Gå til hovedindholdet
Illustrative image
Overvindelse af pandemien

En pioner inden for sikre og effektive vacciner og behandlinger

Vaccinationer
i EU
83,4 %
af den voksne befolkning i EU
har fået den primære vaccination (en eller to doser) mod covid-19
62 %
af den voksne befolkning i EU
har fået en boosterdosis

Tidslinje: Godkendelse af sikre og effektive vacciner mod covid-19

 1. 21. december 2020
  BioNTech-Pfizer
 2. 6. januar 2021
  Moderna
 3. 29. januar 2021
  AstraZeneca
 4. 11. marts 2021
  Johnson & Johnson
 5. 20. december 2021
  Novavax
 6. 24. juni 2022
  Valneva

En hurtig reaktion på virusset

Tidligt under pandemien indgik Kommissionen forhåndsaftaler om indkøb med de enkelte vaccineproducenter på vegne af medlemslandene. Takket være denne fremsynethed og sikringen af vacciner har Europa nu tæmmet den værste pandemi i hundrede år.

Hvordan blev det gjort?

Kommissionen finansierede nogle af de omkostninger, som vaccineproducenterne stod over for, ved hjælp af nødhjælpsinstrumentets tildeling på 2,7 mia. EUR. Til gengæld aftog Kommissionen et aftalt antal vacciner til et bestemt tidspunkt og til en bestemt pris. Dermed bidrog Kommissionen til udviklingen af sikre og effektive vacciner på rekordtid.

I tilfælde af nye varianter vil EU, hvis en tilpasset vaccine bliver godkendt senest i efteråret 2022, have adgang til tilpassede vacciner fra BioNTech-Pfizer og Moderna.

Udviklingen i antallet af vaccinerede personer i EU

 

Mere end bare vacciner

Hvor mange vacciner er indtil nu blevet godkendt?

Seks
vacciner
mod covid-19 er blevet godkendt efter at have gennemgået verdens strengeste kliniske forsøg og lovgivningsmæssige godkendelsesprocesser.
4,2 mia.
vaccinedoser
er blevet indkøbt
1,7 mia.
vaccinedoser
er blevet givet

Globalt samarbejde og global solidaritet

Fra pandemiens start har EU været engageret i det internationale samarbejde om bekæmpelse af pandemien. Vi er verdens største leverandør af vacciner mod covid-19 og en af de førende donorer til COVAX-faciliteten for global adgang til en vaccine mod covid-19. 

Global indsats
mod coronavirus
Mere end 2,4 mia.
doser
af vacciner mod covid-19 er blevet eksporteret af EU til 168 lande
478 mio.
doser
er blevet doneret til lande i nød, navnlig i Afrika, hovedsagelig gennem COVAX

EU har også stået i spidsen for den globale handelsreaktion på pandemien. På Verdenshandelsorganisationens 12. ministerkonference i juni 2022 blev medlemmerne enige om at fravige visse forpligtelser vedrørende intellektuel ejendomsret i forbindelse med vacciner mod covid-19.

Genåbning af Europa — og verden

EU's digitale covidcertifikat har været en central og innovativ del af Europas respons og er hurtigt blevet en global standard, der har bidraget til den sikre genoptagelse af internationale rejser. Per august 2022 kan mere end 1,6 mia. mennesker på verdensplan bruge EU's digitale covidcertifikat til deres internationale rejser.

EU har udviklet en global standard: Ud over de 27 EU-medlemslande har 48 lande og territorier på fem kontinenter tilsluttet sig systemet.

At sætte verden i gang igen

Opbygning af en stærk europæisk sundhedsunion

Den nye Myndighed for Kriseberedskab og -indsats på Sundhedsområdet (HERA) bidrager til udvikling, produktion og lageropbygning af lægemidler, vacciner og andre medicinske modforanstaltninger såsom personlige værnemidler.

Siden dens start har HERA:

 • Nedsat en ekspertgruppe om covid-19-varianter til at overvåge mutationer
 • Indkøbt vacciner mod abekopper
 • Oprettet EU FAB — et netværk af indsatsklar produktionskapacitet til fremstilling af vacciner og lægemidler 
 • Påbegyndt oplagring af udstyr og lægemidler mod kemiske og nukleare trusler
Plus sign

Forbedre og fremme sundheden i EU

shield

Beskytte mennesker i EU mod alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler

cardboard box

Forbedre lægemidler, medicinsk udstyr og kriserelevante produkter

luggage with a cross

Styrke sundhedssystemerne

Opbygning af modstandsdygtige sundhedssystemer

Lægemiddelstrategien for Europa, der blev vedtaget i november 2020, omfatter konkrete initiativer, der skal garantere patienterne adgang til sikre, økonomisk overkommelige lægemidler af høj kvalitet og dække uopfyldte behandlingsbehov. Den har desuden til formål at øge forsyningssikkerheden, afhjælpe mangler og fremme EU's strategiske autonomi. I marts 2022 blev Det Europæiske Lægemiddelagenturs mandat styrket, så det bedre kan overvåge og afhjælpe mangler på kritiske lægemidler.

Data redder liv

Takket være erfaringerne fra pandemien og de foranstaltninger, der er truffet siden da, er EU nu stærkere end nogensinde før med hensyn til at bekæmpe fremtidige sundhedskriser.

Ansvarsfraskrivelse: Dataene på denne side er senest opdateret den 31. august 2022

Fremskridt på andre områder

hand holding a card
Resultater

opnået af von der Leyen-Kommissionen