Direct naar de inhoud
Illustrative image
De pandemie overwinnen

Een pionier op het gebied van veilige en doeltreffende vaccins en behandelingen

Vaccinaties
in de EU
83,4 %
van de volwassen EU-bevolking
heeft een primaire vaccinatie (1 of 2 doses) tegen COVID-19 gekregen
62%
van de volwassen EU-bevolking
heeft een boosterdosis gekregen

Tijdschema voor de goedkeuring: veilige en doeltreffende vaccins tegen COVID-19

 1. 21 december 2020
  BioNTech-Pfizer
 2. 6 januari 2021
  Moderna
 3. 29 januari 2021
  AstraZeneca
 4. 11 maart 2021
  Johnson & Johnson
 5. 20 december 2021
  Novavax
 6. 24 juni 2022
  Valneva

Een snelle reactie op het virus

In een vroeg stadium van de pandemie heeft de Commissie namens de lidstaten afzonderlijke aankoopovereenkomsten gesloten met vaccinproducenten. Dankzij deze vooruitziende blik en het vermogen om de levering van vaccins veilig te stellen, heeft Europa de ergste pandemie in een eeuw onder controle gehouden.

Hoe hebben ze dat gedaan?

De Commissie heeft een deel van de kosten voor vaccinproducenten gefinancierd uit het instrument voor noodhulp van 2,7 miljard euro. In ruil daarvoor heeft de Commissie een overeengekomen aantal vaccins, het tijdstip van levering en de prijs veiliggesteld. Zo heeft de Commissie in recordtijd bijgedragen tot de ontwikkeling en de productie van veilige en doeltreffende vaccins.

In het geval van nieuwe varianten heeft de EU toegang tot de levering van aangepaste vaccins van BioNTech-Pfizer en Moderna, als die in het najaar van 2022 worden goedgekeurd.

Ontwikkeling van het aantal gevaccineerde personen in de EU

 

Meer dan alleen vaccins

Hoeveel vaccins zijn er al goedgekeurd?

Zes
vaccins
goedgekeurd na het doorlopen van de strengste klinische proeven en wettelijke goedkeuringsprocedures ter wereld
4,2 miljard
vaccindoses
veiliggesteld
1,7 miljard
vaccindoses
geleverd

Wereldwijde samenwerking en solidariteit

Vanaf de eerste dag heeft de EU zich ingezet voor internationale samenwerking bij de bestrijding van de pandemie. We zijn de grootste leverancier van COVID-19-vaccins ter wereld geworden, en een van de leidende donoren van COVAX, een wereldwijd initiatief dat gericht is op billijke toegang tot COVID-19-vaccins. 

Wereldwijde respons
op het coronavirus
Meer dan 2,4 miljard
doses
vaccins tegen COVID-19 door de EU naar 168 landen uitgevoerd
478 miljoen
doses
zijn gedoneerd aan landen in nood, met name in Afrika, voornamelijk via Covax

De EU heeft ook het voortouw genomen bij de wereldwijde handelsrespons op de pandemie. Tijdens de 12e Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in juni 2022 zijn de leden overeengekomen ontheffing te verlenen van bepaalde verplichtingen op het gebied van intellectuele eigendom ten aanzien van COVID-19-vaccins.

Heropening van Europa en de wereld

 • Het digitale EU-covidcertificaat is een cruciale innovatie gebleken voor de respons van Europa en is snel een wereldwijde standaard geworden, waardoor veilig internationaal reizen weer mogelijk is. Sinds augustus 2022 kunnen wereldwijd meer dan 1,6 miljard mensen gebruikmaken van digitale EU-covidcertificaten voor hun internationale reizen.

 • De EU heeft een wereldwijde standaard ontwikkeld: behalve de 27 lidstaten hebben 48 niet-EU-landen en -gebieden op vijf continenten zich bij het systeem aangesloten.

De wereld weer op gang brengen

Een sterke Europese gezondheidsunie bouwen

De nieuwe autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA) draagt bij tot de ontwikkeling, de productie en de opslag van geneesmiddelen, vaccins en andere medische tegenmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen.

Sinds de activering heeft HERA:

 • een deskundigengroep voor COVID-19-varianten opgericht om mutaties te monitoren
 • vaccin tegen apenpokken ingekocht
 • de EU-FAB-faciliteit opgezet — een netwerk voor een noodproductiecapaciteit voor vaccins en geneesmiddelen 
 • een voorraad apparatuur en geneesmiddelen aangelegd tegen chemische en nucleaire dreigingen
 • Plus sign

  De gezondheid in de EU verbeteren en bevorderen.

 • shield

  Mensen in de EU beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid.

 • cardboard box

  Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en producten die in een crisis van belang zijn, verbeteren

 • luggage with a cross

  De gezondheidsstelsels versterken

Versterking van de veerkracht van gezondheidsstelsels

De farmaceutische strategie voor Europa, die in november 2020 is aangenomen, bevat concrete initiatieven om de toegang tot veilige, hoogwaardige en betaalbare geneesmiddelen voor alle patiënten in de EU te waarborgen en tegemoet te komen aan onvervulde medische behoeften. De bedoeling is ook de voorzieningszekerheid te verbeteren, tekorten aan te vullen en de strategische autonomie van de EU te bevorderen. In maart 2022 is de opdracht van het Europees Geneesmiddelenbureau versterkt om tekorten aan kritieke geneesmiddelen beter te monitoren en te beperken.

Data gebruiken om levens te redden

Dankzij de lessen van de pandemie en de maatregelen die sindsdien zijn genomen, verkeert de EU nu in een sterkere positie dan ooit om toekomstige gezondheidscrises te bestrijden.

Disclaimer: de informatie op deze pagina is voor het laatst op 31 augustus 2022 bijgewerkt

Vooruitgang op andere gebieden

hand holding a card
Resultaten

van de Commissie-Von der Leyen