Gå direkt till innehållet
Illustrative image
Övervinna pandemin

En pionjär för säkra och effektiva vacciner och läkemedel

Vaccinationer
i EU
83,4 %
av alla vuxna i EU
har grundvaccinerats mot covid-19 (en eller två doser)
62 %
av alla vuxna i EU
har fått en påfyllnadsdos

Tidslinje för godkännande av säkra och effektiva vacciner mot covid-19

 1. 21 december 2020
  Biontech-Pfizer
 2. 6 januari 2021
  Moderna
 3. 26 januari 2021
  AstraZeneca
 4. 11 mars 2021
  Johnson & Johnson
 5. 20 december 2021
  Novavax
 6. 24 juni 2022
  Valneva

Snabba insatser mot pandemin

Redan tidigt under pandemin ingick kommissionen förköpsavtal med enskilda vaccintillverkare på EU-ländernas vägnar. Tack vare sitt förutseende agerande att säkra vaccinleveranser har EU lyckats tygla den värsta pandemin på hundra år.

Hur gjorde vi?

Kommissionen finansierade en del av vaccintillverkarnas kostnader med pengar från ett krisstödsinstrument som har en budget på 2,7 miljarder euro. I gengäld säkrade kommissionen rätten att köpa ett visst antal vaccindoser till ett visst pris och med bestämda leveranstider. På så sätt bidrog kommissionen till att säkra och effektiva vacciner kunde utvecklas och tillverkas på rekordtid.

När det gäller nya virusvarianter har Pfizer-Biontech och Moderna tagit fram uppdaterade vacciner som EU kan få tillgång till om de godkänns under hösten 2022.

Vaccinationstakten i EU

 

Inte bara vacciner

Hur många vacciner har godkänts hittills?

Sex
vacciner
har godkänts efter världens mest rigorösa kliniska prövningar och godkännandeförfaranden
4,2 miljarder
vaccindoser
har säkrats
1,7 miljarder
vaccindoser
har levererats

Globalt samarbete och solidaritet

Från allra första början har EU engagerat sig i internationella insatser mot pandemin. EU är världens enskilt största leverantör av covidvacciner och en av de ledande givarna inom Covax, ett globalt initiativ för tillgång till vacciner mot covid-19.  

Globala insatser
mot coronaviruset
Över 2,4 miljarder
doser
covidvaccin har exporterats av EU till 168 länder
478 miljoner
doser
har donerats till behövande länder, särskilt i Afrika och främst genom Covax

EU har också gått i täten för globala handelsåtgärder under pandemin. På Världshandelsorganisationens tolfte ministerkonferens i juni 2022 enades medlemmarna om att göra undantag från vissa immaterialrättsliga skyldigheter när det gällde covidvacciner.

Återöppning av EU och världen

EU:s digitala covidintyg var en avgörande och innovativ åtgärd och blev snabbt en global standard som bidrog till ett säkert resande i hela världen. I augusti 2022 kunde över 1,6 miljarder människor i hela världen använda EU-covidintyget för internationella resor.

EU har satt en global standard: 48 länder och territorier utanför EU på fem kontinenter har anslutit sig till systemet, utöver de 27 EU-länderna.

Få fart på resandet igen

En stark europeisk hälsounion

Den nya EU-myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (Hera) bidrar till att utveckla, tillverka och lagerhålla läkemedel, vacciner, personlig skyddsutrustning och andra medicinska motåtgärder.

Sedan Hera bildades har man

 • tillsatt en expertgrupp om covid-19-varianter för att övervaka mutationer
 • köpt in vaccin mot apkoppor
 • inrättat EU Fab – en kapacitetsreserv för vaccin- och läkemedelstillverkning med ett nätverk av anläggningar 
 • börjat lagra materiel och läkemedel mot kemiska och nukleära hot.
Plus sign

Förbättra och främja hälsan i EU

shield

Skydda människor i EU mot allvarliga internationella hälsohot

cardboard box

Förbättra tillgången till läkemedel, medicintekniska produkter och krisnödvändiga produkter

luggage with a cross

Stärka hälso- och sjukvården

Resilienta hälso- och sjukvårdssystem

EU:s läkemedelsstrategi från november 2020 beskriver konkreta initiativ som ska garantera att patienterna får tillgång till bra och säkra läkemedel till rimliga priser och tillgodose ouppfyllda medicinska behov. Strategin ska också trygga läkemedelsförsörjningen, åtgärda bristen på läkemedel och främja EU:s strategiska oberoende. I mars 2022 stärktes Europeiska läkemedelsmyndighetens uppdrag för att bättre kunna övervaka och åtgärda bristen på kritiska läkemedel.

Data kan rädda liv

Tack vare lärdomarna från pandemin och de åtgärder som vidtagits sedan dess är EU nu bättre förberett än någonsin inför framtida hälsokriser.

Ansvarsfriskrivning: Uppgifterna på den här sidan uppdaterades senast den 31 augusti 2022.

Framsteg på andra områden

hand holding a card
Nya framsteg

med von der Leyen-kommissionen