Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Banner leading just transition
Ηγετικός ρόλος στη δίκαιη μετάβαση

Κανείς Ευρωπαίος δεν μένει στο περιθώριο

Επιστροφή των ανθρώπων
στην εργασία
6 εκατομμύρια
θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στην ΕΕ το 2021
Ρεκόρ χαμηλής ανεργίας
6 % τον Ιούνιο του 2022

Ανάκαμψη μετά την πανδημία

92 δισ. ευρώ
χρηματοδοτικής συνδρομής
εκταμιεύτηκαν σε 19 κράτη μέλη προς άμεσο όφελος των δικαιούχων
Περίπου 31 εκατομμύρια άτομα
και 2,5 εκατομμύρια επιχειρήσεις
στην ΕΕ έλαβαν στήριξη από το SURE μόνο το 2020
Σχεδόν το 30 %
της συνολικής απασχόλησης και το ένα τέταρτο του συνόλου των επιχειρήσεων
έλαβαν στήριξη από το SURE στις 19 δικαιούχους χώρες

Πρόσθετα εργαλεία για μια οικονομική ανάκαμψη χωρίς αποκλεισμούς

Το NextGenerationEU είναι ένα μέσο ανάκαμψης ύψους 800 δισ. ευρώ για την αποκατάσταση των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού. Στηρίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των εταιρειών, ενισχύει τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, χρηματοδοτεί προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης και παρέχει σχολικό εξοπλισμό και υλική βοήθεια σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στο πλαίσιο του νέου μέσου «Next Generation EU» είναι το REACT-EU, το οποίο προωθεί την ανάκαμψη σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω της τόνωσης της ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Τέλος, μια εύρωστη κοινωνική οικονομία της αγοράς που δίνει προτεραιότητα στην ευημερία των ανθρώπων είναι το πιο ανθεκτικό μοντέλο για έναν μεταπανδημικό κόσμο ο οποίος θα βασίζεται στην τεχνολογία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τον Μάρτιο του 2021 εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Το σχέδιο αυτό πρότεινε τους ακόλουθους τρεις φιλόδοξους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ για το 2030.

Το 78 %
του πληθυσμού
ηλικίας 20 έως 64 ετών θα πρέπει να απασχολείται ενεργά έως το 2030
Το 60 %
όλων των ενηλίκων
θα πρέπει να συμμετέχει σε κατάρτιση κάθε χρόνο έως το 2030
15 εκατομμύρια
Μείωση κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια
του αριθμού των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό

Ευδοκίμηση του ταλέντου

Τον Ιούνιο του 2022 το Συμβούλιο ενέκρινε συστάσεις σχετικά με τους ατομικούς λογαριασμούς μάθησης και τα μικροδιαπιστευτήρια. Για να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα διατηρήσει την παγκόσμια κλάση της στην εκπαίδευση, η Επιτροπή δρομολόγησε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια, η οποία θα βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω ευρύτερης και βαθύτερης διακρατικής συνεργασίας.

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας

Στόχος της πρότασης είναι να διασφαλιστεί ότι στα άτομα που εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών εργασίας παρέχεται το νομικό καθεστώς απασχόλησης που αντιστοιχεί στις πραγματικές εργασιακές ρυθμίσεις τους και μπορούν να απολαμβάνουν τα εργασιακά δικαιώματα και τις κοινωνικές παροχές που δικαιούνται.

Αποποίηση ευθύνης: Τα στοιχεία αυτής της σελίδας επικαιροποιήθηκαν τελευταία στις 31 Αυγούστου 2022

Πρόοδος σε άλλους τομείς

Footer banner SOTEU 2022
Επιτεύγματα

της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν