Gå til hovedindholdet
Banner leading just transition
I spidsen for en retfærdig omstilling

Ingen europæere lades i stikken

Hjælpe mennesker
tilbage på arbejdsmarkedet
6 millioner
job blev der skabt i EU i 2021
Rekordlav arbejdsløshed
6 % i juni 2022

Genopretning efter pandemien

Der blev udbetalt 92 mia. EUR
i finansiel bistand
til 19 medlemsstater til umiddelbar gavn for modtagerne
Ca. 31 millioner mennesker
og 2,5 millioner virksomheder
i EU modtog alene i 2020 støtte fra SURE
Næsten 30 %
af alle beskæftigede og en fjerdedel af virksomhederne
i de 19 modtagerlande fik støtte fra SURE

Supplerende redskaber med henblik på en inklusiv økonomisk genopretning

NextGenerationEU er et genopretningsinstrument med et budget på 800 mia. euro til at afhjælpe de umiddelbare økonomiske og sociale skader, som covid-19-pandemien har forvoldt. Instrumentet yder støtte til virksomheder og virksomhedsudvikling, styrker sundhedssystemerne, finansierer uddannelsesprogrammer og beskæftigelsesordninger og stiller skoleudstyr til rådighed for og leverer materiel bistand til dem, der har størst behov. Et af de største programmer under det nye NextGenerationEU-instrument er REACT-EU, som fremmer genopretningen i hele EU ved at sætte skub i væksten i mindre udviklede regioner.

En stærk social markedsøkonomi, der sætter menneskers trivsel i første række er den mest modstandsdygtige model for en teknologidrevet verden efter pandemien. Derfor blev handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder vedtaget i marts 2021. I handlingsplanen foreslås følgende tre ambitiøse overordnede EU-mål for 2030.

78 %
af befolkningen
i alderen 20-64 år bør være i beskæftigelse inden udgangen af 2030
60 %
af alle voksne
bør deltage i efteruddannelse hvert år inden udgangen af 2030
15 millioner
En reduktion
i antallet af personer med risiko for fattigdom eller social udstødelse på mindst 15 millioner

Talenter skal kunne blomstre

Rådet vedtog i juni 2022 henstillinger om individuelle læringskonti og mikroeksamensbeviser. For at sikre, at Europa forbliver i verdenstoppen inden for uddannelse, har Kommissionen iværksat en europæisk strategi for universiteter, som i høj grad vil forbedre de videregående uddannelsessystemers konkurrenceevne gennem et større og dybere tværnationalt samarbejde.

Bedre arbejdsvilkår

Forslaget har til formål at sikre, at personer, der arbejder via digitale arbejdsplatforme, får den retlige beskæftigelsesstatus, der svarer til deres faktiske arbejdsordninger, og kan nyde godt af de arbejdstagerrettigheder og sociale ydelser, de har ret til.

Ansvarsfraskrivelse: Dataene på denne side er senest opdateret den XX. august 2022

Fremskridt på andre områder

Footer banner SOTEU 2022
Resultater

om von der Leyen-Kommissionen