Prejsť na hlavný obsah
Banner leading just transition
V popredí spravodlivej transformácie

Na žiadneho Európana nezabudnúť

Návrat ľudí
do zamestnania
6 miliónov
vytvorených pracovných miest v EÚ v 2021
Rekordne nízka nezamestnanosť
6 % v júni 2022

Obnova po pandémii

92 miliárd eur
finančnej pomoci
bolo vyplatených 19 členským štátom priamo v prospech príjemcov
Približne 31 miliónov ľudí
a 2,5 milióna firiem
sa v EÚ podporilo z nástroja SURE len v roku 2020
Takmer 30 %
celkovej zamestnanosti a štvrtinu všetkých firiem
podporil nástroj SURE v 19 prijímajúcich krajinách

Ďalšie nástroje na inkluzívne oživenie hospodárstva

Nástroj NextGenerationEU je nástroj obnovy s rozpočtom 800 miliárd eur, ktorý má pomôcť napraviť hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou koronavírusu. Podporuje rozvoj podnikov a podnikania, posilňuje systémy zdravotnej starostlivosti, financuje programy odbornej prípravy, programy zamestnanosti a poskytuje školské vybavenie a materiálnu pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. Jedným z najväčších programov v rámci nového nástroja Next Generation EU je REACT-EU, ktorý podporuje obnovu v celej EÚ so zameraním na rast v menej rozvinutých regiónoch.

Napokon najodolnejším modelom technologicky orientovaného postpandemického sveta je silné sociálne trhové hospodárstvo, ktoré na prvé miesto stavia životné podmienky ľudí. V marci 2021 bol preto prijatý akčný plán Európskeho piliera sociálnych práv. Navrhli sa ňom tieto tri ambiciózne hlavné ciele EÚ do roku 2030.

78 %
obyvateľov
vo veku 20 až 64 rokov by do roku 2030 malo byť zamestnaných
60 %
všetkých dospelých
by sa do roku 2030 malo každoročne zúčastňovať na odbornej príprave
15 miliónov
zníženie počtu ľudí ohrozených chudobou
alebo sociálnym vylúčením aspoň o 15 miliónov

Podpora rozvoja talentov

Rada v júni 2022 prijala odporúčania týkajúce sa individuálnych vzdelávacích účtov a mikrocertifikátov. S cieľom zabezpečiť, aby Európa aj naďalej dosahovala svetovú úroveň v oblasti vzdelávania, Komisia začala uplatňovať európsku stratégiu pre univerzity, ktorá rozšírením a prehĺbením spolupráce výrazne zlepší konkurencieschopnosť našich systémov vysokoškolského vzdelávania.

Zlepšenie pracovných podmienok

Zmyslom návrhu je zabezpečiť, aby sa ľuďom pracujúcim prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem priznalo postavenie legálneho zamestnania, ktoré zodpovedá ich skutočným pracovným podmienkam, a aby mohli využívať pracovné práva a sociálne výhody, na ktoré majú nárok.

Vyhlásenie: Údaje na tejto stránke boli naposledy aktualizované 31. augusta 2022.

Pokrok v iných oblastiach

Footer banner SOTEU 2022
Dosiahnuté výsledky

Komisie Ursuly von der Leyenovej