Siirry pääsisältöön
Illustrative image
Tasa-arvon unionin edistäminen

Kohti oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa

Kaikkien väestöryhmien koko potentiaali käyttöön

Edessä olevien väestöhaasteiden vuoksi on tärkeää voimaannuttaa EU:n erilaisten yhteiskuntien kaikkia jäseniä ja hyödyntää heidän potentiaaliaan. Kaikilla, joilla on samat tavoitteet, on oltava samat mahdollisuudet. Tämä on ollut yksi von der Leyenin komission tärkeimmistä painopisteistä. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on keskeinen tavoite, joka on sisällytetty EU:n ulkoisiin toimiin.

Tasa-arvo
on yksi demokratian perusarvoista
14 %:n
palkkaero sukupuolten välillä
30 %:n
eläke-ero sukupuolten välillä

Kohti sukupuolten tasa-arvoa

Kohti osallistavaa yhteiskuntaa

Euroopan komissio on sitoutunut moniarvoiseen, sukupuolten tasa-arvoon perustuvaan ja osallistavaan yhteiskuntaan, jossa hlbtiq+ -henkilöitä, vähemmistöjä ja vammaisia kohdellaan yhdenvertaisesti. Se on koonnut tasa-arvotyöryhmän, joka edistää tasa-arvon ottamista huomioon kaikilla politiikan aloilla. Komissio tekee yhteistyötä EU-maiden kanssa kansallisten rasisminvastaisten ja hlbtiq+ -toimintasuunnitelmien laadinnassa ja toteutuksessa. Koska komissio valvoo perussopimusten täytäntöönpanoa, se voi käynnistää EU-maita vastaan rikkomusmenettelyjä, jos ne loukkaavat perusoikeuksia. Näin on tehty esimerkiksi hlbtiq+ -yhteisön oikeuksien loukkauksista Unkarissa ja Puolassa.

 1. Lokakuu 2021
  Antisemitismin torjunta

  Antisemitismin torjuntaa ja juutalaisen elämäntavan vaalimista edistävässä EU:n strategiassa esitetään toimenpiteitä, joilla tehostetaan kaikenlaisen antisemitismin torjuntaa. Lisäksi strategia sisältää ensi kertaa toimia, joilla edistetään juutalaista kulttuuria ja kulttuuriperintöä ja torjutaan antisemitismiä EU:n ulkopuolella. EU-maat laativat parhaillaan kansallisia toimintasuunnitelmia, jotka valmistuvat vuoden 2022 loppuun mennessä.

 2. Joulukuu 2021
  Vihapuheen ja viharikosten kriminalisointi

  Komissio ryhtyi joulukuussa 2021 toimiin vihapuheen ja -rikosten lisäämiseksi ns. EU-rikosten luetteloon, johon kuuluvia vakavia rikoksia voidaan torjua yhteisin perustein.

 3. Maalis- ja huhtikuu 2022
  Rasisminvastaisten ja hlbtiq+ -toimintasuunnitelmien täytäntöönpano

  Komissio antoi ohjeet kansallisten rasisminvastaisten ja hlbtiq+ -henkilöiden tasa-arvoa ajavien toimintasuunnitelmien laadintaa, hyväksymistä ja täytäntöönpanoa varten.

Nollatoleranssi
syrjinnälle EU:ssa
43 %
hlbtiq+ -henkilöistä koki tulleensa syrjityksi vuonna 2019
Yli 50 %
vammaisista koki tulleensa syrjityksi vuonna 2019

Ketään ei jätetä

 • capitals of diversity

  Euroopan osallisuuden ja monimuotoisuuden pääkaupunkien palkinnot jaettiin ensi kertaa huhtikuussa 2022. Palkinto on tunnustus kaupunkien ja alueiden työstä, joka edistää osallisuutta ja kitkee syrjintää ja vihaa yhteiskunnasta.

 • Blind woman crossing the street

  Komission aloitteesta perustettu vammaisfoorumi on elin, jossa alan sidosryhmät voivat jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä, oppia toisiltaan ja tehdä yhteistyötä.

Tukea lapsille kaikkialla EU:ssa

Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjunta

 • Komissio ehdotti toukokuussa 2022 uutta EU-lainsäädäntöä, jolla torjutaan lapsiin verkossa kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Se velvoittaa palveluntarjoajat kartoittamaan, ilmiantamaan ja poistamaan tällaista seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin.
 • Uusi riippumaton lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan EU-torjuntakeskus tekee tiivistä yhteistyötä kansallisten lainvalvontaviranomaisten, EU:n lainvalvontayhteistyöviraston ja tukiryhmien kanssa väkivallan uhrien auttamiseksi ja syyllisten saattamiseksi edesvastuuseen.

Parempi internet lapsille

 • Vuonna 2022 komissio hyväksyi uuden Parempi internet lapsille -strategian.
 • Terroristisen verkkosisällön poistamista koskevat säännöt tulivat voimaan.

Huono-osaisuuden ja syrjäytymisen torjunta

Vastuuvapauslauseke: Tämän sivun tiedot on päivitetty viimeksi 31.8.2022.

Edistysaskeleet muilla aloilla

Footer banner SOTEU 2022
Saavutukset

Von der Leyenin komissio