Glavni sadržaj
Stanje Unije
Pravedna tranzicija

Svi su Europljani jednako važni

Ponovno zapošljavanje
građana
6 milijuna
radnih mjesta otvorenih u EU-u 2021.
Rekordno niska nezaposlenost
od 6 % u lipnju 2022.

Oporavak nakon pandemije

92 milijarde EUR
financijske pomoći
isplaćeno je za 19 država članica u izravnu korist primatelja
Oko 31 milijun građana
i 2,5 milijuna poduzeća
u EU-u primilo je potporu iz instrumenta SURE tijekom 2020.
Gotovo 30 %
ukupnog broja zaposlenih i četvrtina ukupnog broja poduzeća
primili su potporu iz instrumenta SURE u 19 zemalja korisnica

Dodatni alati za uključiv gospodarski oporavak

NextGenerationEU je instrument za oporavak u vrijednosti od 800 milijardi EUR namijenjen za otklanjanje neposredne gospodarske i socijalne štete uzrokovane pandemijom koronavirusa. Potpora koja se pruža u okviru njega namijenjena je za potporu poduzećima i razvoju poslovanja, jačanje zdravstvenih sustava, financiranje programa osposobljavanja i zapošljavanja te osiguravanje školske opreme i materijalne pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Jedan od najvećih programa u okviru novog instrumenta NextGenerationEU jest REACT-EU, koji je namijenjen za promicanje oporavka u EU-u poticanjem rasta u slabije razvijenim regijama.

Naposljetku, snažno socijalno tržišno gospodarstvo u kojem se dobrobit građana stavlja na prvo mjesto najotporniji je model za postpandemijski svijet koji pokreće tehnologija. Zato je u ožujku 2021. donesen Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava. U tom se planu predlažu sljedeća tri ambiciozna glavna cilja EU-a za 2030.:

78 %
stanovništva
u dobi od 20 do 64 godine trebalo bi biti zaposleno do 2030.
60 %
svih odraslih osoba
trebalo bi do 2030. svake godine sudjelovati u osposobljavanju
Barem 15 milijuna
manje osoba
izloženih riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti

Omogućivanje razvoja talenata

Vijeće je u lipnju 2022. donijelo preporuke o individualnim računima za učenje i mikrokvalifikacijama. Kako bi osigurala da Europa i dalje bude u svjetskom vrhu u području obrazovanja, Komisija je pokrenula europsku strategiju za sveučilišta, kojom će se omogućiti šira i intenzivnija transnacionalna suradnja s ciljem da se znatno poveća konkurentnost naših sustava visokog obrazovanja.

Poboljšanje radnih uvjeta

Cilj je prijedloga osigurati da se osobama koje rade putem digitalnih radnih platformi dodijeli zakonit radni status koji odgovara njihovim stvarnim radnim uvjetima te da imaju odgovarajuća radnička prava i socijalne naknade.

Izjava o ograničenju odgovornosti: podaci na ovoj stranici posljednji su put ažurirani 31. kolovoza 2022.

Napredak u drugim područjima

Postignuća

Komisije Ursule von der Leyen