Направо към основното съдържание
Illustrative image
Изграждане на Съюз на равенство

Към по-справедливо общество

Реализиране на пълния ни потенциал

С оглед на демографските предизвикателства, пред които сме изправени днес, трябва да дадем повече възможности и да използваме потенциала на всички членове на многообразните общества. Трябва да има еднакви възможности за всички, които споделят едни и същи стремежи, и това е един от основните приоритети на Комисията „Фон дер Лайен“. Изграждането на свят на равенство между половете също е ключова цел, интегрирана във външните действия на ЕС.

Равенството
е основна ценност на всяка демокрация
14 %
Разлика в заплащането на жените и мъжете
30 %
Разлика в пенсиите на жените и мъжете

Към равенство между половете

Постигане на приобщаващо общество

Европейската комисия е поела ангажимент за плуралистично приобщаващо общество, с равенство на половете, в което ЛГБТИК+ лицата, малцинствата или хората с увреждания са третирани еднакво. Специална работна група за равенството работи за интегриране на равенството във всички области на политиката. Комисията работи с държавите членки за разработване, приемане и прилагане на национални планове за действие за ЛГБТИК+ и за борба с расизма. В качеството си на пазител на Договорите Комисията не се колебае да започне производства за установяване на неизпълнение на задължения при нарушения на основните права, какъвто беше случаят например във връзка с нарушения срещу общността на ЛГБТИК+ в Унгария и Полша.

 1. Октомври 2021 г.
  Борба с антисемитизма

  В стратегията на ЕС за борба с антисемитизма и подкрепа на еврейския живот се определят редица мерки за засилване на борбата срещу всички форми на антисемитизъм, но също така за първи път за популяризиране на еврейското наследство и култура и за борба с антисемитизма извън ЕС. Понастоящем държавите членки разработват национални планове за действие, които ще бъдат готови до края на 2022 г.

 2. Декември 2021 г.
  Криминализиране на речта на омразата и на престъпленията от омраза

  Комисията предприе първите стъпки за разширяване на списъка на престъпленията в ЕС, за да включи речта на омразата и престъпленията от омраза.

 3. Март и април 2022 г.
  Изпълнение на плановете за ЛГБТИК+ и за борба с расизма

  Комисията публикува насоки за разработване, приемане и прилагане съответно на национални планове за борба с расизма и планове за ЛГБТИК+.

Няма място
за дискриминация в ЕС
43 %
от ЛГБТИК+ лицата са се чувствали дискриминирани през 2019 г.
Над половината
от хората с увреждания твърдят, че са се почувствали дискриминирани през 2019 г.

Подкрепа за всички нуждаещи се

capitals of diversity

Наградата „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ бе връчена за първи път през април 2022 г., за да се отличи работата, извършена от градовете и регионите в Европа за насърчаване на приобщаването и създаване на общества без дискриминация и омраза.

Blind woman crossing the street

Платформата за хората с увреждания осигурява друга среда, която дава възможност на съответните заинтересовани страни да обменят опит и добри практики, да се учат едни от други и да си сътрудничат.

Подкрепа за децата в целия ЕС

Борба със сексуалното насилие над деца

 • През май 2022 г. Комисията предложи ново законодателство на ЕС за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца в интернет. Предложените правила ще задължат доставчиците на услуги да откриват, докладват и премахват материали, съдържащи сексуално насилие над деца.
 • Нов независим център на ЕС за сексуално насилие над деца ще работи в тясно сътрудничество с националните правоприлагащи органи — Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането, и групи за подкрепа за спасяване и овластяване на оцелелите и за изправяне на извършителите пред съда.

По-добър интернет за децата

 • През 2022 г. Комисията прие и нова европейска стратегия за по-добър интернет за децата.
 • Влязоха в сила и правила за премахване на терористично съдържание онлайн.

Справяне с неравностойното положение и изолацията

Отказ от отговорност: Данните на тази страница са актуализирани за последен път на 31 август 2022 г.

Напредък в други области

Footer banner SOTEU 2022
Постижения

за Комисията „Фон дер Лайен“