Pereiti prie pagrindinio turinio
Banner leading just transition
Lyderystė vykdant teisingą pertvarką

Nė vieno europiečio nepalikti nuošalyje

Žmonių grąžinimas
į darbą
6 mln.
Tiek darbo vietų sukurta ES 2021 m.
Kaip niekada žemas nedarbo lygis
2021 m. birželio mėn. – 6 proc.

Atsigavimas po pandemijos

92 mlrd. EUR
finansinė parama
Tokia finansinė parama, skirta tiesiogiai gavėjams, išmokėta 19-ai valstybių narių
Apie 31 mln. žmonių
ir 2,5 mln. įmonių
vien 2020 m. ES paremta pagal SURE
Beveik 30 proc.
visų dirbančiųjų ir apie ketvirtadalis visų įmonių
paremta 19-oje SURE paramą gavusių šalių

Papildomos įtraukaus ekonomikos atsigavimo skatinimo priemonės

„Next Generation EU“ yra 800 mlrd. EUR vertės ekonomikos gaivinimo priemonė, padėsianti atitaisyti tiesioginę ekonominę ir socialinę koronaviruso pandemijos sukeltą žalą. Jos lėšomis yra remiamos įmonės ir verslo plėtra, stiprinamos sveikatos priežiūros sistemos, finansuojamos mokymo ir užimtumo programos ir teikiami mokyklos reikmenys bei materialinė pagalba tiems, kuriems to labiausiai reikia. Viena iš didžiausių pagal priemonę „Next Generation EU“ vykdomų programų yra REACT-EU, kuria skatinamas ekonomikos augimas mažiau išsivysčiusiuose regionuose ir drauge ekonomikos atsigavimas visoje ES.

Stiprios socialinės rinkos ekonomikos, kurioje pirmenybė teikiama žmonių gerovei, modelis technologizuotame popandeminiame pasaulyje būtų atspariausias. Todėl 2021 m. kovo mėn. buvo priimtas Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planas. Jame iki 2030 m. pasiūlyta įgyvendinti tris toliau nurodytus plataus užmojo pagrindinius ES tikslus.

78 proc.
20–64 metų amžiaus gyventojų
turėtų turėti darbą 2030 m.
60 proc.
visų suaugusiųjų
turėtų kasmet dalyvauti mokymuose 2030 m.
15 mln.
Bent 15 mln.
tiek reikėtų sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, skaičių

Sudaryti sąlygas klestėti talentams

2022 m. birželio mėn. Taryba priėmė rekomendacijas dėl individualiųjų mokymosi sąskaitų ir mikrokredencialų. Siekdama užtikrinti, kad Europa išlaikytų pasaulinį lygį švietimo srityje, Komisija paskelbė Europos universitetų strategiją, kurioje numatytas intensyvesnis ir glaudesnis tarptautinis bendradarbiavimas padės gerokai padidinti mūsų aukštojo mokslo sistemų konkurencingumą.

Darbo sąlygų gerinimas

Pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad skaitmeninėse darbo platformose dirbantiems asmenims būtų suteikiamas teisinis faktines jų darbo sąlygas atitinkantis užimtumo statusas ir kad jie galėtų naudotis atitinkamomis darbuotojų teisėmis bei gauti jiems priklausančias socialines išmokas.

Atsakomybės ribojimo pareiškimas. Duomenys šiame puslapyje paskutinį kartą atnaujinti 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Pažanga kitose srityse

Footer banner SOTEU 2022
Laimėjimai

U. von der Leyen vadovaujamą Komisiją