Przejdź do treści głównej
Illustrative image
Budowanie Unii równości

Ku sprawiedliwszemu społeczeństwu

Wykorzystanie w pełni naszego potencjału

Ze względu na wyzwania demograficzne, przed którymi obecnie stoimy, musimy wzmocnić pozycję wszystkich członków różnych społeczeństw i wykorzystać ich potencjał. Wszystkim, którzy mają te same aspiracje, należy zapewnić te same możliwości. Tak brzmi jeden z głównych priorytetów Komisji Ursuli von der Leyen. Budowanie świata opartego na równości płci jest również jednym z kluczowych celów działań zewnętrznych UE.

Równość
jest podstawową wartością każdej demokracji
14%
Luka płacowa ze względu na płeć
30%
Luka emerytalna ze względu na płeć

W kierunku równości płci

Stworzenie społeczeństwa integracyjnego

Komisja Europejska dąży do stworzenia społeczeństwa pluralistycznego, integracyjnego i opartego na równości płci, w którym osoby LGBTIQ+, mniejszości i osoby z niepełnosprawnościami są traktowane na równi. Specjalna grupa zadaniowa ds. równości pracuje nad uwzględnianiem kwestii równości we wszystkich obszarach polityki. Komisja współpracuje z państwami członkowskimi nad opracowaniem, przyjęciem i wdrożeniem krajowych planów działania na rzecz osób LGBTIQ+ i przeciwko rasizmowi. Komisja, jako strażniczka traktatów, nie waha się wszcząć postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z naruszeniami praw podstawowych, jak ma to miejsce na przykład w odniesieniu do naruszeń praw społeczności LGBTIQ+ na Węgrzech i w Polsce.

 1. październik 2021
  Zwalczanie antysemityzmu

  W Strategii UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego określono szereg środków służących bardziej zdecydowanemu zwalczaniu wszelkich form antysemityzmu, ale także – po raz pierwszy w historii – promowaniu dziedzictwa żydowskiego i kultury żydowskiej oraz zwalczaniu antysemityzmu poza UE. Państwa członkowskie są w trakcie opracowywania krajowych planów działania, które będą gotowe przed końcem 2022 r.

 2. grudzień 2021
  Kryminalizacja nawoływania do nienawiści i przestępstw z nienawiści

  Komisja podjęła pierwsze kroki, aby wpisać do wykazu przestępstw w UE nawoływanie do nienawiści i przestępstwa z nienawiści.

 3. marzec i kwiecień 2022
  Wdrażanie planów dotyczących osób LGBTIQ+ i zwalczania rasizmu

  Komisja wydała wytyczne dotyczące opracowywania, przyjmowania i wdrażania krajowych planów dotyczących odpowiednio zwalczania rasizmu i osób LGBTIQ+.

Nie
dla dyskryminacji w UE
43%
osób LGBTIQ+ czuło się dyskryminowane w 2019 r.
Ponad połowa
osób z niepełnosprawnościami twierdzi, że w 2019 r. czuła się osobiście dyskryminowana.

Nie pozostawiać nikogo w tyle

 • capitals of diversity

  W kwietniu 2022 r. po raz pierwszy wręczono nagrodę „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności” w uznaniu wysiłków podejmowanych przez miasta i regiony w Europie na rzecz promowania włączenia społecznego i tworzenia społeczeństw wolnych od dyskryminacji i nienawiści.

 • Blind woman crossing the street

  Również platforma ds. niepełnosprawności zapewnia ramy umożliwiające zainteresowanym stronom wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, uczenie się od siebie nawzajem i współpracę.

Wspieranie dzieci w całej UE

Zwalczanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych

 • W maju 2022 r. Komisja zaproponowała nowe unijne prawodawstwo w sprawie zapobiegania niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i zwalczania go. Nowe unijne przepisy zobowiążą dostawców usług do wykrywania, zgłaszania i usuwania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych.
 • Nowe niezależne unijne centrum ds. niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych będzie ściśle współpracowało z krajowymi organami ścigania, Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania i grupami wsparcia w celu ratowania i upodmiotowienia ofiar oraz postawienia sprawców przed wymiarem sprawiedliwości.

Lepszy internet dla dzieci

 • W 2022 r. Komisja przyjęła nową europejską strategię na rzecz lepszego internetu dla dzieci.
 • W życie weszły również przepisy dotyczące usuwania treści o charakterze terrorystycznym w internecie.

Przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji i wykluczeniu

Zastrzeżenie: Dane na tej stronie zostały ostatnio zaktualizowane 31 sierpnia 2022 r.

Postępy w innych dziedzinach

Footer banner SOTEU 2022
Osiągnięcia

Komisji Ursuli von der Leyen