Pāriet uz galveno saturu
Illustrative image
Līdztiesības savienības veidošana

Ceļā uz taisnīgāku sabiedrību

Pilnīga potenciāla īstenošana

Sastopoties ar pašreizējiem demogrāfiskajiem izaicinājumiem, mums ir pilnībā jāizmanto visu mūsu daudzveidīgās sabiedrības locekļu potenciāls un jādod visiem pilnvērtīgas iespējas. Visiem, kuri tiecas uz tiem pašiem mērķiem, jābūt līdzvērtīgām iespējām – tā ir bijusi viena no fon der Leienas Komisijas galvenajām prioritātēm. Svarīgs mērķis, ko ES ir iestrādājusi savos ārējās darbības pasākumos, ir arī radīt pasauli, kurā valda dzimumu līdztiesība.

Līdztiesība
ir jebkuras demokrātijas pamatvērtība
14 %
Sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirība
30 %
Sieviešu un vīriešu pensiju atšķirība

Ceļā uz dzimumu līdztiesību

Iekļaujošas sabiedrības izveide

Eiropas Komisija ir apņēmusies veicināt plurālistisku, dzimumlīdztiesīgu un iekļaujošu sabiedrību, kurā pret LGBTIK+ personām, minoritātēm vai cilvēkiem ar invaliditāti izturas tāpat kā pret visiem pārējiem. Īpaša Līdztiesības darba grupa rūpējas par to, lai līdztiesību iestrādātu it visās politikas jomās. Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm, lai izstrādātu, pieņemtu un īstenotu nacionālos rasisma apkarošanas un LGBTIK+ rīcības plānus. Komisija kā “ES līgumu sargātāja” vajadzības gadījumā ierosina pārkāpuma procedūras par pamattiesību pārkāpumiem. Nesen šāds precedents bija, piemēram, attiecībā uz pārkāpumiem pret LGBTIK+ kopienu Ungārijā un Polijā.

 1. 2021. gada oktobris
  Antisemītisma apkarošana

  ES stratēģijā antisemītisma apkarošanai un ebreju dzīvesvides atbalstam ir noteikta virkne pasākumu, kā pastiprināt cīņu pret visām antisemītisma izpausmēm. Vienlaikus arī pirmo reizi paredzēts veicināt ebreju kultūras mantojumu un cīnīties pret antisemītismu ārpus ES robežām. Dalībvalstis pašlaik izstrādā savus rīcības plānus, kas būs gatavi līdz 2022. gada beigām.

 2. 2021. gada decembris
  Kriminālatbildības noteikšana par naida runu un naida noziegumiem

  Komisija sāka darbu, lai paplašinātu ES definēto noziegumu sarakstu, iekļaujot tajos naida runu un naida noziegumus.

 3. 2022. gada marts un aprīlis
  LGBTIK+ rīcības plānu un rasisma apkarošanas plānu īstenošana

  Komisija izdeva pamatnostādnes par valstu rīcības plānu izstrādi, pieņemšanu un īstenošanu rasisma apkarošanai un LGBTIK+ tiesību jomā.

Nedrīkst pieļaut
diskrimināciju Eiropas Savienībā
43 %
LGBTIK+ personas 2019. gadā jutās diskriminētas
Vairāk nekā puse
personu ar invaliditāti apgalvo, ka 2019. gadā jutušās personīgi diskriminētas

Neatstāt nevienu novārtā

capitals of diversity

2022. gada aprīlī pirmo reizi tika pasniegtas Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētu balvas, lai izteiktu atzinību lielu un mazu Eiropas pilsētu un reģionu centieniem veicināt iekļautību un veidot sabiedrību bez diskriminācijas un naida.

Blind woman crossing the street

Invaliditātes platforma ir vēl viens satvars, kurā attiecīgās ieinteresētās personas var dalīties ar pieredzi un labāko praksi, mācīties cita no citas un sadarboties.

Atbalsts bērniem visā ES

Cīņa pret seksuālu vardarbību pret bērniem

 • 2022. gada maijā Komisija ierosināja jaunus ES tiesību aktus, kuru mērķis ir novērst un apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē. Ierosinātie noteikumi paredzēs pakalpojumu sniedzējiem pienākumu savos pakalpojumos atklāt bērnu pornogrāfiju, par to ziņot un to izņemt.
 • Jauns, neatkarīgs ES centrs seksuālas vardarbības pret bērniem apkarošanai cieši sadarbosies ar valstu tiesībaizsardzības iestādēm, Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai un atbalsta grupām, lai glābtu un iedrošinātu šādā vardarbībā cietušos un tiesātu vainīgos.

Labāks internets bērniem

 • 2002. gadā Komisija arī pieņēma jaunu Eiropas stratēģiju “Bērniem labāks internets”.
 • Spēkā ir stājušies arī noteikumi par teroristiska satura izņemšanu tiešsaistē.

Nelabvēlīgu apstākļu un atstumtības novēršana

Atruna: šajā lapā iekļautie dati pēdējoreiz atjaunināti 2022. gada 31. augustā.

Progress citās jomās

Footer banner SOTEU 2022
Sasniegumi

Fon der Leienas Komisija