Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Illustrative image
An phaindéim a shárú

Ceannródaí maidir le vacsaíní agus cóireálacha sábháilte éifeachtacha

Vacsaíní
san Aontas
83.4%
an céatadán de dhaonra fásta an Aontais
a bhfuil vacsaíniú príomhúil (1 nó 2 dháileog) faighte acu in aghaidh COVID-19
62%
an céatadán de dhaonra fásta an Aontais
a bhfuil teanndáileog faighte acu

Amlíne an fhormheasta: Vacsaíní sábháilte éifeachtacha in aghaidh COVID-19

 1. 21 Nollaig 2020
  BioNTech-Pfizer
 2. 6 Eanáir 2021
  Moderna
 3. 29 Eanáir 2021
  AstraZeneca
 4. 11 Márta 2021
  Johnson & Johnson
 5. 20 Nollaig 2021
  Novavax
 6. 24 Meitheamh 2022
  Valneva

Freagairt thapa ar an víreas

Go luath sa phaindéim, rinne an Coimisiún comhaontuithe réamhcheannaigh le táirgeoirí aonair vacsaíní thar ceann na mBallstát. A bhuí leis an bhfadbhreathnaitheacht sin, agus lena cumas seachadadh vacsaíní a chinntiú, d’éirigh leis an Eoraip an phaindéim is measa le céad bliain anuas a cheansú.

Cén chaoi ar baineadh an méid sin amach?

Chuir an Coimisiún maoiniú ar fáil chun cuid de na costais a bhí ar tháirgeoirí vacsaíní a chlúdach ón Ionstraim Tacaíochta Éigeandála dar luach €2.7 billiún. Mar chúiteamh air sin, chinntigh an Coimisiún líon comhaontaithe vacsaíní, tráthúlacht an tseachadta agus an praghas. Tríd an méid sin a dhéanamh, chuir an Coimisiún le vacsaíní sábháilte éifeachtacha a fhorbairt agus a mhonarú laistigh den scála ama is tapa riamh.

Má thagann athraithigh nua chun cinn, má dhéanfar vacsaín oiriúnaithe a údarú faoi fhómhar 2022, beidh rochtain ag an Aontas ar sheachadtaí i bhfoirm vacsaíní oiriúnaithe ó BioNTech-Pfizer agus Moderna.

Dul chun cinn maidir leis an líon daoine a vacsaíníodh san Aontas

 

Níos mó ná vacsaíní

Cad é líon na vacsaíní a údaraíodh go dtí seo?

vacsaín
a údaraíodh go dtí seo, tar éis dóibh pas a fháil sna trialacha cliniciúla agus sna próisis rialála is déine ar domhan
4.2 billiún
dáileog vacsaíne
a daingníodh
1.7 billiún
dáileog vacsaíne
a seachadadh

Comhar domhanda agus dlúthpháirtíocht dhomhanda

Ón tús, bhí an Coimisiún tiomanta don chomhar idirnáisiúnta chun an phaindéim a chomhrac. Táimid anois ar an soláthraí vacsaíní is mó ar domhan in aghaidh COVID-19, agus ar cheann de na deontóirí is mó ar domhan do COVAX, tionscnamh domhanda atá dírithe ar rochtain chothrom ar vacsaíní in aghaidh COVID-19. 

An fhreagairt dhomhanda
ar an gcoróinvíreas
Breis agus 2.4 billiún
dáilgeog
an líon de vacsaíní in aghaidh COVID-19 a d’easpórtáil an tAontas chuig 168 dtír
478 milliún
dáilgeog
an líon de vacsaíní a deonaíodh do thíortha a bhí i ngátar, go háirithe ar fud na hAfraice, agus go príomha trí COVAX

Bhí an tAontas ar thús cadhnaíochta freisin sa fhreagairt dhomhanda trádála ar an bpaindéim. Le linn an 12ú Comhdháil Aireachta de chuid na hEagraíochta Domhanda Trádála i mí an Mheithimh 2022, chomhaontaigh na comhaltaí oibleagáidí áirithe maoine intleachtúla a tharscoileadh maidir le vacsaíní in aghaidh COVID-19.

