Glavni sadržaj
yellow circles on a green background
Promicanje digitalnog desetljeća Europe

EU: predvodnik na putu prema sigurnom i pouzdanom digitalnom svijetu

Inovativan globalni pristup EU-a

250 milijardi EUR
iz programa NextGenerationEU za poticanje digitalizacije
127 milijardi EUR
iz Mehanizma za oporavak i otpornost namijenjeno digitalnom području
Najmanje 80 %
stanovništva EU-a steći će do 2030. osnovne digitalne vještine

Reguliranje umjetne inteligencije i zaštita podataka

U jesen 2021. Komisija je, zajedno s Europskim parlamentom i Vijećem, postigla dogovor o aktu o upravljanju podacima, kojim se povećava povjerenje u razmjenu podataka. U veljači 2022. taj je akt dopunjen prijedlogom akta o podacima, kojim se utvrđuju nova pravila o tome tko može pristupiti podacima generiranima u svim gospodarskim sektorima u EU-u i tko ih može upotrijebiti. Komisija uspostavlja i zajedničke europske podatkovne prostore u strateškim područjima u kojima sudjeluju privatni i javni akteri. 

  • 1 milijarda godišnje

    iznos je koji će Europska komisija uložiti u umjetnu inteligenciju

Izgradnja snažnijeg digitalnog tržišta

U travnju 2022. postignut je još jedan važan dogovor, i to o aktu o digitalnim uslugama, koji je prvi zakonodavni akt u području digitalne regulative na svijetu. Taj je akt u skladu s načelom da ono što je nezakonito izvan interneta mora biti nezakonito i na internetu: vrlo velike internetske platforme i tražilice morat će zaštititi svoje korisnike od nezakonitog sadržaja, robe i usluga. Nadalje, internetske platforme i tražilice morat će procijeniti i ublažavati širu štetu koju njihove aktivnosti i algoritmi mogu nanijeti u područjima temeljnih prava, dobrobiti djece i građanskog diskursa.

Akt o digitalnim tržištima i akt o digitalnim uslugama stupit će na snagu ove godine, a primjenjivat će se od 2023.

Preuzimanje vodeće uloge na tržištu čipova

Ulaganje
u stvaranje europskog ekosustava čipova
43 milijarde EUR
iznos je javnih ulaganja
EU-a i država članica u unapređenje razvoja i proizvodnje čipova
19 milijardi EUR
već je uložio u EU
najveći proizvođač čipova iz SAD-a

Nova područja digitalne tranzicije: financije i svemir

U međuvremenu svemirski program EU-a već pruža vrijedne podatke i usluge za širok raspon svakodnevnih primjena, od podupiranja komercijalnog prijevoza i osobne navigacije do omogućavanja precizne poljoprivrede i pronalaženja rješenja za klimatske promjene. Europska komisija predložila je u veljači 2022. i dvije nove vodeće inicijative. Njihov je cilj unaprijediti sigurnu satelitsku povezivost i upravljanje svemirskim prometom.

Suradnja s trećim zemljama u području digitalne tehnologije

Europska unija surađuje i s drugim partnerima istomišljenicima iz cijelog svijeta kako bi oblikovala globalna pravila u digitalnoj sferi. Unapređujemo digitalne odnose s ključnim partnerima kako bismo utvrdili pravila za digitalnu trgovinu te to povezujemo s predviđanjima naših unutarnjih reformi. Na sastanku na vrhu EU-a i Japana u svibnju 2022. sklopljeno je digitalno partnerstvo s Japanom, a traju i slični pregovori sa Singapurom i Južnom Korejom.

Predvodnik u području istraživanja i inovacija

Zahvaljujući tom programu moglo bi se mobilizirati oko 45 milijardi EUR privatnih institucionalnih ulagača za potporu rastućim poduzećima. U okviru programa uspostavit će se i program za osposobljavanje milijun osoba radi stjecanja visokotehnoloških vještina.

Komisija intenzivnije radi i na pokretanju projekata zelene tehnologije, i to sklapanjem partnerstva EU–Catalyst s ciljem poticanja i povećanja ulaganja u važne projekte iz EU-a u području ključnih klimatskih tehnologija (zeleni vodik, održiva zrakoplovna goriva, izravno hvatanje ugljika iz zraka i dugoročno skladištenje energije). Partnerstvo je pokrenuto na konferenciji COP26 i moglo bi do 2026. mobilizirati do 840 milijuna EUR.

  • icon with a robot and an arrow

    164 inovativna start-up poduzeća i MSP-a

    primit će, odlukom Europskog vijeća za inovacije, ukupno 990 milijuna EUR za financiranje revolucionarnih inovacija

Izjava o ograničenju odgovornosti: podaci na ovoj stranici zadnji su put ažurirani 31. kolovoza 2022.

Napredak u drugim područjima

State of the Union banner
Postignuća

Komisije Ursule von der Leyen