Preskoči na glavno vsebino
Illustrative image
Ustvarjanje Unije enakosti

Na poti k pravičnejši družbi

Uresničevanje vseh svojih potencialov

Ob demografskih izzivih, s katerimi se danes soočamo, moramo opolnomočiti vse člane različnih družb in izkoristiti njihov potencial. Vsi, ki si prizadevajo za enake cilje, morajo imeti enake priložnosti, kar je ena od glavnih prednostnih nalog Komisije Ursule von der Leyen. Prizadevanje, da svet postane spolno enakosten, je tudi eden ključnih ciljev, upoštevan pri zunanjem delovanju EU.

Enakost
je temeljna vrednota vsake demokracije
14 %
Plačna vrzel med spoloma
30 %
Pokojninska vrzel med spoloma

Na poti k enakosti žensk in moških

Doseganje vključujoče družbe

Evropska komisija se zavzema za pluralistično, spolno enakostno in vključujočo družbo, v kateri so LGBTIQ+ osebe, manjšine ali invalidi obravnavani enako kot vsi ostali člani družbe. Posebna projektna skupina za enakost si prizadeva za vključevanje enakosti v vsa področja politike. Komisija sodeluje z državami članicami pri pripravi, sprejetju in izvajanju nacionalnih akcijskih načrtov za LGBTIQ+ in boj proti rasizmu. Komisija kot varuhinja pogodb nemudoma začne postopke za ugotavljanje kršitev temeljnih pravic, kot je na primer storila v zvezi s kršitvami zoper skupnost LGBTIQ+ na Madžarskem in Poljskem.

 1. Oktober 2021
  Boj proti antisemitizmu

  Strategija EU za boj proti antisemitizmu in negovanje judovskega življenja določa vrsto ukrepov za okrepitev boja proti vsem oblikam antisemitizma, prvič pa tudi za spodbujanje judovske dediščine in kulture ter boj proti antisemitizmu zunaj EU. Države članice zdaj pripravljajo nacionalne akcijske načrte, ki naj bi bili dokončani do konca leta 2022.

 2. December 2021
  Inkriminacija sovražnega govora in kaznivih dejanj iz sovraštva

  Komisija je sprejela prve ukrepe za razširitev seznama kaznivih dejanj EU na sovražni govor in kazniva dejanja iz sovraštva.

 3. Marec in april 2022
  Izvajanje načrtov za LGBTIQ+ in boj proti rasizmu

  Komisija je izdala smernice za pripravo, sprejetje in izvajanje nacionalnih akcijskih načrtov za LGBTIQ+ in boj proti rasizmu.

Ni prostora
za diskriminacijo v EU
43 %
LGBTIQ+ oseb se je v letu 2019 čutilo diskriminirane
Več kot polovica
invalidov je v letu 2019 osebno čutilo diskriminirane

Nihče ne sme biti prezrt

Podpora otrokom po vsej EU

Boj proti spolni zlorabi otrok

 • Maja 2022 je Komisija predlagala novo zakonodajo EU za preprečevanje spolne zlorabe otrok na spletu in boj proti njej. Na podlagi predlaganih pravil EU bodo morali ponudniki storitev odkrivati, prijavljati in odstranjevati posnetke spolne zlorabe otrok.
 • Novi neodvisni center EU za boj proti spolni zlorabi otrok bo tesno sodeloval z nacionalnimi organi kazenskega pregona, Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter podpornimi skupinami za reševanje in opolnomočanje žrtev ter privedbo storilcev pred sodišče.

Boljši internet za otroke

 • Leta 2022 je Komisija sprejela tudi novo evropsko strategijo za boljši internet za otroke.
 • Začela so veljati tudi pravila o odstranjevanju terorističnih vsebin na spletu.

Reševanje prikrajšanosti in izključenosti

Izjava o omejitvi odgovornosti: Podatki na tej strani so bili nazadnje posodobljeni 31. avgusta 2022.

Napredek na drugih področjih

Footer banner SOTEU 2022
Dosežki

Komisije Ursule von der Leyen