Direct naar de inhoud
Illustrative image
Bouwen aan een unie van gelijkheid

Naar een eerlijkere samenleving

Ons volledige potentieel benutten

We hebben te maken met demografische uitdagingen en moeten iedereen in de verschillende gemeenschappen mondiger maken en hun potentieel gebruiken. Mensen die dezelfde ambities hebben, moeten dezelfde kansen krijgen. Dit is een van de belangrijkste prioriteiten van de Commissie-Von der Leyen. Het bouwen aan een gendergelijke wereld staat ook centraal in het externe optreden van de EU.

Gelijkheid
is een kernwaarde van elke democratie
14%
Loonkloof tussen mannen en vrouwen
30%
Pensioenkloof tussen mannen en vrouwen

Op weg naar gendergelijkheid

Een inclusieve samenleving

De Europese Commissie zet zich in voor een pluralistische, gendergelijke en inclusieve samenleving, waarin lhbtiq+’ers, minderheden en mensen met een handicap gelijk worden behandeld. Een speciale taskforce voor gelijkheid werkt aan de integratie van gelijkheid in alle beleidsterreinen. De Commissie werkt samen met de lidstaten aan nationale actieplannen voor de LGBTIQ+-gemeenschap en racismebestrijding. Als beschermer van de verdragen aarzelt de Commissie niet om een procedure te beginnen tegen schendingen van de grondrechten, bijvoorbeeld toen Hongarije en Polen de rechten van de lhbtiq+-gemeenschap schonden.

 1. Oktober 2021
  Bestrijding van antisemitisme

  De EU-strategie om antisemitisme te bestrijden en het Joodse leven te bevorderen bevat maatregelen om antisemitisme in al zijn vormen tegen te gaan. Ook worden voor het eerst het Joodse erfgoed en de Joodse cultuur bevorderd en wordt antisemitisme buiten de EU bestreden. De lidstaten werken nu aan nationale plannen, die eind 2022 klaar zullen zijn.

 2. December 2021
  Strafbaar stellen van haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven

  De Commissie heeft de eerste stappen gezet om de lijst van EU-misdrijven uit te breiden tot haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven.

 3. Maart en april 2022
  Uitvoering van plannen tegen racisme en lhbtiq+-plannen

  De Commissie heeft regels opgesteld om nationale plannen tegen racisme en lhbtiq+-plannen te ontwikkelen, aan te nemen en uit te voeren.

Geen plaats
voor discriminatie in de EU
43%
van de lhbtiq+’ers voelde zich in 2019 gediscrimineerd
Meer dan de helft
van de personen met een handicap geeft aan zich in 2019 gediscrimineerd te hebben gevoeld

Niemand aan zijn lot overlaten

Ondersteuning van kinderen in de EU

Strijd tegen seksueel misbruik van kinderen

 • In mei 2022 heeft de Commissie nieuwe EU-wetgeving voorgesteld om seksuele uitbuiting van kinderen via het internet te voorkomen en te bestrijden. De voorgestelde EU-regels verplichten serviceproviders om materiaal over seksueel misbruik van kinderen op te sporen, te melden en te verwijderen.
 • Een nieuw onafhankelijk EU-centrum tegen seksueel misbruik van kinderen zal nauw samenwerken met nationale rechtshandhavers en het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving. Het centrum zal ook groepen ondersteunen om overlevenden te redden en mondiger te maken en om de daders voor de rechter te brengen.

Beter internet voor kinderen

 • In 2022 kwam de Commissie ook met een nieuwe Europese strategie voor beter internet voor kinderen.
 • Ook zijn er regels voor het verwijderen van terroristische online-inhoud gaan gelden.

Het aanpakken van achterstand en uitsluiting

Disclaimer: de informatie op deze pagina is voor het laatst op 31 augustus 2022 bijgewerkt

Vooruitgang op andere gebieden

Footer banner SOTEU 2022
Resultaten

van de Commissie-Von der Leyen