Přejít na hlavní obsah
Illustrative image
Vytváření unie rovnosti

Na cestě ke spravedlivější společnosti

Plné využití našeho potenciálu

Vzhledem k demografickým výzvám, kterým v současnosti čelíme, musíme využít potenciál všech členů společnosti z různých prostředí a posílit jejich postavení. Pro všechny, kdo mají v životě stejné cíle, musí existovat i stejné příležitosti: to je jedna z hlavních priorit Komise Ursuly von der Leyenové. Vytvoření genderově spravedlivého světa je také hlavním cílem, který Unie začleňuje do své vnější politiky.

Rovnost
je základní hodnotou každé demokracie
14%
rozdíl v odměňování žen a mužů
30%
rozdíl ve výši důchodů žen a mužů

Plán nastolení rovnosti žen a mužů

Dosažení skutečně inkluzivní společnosti

Evropská komise je odhodlána zasazovat se o pluralitní, genderově rovnoprávnou a inkluzivní společnost, v níž nejsou diskriminovány osoby LGBTIQ+, menšiny ani osoby se zdravotním postižením. Na začleňování rovnosti do všech oblastí politiky pracuje zvláštní pracovní skupina pro rovnost. Komise spolupracuje s členskými státy na vypracování, přijetí a provádění vnitrostátních akčních plánů týkajících se práv osob LGBTIQ+ a boje proti rasismu. Jako strážkyně Smluv Komise neváhá zahájit řízení o nesplnění povinnosti proti porušování základních lidských práv, jak tomu bylo například v případě porušování práv komunity LGBTIQ+ v Maďarsku a Polsku.

 1. říjen 2021
  Boj proti antisemitismu

  Strategie EU pro boj proti antisemitismu a podporu židovského života stanoví nejen řadu opatření k posílení boje proti všem formám antisemitismu, ale také vůbec poprvé opatření na podporu židovského dědictví a kultury a k boji proti antisemitismu mimo EU. Členské státy nyní vypracovávají národní akční plány, které budou připraveny do konce roku 2022.

 2. prosinec 2021
  Kriminalizace nenávistných verbálních projevů a trestných činů z nenávisti

  Komise podnikla první kroky k rozšíření seznamu trestných činů EU o nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti.

 3. březen a duben 2022
  Realizace plánu na ochranu práv osob LGBTIQ+ a plánu boje proti rasismu

  Komise vydala pokyny pro vypracování, přijetí a provádění vnitrostátních plánu boje proti rasismu a plánu na ochranu práv osob LGBTIQ+.

Diskriminace
nemá v EU místo
43 %
osob LGBTIQ+ se cítilo v roce 2019 diskriminováno
Více než polovina
osob se zdravotním postižením se cítila v roce 2019 osobně diskriminována

Nikdo nezůstane opomenut

Podpora dětí v celé EU

Boj proti pohlavnímu zneužívání dětí

 • Komise navrhla v květnu 2022 nové právní předpisy EU týkající se prevence a potírání pohlavního zneužívání dětí na internetu. Navrhovaná pravidla EU uloží poskytovatelům služeb povinnost odhalovat, oznamovat a odstraňovat obsah obsahující dětskou pornografii.
 • Nově vzniklé nezávislé Středisko EU proti pohlavnímu zneužívání dětí bude úzce spolupracovat s vnitrostátními donucovacími orgány, Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva a podpůrnými skupinami při záchraně obětí a posílení jejich postavení, aby se pachatelé této trestné činnosti dostali před soud.

Lepší internet pro děti

 • V roce 2022 přijala Komise novou Evropskou strategii pro lepší internet pro děti.
 • V platnost vstoupila rovněž pravidla pro odstraňování teroristického obsahu online.

Boj proti znevýhodnění a vyloučení

Upozornění: Údaje na této stránce byly naposledy aktualizovány dne 31. srpna 2022.

Pokrok v ostatních oblastech

Footer banner SOTEU 2022
Úspěchy

Komise Ursuly von der Leyenové