Siirry pääsisältöön
Illustrative image
Tasa-arvon unionin edistäminen

Kohti oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa

Kaikkien väestöryhmien koko potentiaali käyttöön

Edessä olevien väestöhaasteiden vuoksi on tärkeää voimaannuttaa EU:n erilaisten yhteiskuntien kaikkia jäseniä ja hyödyntää heidän potentiaaliaan. Kaikilla, joilla on samat tavoitteet, on oltava samat mahdollisuudet. Tämä on ollut yksi von der Leyenin komission tärkeimmistä painopisteistä. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on keskeinen tavoite, joka on sisällytetty EU:n ulkoisiin toimiin.

Tasa-arvo
on yksi demokratian perusarvoista
14 %:n
palkkaero sukupuolten välillä
30 %:n
eläke-ero sukupuolten välillä

Kohti sukupuolten tasa-arvoa

Kohti osallistavaa yhteiskuntaa

Euroopan komissio on sitoutunut moniarvoiseen, sukupuolten tasa-arvoon perustuvaan ja osallistavaan yhteiskuntaan, jossa hlbtiq+ -henkilöitä, vähemmistöjä ja vammaisia kohdellaan yhdenvertaisesti. Se on koonnut tasa-arvotyöryhmän, joka edistää tasa-arvon ottamista huomioon kaikilla politiikan aloilla. Komissio tekee yhteistyötä EU-maiden kanssa kansallisten rasisminvastaisten ja hlbtiq+ -toimintasuunnitelmien laadinnassa ja toteutuksessa. Koska komissio valvoo perussopimusten täytäntöönpanoa, se voi käynnistää EU-maita vastaan rikkomusmenettelyjä, jos ne loukkaavat perusoikeuksia. Näin on tehty esimerkiksi hlbtiq+ -yhteisön oikeuksien loukkauksista Unkarissa ja Puolassa.

 1. Lokakuu 2021
  Antisemitismin torjunta

  Antisemitismin torjuntaa ja juutalaisen elämäntavan vaalimista edistävässä EU:n strategiassa esitetään toimenpiteitä, joilla tehostetaan kaikenlaisen antisemitismin torjuntaa. Lisäksi strategia sisältää ensi kertaa toimia, joilla edistetään juutalaista kulttuuria ja kulttuuriperintöä ja torjutaan antisemitismiä EU:n ulkopuolella. EU-maat laativat parhaillaan kansallisia toimintasuunnitelmia, jotka valmistuvat vuoden 2022 loppuun mennessä.

 2. Joulukuu 2021
  Vihapuheen ja viharikosten kriminalisointi

  Komissio ryhtyi joulukuussa 2021 toimiin vihapuheen ja -rikosten lisäämiseksi ns. EU-rikosten luetteloon, johon kuuluvia vakavia rikoksia voidaan torjua yhteisin perustein.

 3. Maalis- ja huhtikuu 2022
  Rasisminvastaisten ja hlbtiq+ -toimintasuunnitelmien täytäntöönpano

  Komissio antoi ohjeet kansallisten rasisminvastaisten ja hlbtiq+ -henkilöiden tasa-arvoa ajavien toimintasuunnitelmien laadintaa, hyväksymistä ja täytäntöönpanoa varten.

Nollatoleranssi
syrjinnälle EU:ssa
43 %
hlbtiq+ -henkilöistä koki tulleensa syrjityksi vuonna 2019
Yli 50 %
vammaisista koki tulleensa syrjityksi vuonna 2019

Ketään ei jätetä

capitals of diversity

Euroopan osallisuuden ja monimuotoisuuden pääkaupunkien palkinnot jaettiin ensi kertaa huhtikuussa 2022. Palkinto on tunnustus kaupunkien ja alueiden työstä, joka edistää osallisuutta ja kitkee syrjintää ja vihaa yhteiskunnasta.

Blind woman crossing the street

Komission aloitteesta perustettu vammaisfoorumi on elin, jossa alan sidosryhmät voivat jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä, oppia toisiltaan ja tehdä yhteistyötä.

Tukea lapsille kaikkialla EU:ssa

Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjunta

 • Komissio ehdotti toukokuussa 2022 uutta EU-lainsäädäntöä, jolla torjutaan lapsiin verkossa kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Se velvoittaa palveluntarjoajat kartoittamaan, ilmiantamaan ja poistamaan tällaista seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin.
 • Uusi riippumaton lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan EU-torjuntakeskus tekee tiivistä yhteistyötä kansallisten lainvalvontaviranomaisten, EU:n lainvalvontayhteistyöviraston ja tukiryhmien kanssa väkivallan uhrien auttamiseksi ja syyllisten saattamiseksi edesvastuuseen.

Parempi internet lapsille

 • Vuonna 2022 komissio hyväksyi uuden Parempi internet lapsille -strategian.
 • Terroristisen verkkosisällön poistamista koskevat säännöt tulivat voimaan.

Huono-osaisuuden ja syrjäytymisen torjunta

Vastuuvapauslauseke: Tämän sivun tiedot on päivitetty viimeksi 31.8.2022.

Edistysaskeleet muilla aloilla

Footer banner SOTEU 2022
Saavutukset

Von der Leyenin komissio