Direct naar de inhoud
Staat van de Unie
Het voortouw nemen voor een eerlijke transitie

Niemand buiten de boot laten vallen

Mensen
weer aan het werk krijgen
6 miljoen
nieuwe banen in de EU in 2021
Historisch lage werkloosheid
6% in juni 2022

Herstel na de pandemie

92 miljard euro
aan financiële steun
is aan 19 lidstaten uitbetaald
Circa 31 miljoen mensen
en 2,5 miljoen bedrijven
in de EU werden alleen al in 2020 door SURE geholpen
Bijna 30%
van de totale werkgelegenheid en een kwart van het totale aantal bedrijven
werd in de 19 begunstigde landen door SURE geholpen

Extra middelen om de economie te herstellen

NextGenerationEU is een herstelinstrument van 800 miljard euro dat moet helpen de onmiddellijke economische en sociale schade als gevolg van de coronapandemie te herstellen. Het ondersteunt de ontwikkeling van ondernemingen, versterkt de gezondheidszorgstelsels, financiert opleidingsprogramma’s en werkgelegenheidsregelingen en schenkt schooluitrusting en materiële bijstand aan de meest behoeftigen. Een van de grootste programma’s in het kader van het nieuwe NextGenerationEU-instrument is React-EU, dat het herstel in de hele EU bevordert door groei in minder ontwikkelde regio’s te stimuleren.

Tot slot is gebleken dat een sterke sociale markteconomie die het welzijn van mensen op de eerste plaats zet, het meest veerkrachtige model is voor een wereld na de pandemie die op technologie is gebaseerd. Daarom is in maart 2021 het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten aangenomen. Het plan stelt de volgende drie ambitieuze EU-kerndoelen voor 2030 voor:

78%
van de bevolking
in de leeftijd van 20 tot 64 jaar moet tegen 2030 aan het werk zijn
60%
van alle volwassenen
moet tegen 2030 elk jaar deelnemen aan een opleiding
15 miljoen
Ten minste 15 miljoen
minder mensen die risico lopen op armoede of sociale uitsluiting

Talent laten floreren

De Raad heeft in juni 2022 aanbevelingen over individuele leerrekeningen en microcredentials aangenomen. Om ervoor te zorgen dat het Europese onderwijs van wereldklasse blijft, heeft de Commissie een Europese strategie voor universiteiten gelanceerd. Deze strategie zal het concurrentievermogen van onze hogeronderwijsstelsels aanzienlijk verbeteren, door middel van een bredere en diepere transnationale samenwerking.

Betere arbeidsomstandigheden

Het voorstel heeft tot doel ervoor te zorgen dat mensen die via digitale arbeidsplatforms werken, de legale arbeidsstatus krijgen die overeenkomt met hun werkelijke werkregeling, en de arbeidsrechten en sociale voordelen krijgen waarop zij recht hebben.

Disclaimer: de informatie op deze pagina is voor het laatst op 31 augustus 2022 bijgewerkt

Vooruitgang op andere gebieden

Resultaten

van de Commissie-Von der Leyen