Gå direkt till innehållet
Banner leading just transition
I bräschen för en rättvis omställning

Ingen i EU ska lämnas utanför

Få människor
tillbaka i arbete
6 miljoner
nya jobb i EU under 2021
Rekordlåg arbetslöshet
6 % i juni 2022

Återhämtningen efter pandemin

92 miljarder euro
i ekonomiskt stöd
har betalts ut till 19 medlemsländer och gynnat mottagarna direkt
Cirka 31 miljoner personer
och 2,5 miljoner företag
i EU fick stöd från Sure bara under 2020
Nästan 30 %
av alla sysselsatta och vart fjärde företag
fick stöd av Sure i de 19 mottagarländerna

Fler verktyg för en inkluderande återhämtning

NextGenerationEU är ett tillfälligt återhämtningsinstrument med en budget på 800 miljarder euro som har bidragit till att reparera den akuta ekonomiska och sociala skada som coronapandemin har orsakat. Instrumentet stöder företag och näringslivsutveckling, stärker hälso- och sjukvården, finansierar utbildnings- och sysselsättningsprogram, förser skolor med utrustning och ger de mest behövande materiellt bistånd. Ett av de största programmen inom NextGenerationEU-instrumentet är React-EU, som främjar återhämtningen i EU genom att få fart på tillväxten i mindre utvecklade regioner.

En stark social marknadsekonomi, som sätter människors välbefinnande i första rummet, är den mest motståndskraftiga modellen för en teknikdriven värld efter pandemin. Därför antogs handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter i mars 2021. Planen innehåller följande tre långtgående övergripande mål för EU för 2030.

78 %
av alla i
åldern 20–64 år bör ha ett arbete 2030
60 %
av alla vuxna
bör varje år delta i utbildning 2030
15 miljoner
Minst 15 miljoner färre personer
ska riskera fattigdom eller social utestängning

Talanger ska kunna blomstra

I juni 2022 antog rådet rekommendationer om individuella utbildningskonton och mikrokrediter. För att se till att EU fortsätter att vara världsledande på utbildningsområdet har kommissionen lanserat en europeisk universitetsstrategi, som ska förbättra konkurrenskraften i våra system för högre utbildning genom ett bredare och fördjupat transnationellt samarbete.

Bättre arbetsvillkor

Förslaget ska se till att personer som arbetar via digitala plattformar får den lagliga anställningsstatus som motsvarar deras faktiska arbetsformer och kan utnyttja de arbetstagarrättigheter och sociala förmåner som de har rätt till.

Ansvarsfriskrivning: Uppgifterna på den här sidan uppdaterades senast den 31 augusti 2022.

Framsteg på andra områden

Footer banner SOTEU 2022
Nya framsteg

med von der Leyen-kommissionen