Glavni sadržaj
SOTEU banner blue bg with dots
Zaštita vrijednosti EU-a

Demokracija i temeljne slobode

Ruska agresija na Ukrajinu pokazala je da demokracija može biti krhka i stoga je u svakom trenutku treba njegovati i štititi.

Zaštita vladavine prava

Vladavina prava vezivno je tkivo Europske unije. Pristupanjem EU-u svih 27 država članica obvezalo se braniti vladavinu prava, ključnu za zaštitu vrijednosti na kojima se temelji EU: demokracije, slobode, ravnopravnosti i poštovanja ljudskih prava. 

Objavljena su tri godišnja izvješća o vladavini prava, u kojima se analizira trenutačno stanje u državama članicama u četiri ključna područja:

  • pravosudni sustav
  • okvir za borbu protiv korupcije
  • medijski pluralizam
  • ostala institucijska pitanja povezana sa sustavom provjere i ravnoteže.

Dodatni alati za zaštitu vladavine prava u EU-u

Mehanizam vladavine prava 

Promiče otvoreni dijalog o vladavini prava u institucijama EU-a, državama članicama i civilnom društvu.

Uredba o uvjetovanosti 

Prati povrede vladavine prava u državama članicama koje bi mogle utjecati na financijske interese EU-a.

Veća transparentnost političkog oglašavanja 

Novinarstvo i sloboda govora

Demokratski napredak često se brzo širi kroz cijelu regiju... a to je dokaz da demokracija ima moć stvoriti zamah i uvjerenje da je pozitivna promjena moguća

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen

Potpora neovisnim medijima i civilnom društvu Ukrajine

150 000 EUR
vrijednost je kriznog fonda za ukrajinske medije
koji su osnovale razne europske medijske organizacije kako bi poduprle rad svojih ukrajinskih kolega.
1,5 milijuna EUR
prikupljeno je dosad
kako bi se pomoglo ukrajinskim novinarima da pokriju operativne troškove izvješćivanja o ratu.
1,5 milijardi EUR
namijenjeno je promicanju temeljnih sloboda,
uključujući ljudska prava, demokraciju, vladavinu prava i rad organizacija civilnog društva diljem svijeta do 2027.

Predstojeći izazovi

Zbog tehnoloških promjena i društvenih nemira posljednjih godina mnogi novinari ne mogu na odgovarajući način obavljati svoj posao. Komisija je provela ili priprema tri mjere za promjenu tih trendova:

  • Sigurnost novinara – na internetu i izvan njega – glavne inicijative uključuju stvaranje neovisnih nacionalnih službi za potporu kao što su telefonske linije za pomoć, pravni savjeti, psihološka pomoć, povećana zaštita novinara tijekom prosvjeda te skloništa za novinare i medijske djelatnike koji se suočavaju s prijetnjama.
  • Zakonodavstvo za zaštitu novinara i boraca za ljudska prava od zlonamjernih tužbinovim će se mjerama sucima omogućiti brzo odbacivanje takozvanih strateških tužbi protiv javnog sudjelovanja i ojačati položaj novinara i boraca za ljudska prava u njihovim nastojanjima da izraze svoje stajalište u javnom interesu.  
  • Akt o slobodi medijanjime će se prvi put u pravo EU-a ugraditi zajedničke odredbe za zaštitu medijskog pluralizma i uredničke neovisnosti. Sloboda medija, pluralizam i sigurnost novinara prate se i u godišnjim izvješćima o vladavini prava.

Izjava o ograničenju odgovornosti: podaci na ovoj stranici zadnji su put ažurirani 31. kolovoza 2022.

Napredak u drugim područjima

soteu dark blue
Postignuća

Komisije Ursule von der Leyen