Skip to main content
Az Unió helyzete
Az egyenlőségközpontú Unió kiépítése

Egy igazságosabb társadalom felé

Teljes potenciálunk kibontakoztatása

Az előttünk álló demográfiai kihívások miatt meg kell erősítenünk és ki kell használnunk a sokszínű társadalmak tagjaiban rejlő lehetőségeket. Azonos lehetőségeket kell biztosítani mindenki számára, akiket azonos törekvések vezérelnek, és ez az Ursula von der Leyen vezette Bizottság egyik fő prioritása. A nemek közötti egyenlőség megteremtése az EU külső tevékenységeinek egyik kulcsfontosságú célkitűzése is.

Egyenlőség
Minden demokrácia alapértéke
14%
A nemek közötti bérkülönbség
30%
A nemek közötti nyugdíjkülönbség

A nemek közötti egyenlőség felé

Egy befogadó társadalom kialakítása

Az Európai Bizottság elkötelezett a pluralista, nemek közötti egyenlőségre épülő társadalom mellett, amelyben az LMBTIQ+ személyek, a kisebbségek és a fogyatékossággal élő személyek egyenlő bánásmódban részesülnek. Az Esélyegyenlőségi Munkacsoport arra törekszik, hogy az egyenlőséget valamennyi szakpolitikai területen érvényesítse. A Bizottság együttműködik a tagállamokkal a rasszizmus elleni és az LMBTIQ+ nemzeti cselekvési tervek kidolgozása, elfogadása és végrehajtása érdekében. A Szerződések őreként a Bizottság nem habozik kötelezettségszegési eljárást indítani az alapvető jogok megsértése miatt, ahogy az például az LMBTIQ+ közösség ellen Magyarországon és Lengyelországban elkövetett jogsértések esetén történt.

 1. 2021. október
  Az antiszemitizmus elleni küzdelem

  Az antiszemitizmus elleni küzdelemre és a zsidó élet előmozdítására vonatkozó uniós stratégia egy sor intézkedést határoz meg az antiszemitizmus valamennyi formája elleni küzdelem fokozása érdekében, első alkalommal helyezve hangsúlyt a zsidó örökség és kultúra promóciójára és az antiszemitizmus elleni küzdelemre az EU határain kívül. A tagállamok jelenleg nemzeti cselekvési terveket dolgoznak ki, amelyek 2022 végére készülnek el.

 2. 2021. december
  A gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények uniós szintű bűncselekménnyé nyilvánítása

  A Bizottság megtette az első lépéseket annak érdekében, hogy az uniós bűncselekmények listáját kiterjessze a gyűlöletbeszédre és a gyűlölet-bűncselekményre is.

 3. 2022. március és április
  Az LMBTIQ+-tervek és a rasszizmus elleni tervek végrehajtása

  A Bizottság iránymutatásokat adott ki a rasszizmus elleni nemzeti tervek, illetve az LMBTIQ+-tervek kidolgozására, elfogadására és végrehajtására vonatkozóan.

Nincs helye
a hátrányos megkülönböztetésnek az EU-ban
43%
Az LMBTIQ+ személyek aránya, akik úgy érezték, hogy 2019-ben hátrányos megkülönböztetés érte őket
A megkérdezettek több mint fele
A fogyatékossággal élő személyek aránya, akik 2019-ben személy szerint hátrányos megkülönböztetést tapasztaltak

Senkit nem hagyunk hátra

capitals of diversity

2022 áprilisában első alkalommal osztották ki „A befogadás és a sokszínűség európai fővárosai” díjat, amely elismeri az európai kisvárosok, nagyvárosok és régiók által a befogadás előmozdítása, valamint a megkülönböztetéstől és gyűlölettől mentes társadalmak létrehozása érdekében végzett munkát.

Blind woman crossing the street

A fogyatékosságügyi platform egy másik olyan keretet biztosít, amely lehetővé teszi az érdekelt felek számára a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztását, az egymástól való tanulást és az egymással való együttműködést.

A gyermekek támogatása Unió-szerte

A gyermekek szexuális bántalmazása elleni küzdelem

 • A Bizottság 2022. májusban új uniós jogszabályra tett javaslatot a gyermekek online szexuális bántalmazásának megelőzése és az ellene folytatott küzdelem érdekében. A javasolt uniós szabályok kötelezni fogják a szolgáltatókat arra, hogy a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat felderítsék, bejelentsék és eltávolítsák.
 • A gyermekek szexuális bántalmazása elleni új, független uniós központ szorosan együtt fog működni a nemzeti bűnüldöző hatóságokkal, a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségével, valamint segítséget nyújt a csoportoknak a túlélők megmentéséhez és támogatásához, valamint az elkövetők bíróság elé állításához.

Gyermekbarát internet

 • 2022-ben a Bizottság elfogadta a gyermekbarát internetre vonatkozó új, európai stratégiát.
 • Ezenkívül hatályba léptek az online terrorista tartalmak eltávolítására vonatkozó szabályok is.

A hátrányos helyzet és a kirekesztettség elleni küzdelem

 • Az ukrajnai háború kezdete óta több mint 2 millió ukrán gyermek kapott menedéket az Európai Unióban. Ezeknek a gyermekeknek ugyanolyan jogokat és védelmet biztosítunk, mint azoknak a gyermekeknek, akik uniós polgárok. Szívet melengető volt látni, milyen jó fogadtatásban részesültek az iskolákban szerte a tagállamokban. 

Felelősségkizáró nyilatkozat: Az ezen az oldalon található információkat legutóbb 2022. augusztus 31-én frissítettük.

Egyéb területeken elért eredmények

Eredmények

Az Ursula von der Leyen vezette Bizottság tevékenységének gyümölcse