Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Η κατάσταση της Ένωσης 2022
Illustrative image
Οικοδόμηση μιας Ένωσης ισότητας

Προς μια δικαιότερη κοινωνία

Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων μας

Με τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, πρέπει να ενδυναμώσουμε και να αξιοποιήσουμε το δυναμικό όλων των μελών πολύμορφων κοινωνιών. Πρέπει να υπάρχουν οι ίδιες ευκαιρίες για όλους όσοι έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες, και αυτό αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν. Η οικοδόμηση ενός κόσμου όπου θα επικρατεί ισότητα μεταξύ των φύλων αποτελεί επίσης βασικό στόχο ενσωματωμένο στις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ.

Ισότητα
αποτελεί βασική αξία κάθε δημοκρατίας
14 %
Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων
30 %
Συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων

Προς την ισότητα των φύλων

Επίτευξη μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί για μια πλουραλιστική, ισότιμη ως προς τα φύλα και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία, όπου τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, οι μειονότητες ή τα άτομα με αναπηρία τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης. Μια ειδική ομάδα για την ισότητα εργάζεται για την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας σε όλους τους τομείς πολιτικής. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη, την έγκριση και την εφαρμογή εθνικών σχεδίων δράσης ΛΟΑΤΚΙ+ και καταπολέμησης του ρατσισμού. Ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η Επιτροπή δεν διστάζει να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως συνέβη, για παράδειγμα, σε σχέση με παραβιάσεις κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στην Ουγγαρία και την Πολωνία.

 1. Οκτώβριος 2021
  Καταπολέμηση του αντισημιτισμού

  Η στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής καθορίζει μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση του αγώνα κατά όλων των μορφών αντισημιτισμού, αλλά και, για πρώτη φορά, για την προώθηση της εβραϊκής κληρονομιάς και του εβραϊκού πολιτισμού και για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού πέραν των συνόρων της ΕΕ. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τώρα εθνικά σχέδια δράσης, τα οποία θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022.

 2. Δεκέμβριος 2021
  Ποινικοποίηση της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους

  Η Επιτροπή έλαβε τα πρώτα μέτρα για την επέκταση του καταλόγου των ευρωεγκλημάτων, ώστε να συμπεριληφθούν η ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους.

 3. Μάρτιος και Απρίλιος 2022
  Εφαρμογή σχεδίων για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και την καταπολέμηση του ρατσισμού

  Η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη, την έγκριση και την εφαρμογή εθνικών σχεδίων για την καταπολέμηση του ρατσισμού και για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, αντίστοιχα.

Δεν υπάρχει χώρος
για διακρίσεις στην ΕΕ
43 %
των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων αισθάνθηκαν ότι υπέστησαν διακρίσεις το 2019
Πάνω από το ήμισυ
των ατόμων με αναπηρία προσωπικά ένιωσαν ότι υπέστησαν διακρίσεις το 2019

Κανένας δεν θα πρέπει να μείνει πίσω

capitals of diversity

Τον Απρίλιο του 2022 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Βραβείο για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες 'Ένταξης και Διαφορετικότητας, προκειμένου να αναγνωριστεί το έργο που επιτελούν οι κωμοπόλεις, οι πόλεις και οι περιφέρειες στην Ευρώπη για την προώθηση της ένταξης και τη δημιουργία κοινωνιών χωρίς διακρίσεις και μίσος.

Blind woman crossing the street

Η πλατφόρμα για την αναπηρία παρέχει άλλο ένα πλαίσιο που επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη να ανταλλάσσουν εμπειρίες και ορθές πρακτικές, να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον και να συνεργάζονται.

Στήριξη των παιδιών σε ολόκληρη την ΕΕ

Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

 • Τον Μάιο του 2022 η Επιτροπή πρότεινε νέα νομοθεσία της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Οι προτεινόμενοι κανόνες της ΕΕ θα υποχρεώσουν τους παρόχους υπηρεσιών να εντοπίζουν, να αναφέρουν και να αφαιρούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
 • Ένα νέο ανεξάρτητο κέντρο της ΕΕ κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών θα συνεργάζεται στενά με τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου και ομάδες στήριξης για τη διάσωση και την ενδυνάμωση των επιζώντων και την παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη.

Καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά

 • Το 2022 η Επιτροπή ενέκρινε επίσης μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά.
 • Τέθηκαν επίσης σε ισχύ κανόνες για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο.

Αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων και του αποκλεισμού

Αποποίηση ευθύνης: Τα στοιχεία αυτής της σελίδας επικαιροποιήθηκαν τελευταία στις 31 Αυγούστου 2022

Πρόοδος σε άλλους τομείς

Footer banner SOTEU 2022
Επιτεύγματα

της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν