlu fis-seħħ ukoll regoli dwar it-tneħħija ta’ kontenut terroristiku online.

L-indirizzar tal-iżvantaġġ u l-esklużjoni

Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà: Id-data f’din il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar fil-31 ta’ Awwissu 2022

Progress f’oqsma oħra

Footer banner SOTEU 2022
Kisbiet

dwar il-Kummissjoni von der Leyen