Pereiti prie pagrindinio turinio
Pranešimas apie Sąjungos padėtį
Illustrative image
Lygybės sąjungos kūrimas

Teisingesnės visuomenės kūrimas

Visų galimybių išnaudojimas

Atsižvelgdami į šiandienos demografinius iššūkius, turime įgalinti visus įvairių visuomenių narius ir išnaudoti visų jų potencialą. Visiems, turintiems tų pačių siekių, turi būti sudarytos vienodos galimybės. Tai vienas iš pagrindinių U. von der Leyen vadovaujamos Komisijos prioritetų. Be to, kurti lyčių lygybe grindžiamą pasaulį yra vienas iš pagrindinių tikslų, kurių siekiama ES išorės veiksmais.

Lygybė
yra viena iš pagrindinių bet kurios demokratijos vertybių
14 %
Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas
30 %
Vyrų ir moterų pensijų skirtumas

Siekiant lyčių lygybės

Įtraukios visuomenės kūrimas

Europos Komisija yra įsipareigojusi kurti pliuralistinę, lyčių lygybe grindžiamą ir įtraukią visuomenę, kurioje LGBTIQ+ asmenims, mažumoms ar neįgaliesiems būtų taikomos vienodos sąlygos. Speciali Lygybės darbo grupė siekia integruoti lygybės aspektą į visas politikos sritis. Drauge su valstybėmis narėmis Komisija siekia, kad būtų parengti, priimti ir įgyvendinti nacionaliniai LGBTIQ+ asmenų lygybės užtikrinimo ir kovos su rasizmu veiksmų planai. Kaip Sutarčių sergėtoja, Komisija nedvejodama inicijuoja pagrindinių teisių pažeidimų nagrinėjimo procedūras, pavyzdžiui, pradėjo jas dėl pažeidimų, nukreiptų prieš LGBTIQ+ bendruomenę Lenkijoje ir Vengrijoje.

 1. 2021 m. spalio mėn.
  Kova su antisemitizmu

  ES kovos su antisemitizmu ir žydų gyvenimo puoselėjimo strategijoje nustatomos priemonės, kuriomis siekiama ne tik sustiprinti kovą su visų formų antisemitizmu, bet ir – pirmą kartą istorijoje – populiarinti žydų paveldą bei kultūrą ir kovoti su antisemitizmu už ES ribų. Valstybės narės dabar rengia nacionalinius veiksmų planus. Jie bus baigti iki 2022 m. pabaigos.

 2. 2021 m. gruodžio mėn.
  Neapykantos kalbos ir neapykantos nusikaltimų kriminalizavimas

  Komisija žengė pirmuosius žingsnius, kad į ES nusikaltimų sąrašą būtų įtraukta neapykantos kalba ir neapykantos nusikaltimai.

 3. 2022 m. kovas ir balandis
  LGBTIQ+ asmenų lygybės užtikrinimo ir kovos su rasizmu veiksmų planų įgyvendinimas

  Komisija parengė nacionalinių kovos su rasizmu planų ir LGBTIQ+ asmenų lygybės užtikrinimo planų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo gaires.

NE
diskriminacijai ES
43 %
LGBTIQ+ asmenų 2019 m. jautėsi diskriminuojami
Daugiau kaip pusė
neįgaliųjų teigia, kad 2019 m. asmeniškai jautėsi diskriminuojami

Nė vieno nepalikti nuošalyje

capitals of diversity

2022 m. balandžio mėn. pirmą kartą įteikti Europos įtraukties ir įvairovės sostinių apdovanojimai, kuriais pripažįstamas Europos miestelių, miestų ir regionų darbas, nuveiktas skatinant įtrauktį ir kuriant visuomenę be diskriminacijos ir neapykantos.

Blind woman crossing the street

Neįgaliųjų platforma suteikia galimybę atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams dalytis patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais, mokytis vieniems iš kitų ir bendradarbiauti.

Parama vaikams ES

Kova su seksualine prievarta prieš vaikus

 • 2022 m. gegužės mėn. Komisija pateikė naujų ES teisės aktų, kuriais siekiama užkirsti kelią seksualinei prievartai prieš vaikus internete ir su ja kovoti, pasiūlymą. Pagal siūlomas ES taisykles paslaugų teikėjai privalės aptikti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą, apie ją pranešti ir ją šalinti.
 • Naujas nepriklausomas ES kovos su seksualine prievarta prieš vaikus centras glaudžiai bendradarbiaudamas su nacionalinėmis teisėsaugos institucijomis, Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra ir paramos grupėmis, sieks gelbėti ir įgalinti prievartą patyrusius vaikus, o nusikaltėlius patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Vaikams geresnis internetas

 • 2022 m. Komisija priėmė naują Europos strategiją dėl vaikams geresnio interneto.
 • Be to, įsigaliojo teroristinio turinio internete šalinimo taisyklės.

Nepalankių sąlygų ir atskirties problemų sprendimas

Atsakomybės ribojimo pareiškimas. Duomenys šiame puslapyje paskutinį kartą atnaujinti 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Pažanga kitose srityse

Footer banner SOTEU 2022
Laimėjimai

U. von der Leyen vadovaujamą Komisiją