Põhisisu juurde
Banner leading just transition
Õiglase ülemineku juhtimine

Mitte ühtegi eurooplast ei jäeta kõrvale

Toome Inimesed
tagasi tööle
6 miljonit
töökohta loodi ELis 2021. aastal
Rekordmadal töötuse määr:
6% juunis 2022

Pandeemiajärgne taastumine

92 miljardit eurot
rahalist abi
maksti välja 19 liikmesriigile abisaajate otseseks toetamiseks
Umbes 31 miljonit inimest
ja 2,5 miljonit ettevõtet
sai ELis 2020. aastal TERA toetusi
Peaaegu 30%
kõigist töötajatest ja neljandikku kõigist ettevõtetest
toetati TERA abil 19 abisaavas riigis

Täiendavad vahendid majanduse kaasavaks taastamiseks

„NextGenerationEU“ on 800 miljardi euro suuruse eelarvega taasterahastu, mis aitab leevendada koroonaviiruse pandeemia põhjustatud vahetut majanduslikku ja sotsiaalset kahju. Selle abil toetatakse ettevõtteid ja ettevõtluse arengut, tugevdatakse tervishoiusüsteemi, rahastatakse koolitusprogramme ja tööhõivekavasid ning pakutakse abivajajatele koolivarustust ja materiaalset abi. Üks suuremaid uue taasterahastu „NextGenerationEU“ alla kuuluvaid programme on REACT-EU, millest toetatakse taastumist kõikjal ELis, hoogustades majanduskasvu vähem arenenud piirkondades.

Tugev sotsiaalne turumajandus, kus esikohal on inimeste heaolu, on tehnoloogiakeskses ja pandeemiajärgses maailmas kõige vastupidavam mudel. Seepärast võeti 2021. aasta märtsis vastu Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava. Kavas pakuti ELile 2030. aastaks välja kolm peamist ambitsioonikat eesmärki:

78%
20–64-aastastest elanikest
peaks olema 2030. aastaks tööga hõivatud
60%
kõigist täiskasvanutest
peaks 2030. aastaks igal aastal mõnel koolitusel osalema
15 miljonit
Vähemalt 15 miljoni võrra
peaks vähenema vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste arv

Talentide õitseng

2022. aasta juunis võttis nõukogu vastu soovitused isiklike õppekontode ja mikrokvalifikatsioonitunnistuste kohta. Tagamaks, et Euroopa haridus on jätkuvalt maailmatasemel, käivitas komisjon Euroopa ülikoolide strateegia, mis parandab ulatuslikuma ja tihedama riikidevahelise koostöö kaudu oluliselt ELi kõrgharidussüsteemi konkurentsivõimet.

Töötingimuste parandamine

Ettepaneku eesmärk on tagada, et digitaalsete tööplatvormide kaudu töötavatele inimestele antakse seaduslik tööalane staatus, mis vastab nende tegelikule töökorraldusele, ning et nad saavad kasutada töötaja õigusi ja sotsiaalhüvitisi.

Vastutuse välistamine: sellel leheküljel esitatud andmeid ajakohastati viimati 31. augustil 2022.

Edusammud muudes valdkondades

Footer banner SOTEU 2022
Saavutused

Von der Leyeni juhitav komisjon