An Eoraip agus an domhan a athoscailt

 • Ba nuálaíocht ríthábhachtach é Deimhniú Digiteach COVID an Aontais i bhfreagairt na hEorpa, agus níorbh fhada go raibh sé ina caighdeán domhanda a chabhraigh le taisteal sábháilte idirnáisiúnta a atosú. Ó mhí Lúnasa 2022 bhí breis agus 1.6 billiún duine ar fud an domhain in ann úsáid a bhaint as Deimhnithe Digiteacha COVID an Aontais le haghaidh taisteal idirnáisiúnta.

 • D’fhorbair an tAontas caighdeán domhanda: glacann 48 dtír agus críoch nach bhfuil san Aontas, iad lonnaithe ar 5 ilchríoch, páirt sa chóras, sa bhreis ar na 27 mBallstát.

An domhain a chur ag imeacht arís

Aontas Sláinte Eorpach láidir a thógáil

Tá an tÚdarás nua um Ullmhacht agus Freagairt i gcás Éigeandálaí Sláinte (HERA) ag cuidiú chun leighis, vacsaíní agus frithbheart leighis eile a fhorbairt, a tháirgeadh agus a stoc-charnadh, cuir i gcás trealamh cosanta pearsanta.

Ó cuireadh i ngníomh é, rinne HERA an méid seo a leanas:

 • Chuir sé ar bun grúpa saineolaithe maidir le hathraithigh COVID-19 chun faireachán a dhéanamh ar shócháin
 • Cheannaigh sé vacsaíní in aghaidh bolgaí moncaí
 • Chuir sé FAB EU ar bun, ar líonra d’acmhainneachtaí táirgeachta práinnfhreagartha é chun vacsaíní agus cógais a mhonarú 
 • Thosaigh sé ag déanamh stoc-charnadh ar threalamh agus drugaí i gcoinne bagairtí ceimiceacha agus núicléacha
 • Plus sign

  An tsláinte san Aontas a fheabhsú agus a chothú

 • shield

  Daoine san Aontas a chosaint ar bhagairtí tromchúiseacha trasteorann ar an tsláinte

 • cardboard box

  Feabhas a chur ar tháirgí íocshláinte, feistí leighis agus táirgí atá ábhartha i gcás géarchéime

 • luggage with a cross

  Córais sláinte a neartú

Athléimneacht córas sláinte a fhorbairt

Glacadh an straitéis chógaisíochta don Eoraip i mí na Samhna 2020, agus cuirtear i láthair ann tionscnaimh nithiúla chun a chinntiú go mbeidh rochtain ag othair ar chógais leighis atá sábháilte inacmhainne agus ar ardchaighdeán agus chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais nár freastalaíodh orthu. Tá sé mar aidhm aige freisin slándáil an tsoláthair a fheabhsú, aghaidh a thabhairt ar ghanntanais agus neamhspleáchas straitéiseach an Aontais a chur chun cinn. I mí an Mhárta 2022 neartaíodh sainordú na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí chun faireachán níos fearr a dhéanamh ar ghanntanais cógas leighis criticiúil agus iad a mhaolú.

Sonraí a úsáid chun beatha daoine a shábháil

A bhuí leis na ceachtanna a foghlaimíodh le linn na paindéime, agus na bearta a cuireadh i bhfeidhm ó shin i leith, tá an tAontas anois i staid níos láidre ná riamh chun géarchéimeanna sláinte a bheidh ann amach anseo a chomhrac.

Séanadh: Rinneadh na sonraí ar an leathanach seo a nuashonrú go deireanach an 31 Lúnasa 2022

Dul chun cinn i réimsí eile

hand holding a card
le linn Choimisiún von der Leyen

An méid a bhaineadh amach