Přejít na hlavní obsah
Banner leading just transition
V čele spravedlivé transformace

Žádný Evropan nezůstane opomenut

Návrat lidí
do zaměstnání
6 milionů
pracovních míst vytvořeno v EU v roce 2021
Rekordně nízká nezaměstnanost
6 % k červnu 2022

Oživení hospodářství po pandemii

92 miliard
finanční pomoci
vyplaceno 19 členským státům ve prospěch příjemců
přibližně 31 milionů osob
a 2,5 milionu podniků
v EU obdrželo podporu z nástroj SURE, a to jen v roce 2020
Téměř 30 %
zaměstnaných osob a celá čtvrtina podniků
obdržely v 19 zemích podporu z nástroje SURE

Další nástroje pro inkluzivní hospodářské oživení

NextGenerationEU je nástroj na podporu oživení v hodnotě 800 miliard eur, který má pomoci napravit bezprostřední hospodářské a sociální škody způsobené koronavirovou pandemií. Podporuje rozvoj podniků a společností, posiluje systémy zdravotní péče, financuje programy odborné přípravy a programy zaměstnanosti a poskytuje školní vybavení a materiální pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují. Jedním z největších programů vytvořených v rámci nového nástroje Next Generation EU je REACT-EU, který napomáhá oživení v celé EU podporou růstu v méně rozvinutých regionech.

Nejodolnějším modelem pro technologicky zaměřený svět po pandemii je silné sociálně tržní hospodářství, které na první místo staví blahobyt lidí. Proto byl v březnu 2021 přijat akční plán pro evropský pilíř sociálních práv. Tento plán navrhuje pro EU na rok 2030 tyto tři ambiciózní cíle.

78 %
z věkové skupiny
20–64 let bude mít do roku 2030 zaměstnání
60 %
všech dospělých osob
by se mělo do roku 2030 každoročně účastnit odborné přípravy
snížení alespoň o 15 milionů,
pokud jde
o počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením

Umožnit růst talentům

Rada přijala v červnu 2022 doporučení týkající se individuálních vzdělávacích účtů a mikrocertifikátů. Aby se zajistilo, že Evropa bude i nadále světovou třídou v oblasti vzdělávání, spustila Komise Evropskou strategii pro univerzity, která výrazně zlepší konkurenceschopnost našich systémů vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím širší a hlubší nadnárodní spolupráce.

Zlepšování pracovních podmínek

Cílem návrhu je zajistit, aby byl osobám pracujícím prostřednictvím digitálních platforem přiznán zákonný zaměstnanecký status, který odpovídá jejich skutečnému uspořádání práce, a aby mohly požívat pracovních práv a sociálních výhod, na které mají nárok.

Upozornění: Údaje na této stránce byly naposledy aktualizovány dne 31. srpna 2022.

Pokrok v ostatních oblastech

Footer banner SOTEU 2022
Úspěchy

Komise Ursuly von der Leyenové