Põhisisu juurde
Illustrative image
Pandeemia ületamine

Teerajaja ohutute vaktsiinide ja tõhusa ravi alal

Vaktsineerimine
ELis
83,4%
ELi täiskasvanud elanikkonnast
on COVID-19 vastu esmaselt vaktsineeritud (1 või 2 doosiga)
62%
ELi täiskasvanud elanikkonnast
on saanud tõhustusdoosi

Heakskiitmise ajakava: ohutud ja tõhusad COVID-19 vaktsiinid

 1. 21. detsember 2020
  BioNTech-Pfizer
 2. 6. jaanuar 2021
  Moderna
 3. 29. jaanuar 2021
  AstraZeneca
 4. 11. märts 2021
  Johnson & Johnson
 5. 20. detsember 2021
  Novavax
 6. 24. juuni 2022
  Valneva

Kiired vastusammud viirusele

Pandeemia alguses sõlmis komisjon liikmesriikide nimel vaktsiinitootjatega eelostulepingud. Tänu niisugusele ettenägelikkusele ja võimele tagada vaktsiinitarned on Euroopa sajandi rängima pandeemiaga toime tulnud.

Kuidas seda tehti?

Komisjon rahastas osa vaktsiinitootjate kuludest 2,7 miljardi euro suurusest erakorralise toetuse rahastamisvahendist. Vastutasuks kindlustas komisjon enda jaoks kokkulepitud arvu vaktsiinidoose, tarneaja ja hinna. Niiviisi aitas komisjon kaasa sellele, et rekordilise aja jooksul töötati välja ja asuti tootma ohutuid ja tõhusaid vaktsiine.

Kui 2022. aasta sügisel peaksid ilmuma uued viirusevariandid ja kohandatud vaktsiinid on selleks ajaks heaks kiidetud, saab EL BioNTech-Pfizerilt ja Modernalt kohandatud vaktsiinid kohe kätte.

Vaktsineeritute arvu areng ELis

 

Mitte ainult vaktsiinid

Kui palju vaktsiine on seni heakskiidu saanud?

Kuus
vaktsiini
on läbinud maailma rangeimad kliinilised uuringud ja regulatiivsed heakskiidumenetlused ning saanud kasutusloa
4,2 miljardit
vaktsiinidoosi
on meile kindlustatud
1,7 miljardit
vaktsiinidoosi
on kätte toimetatud

Ülemaailmne koostöö ja solidaarsus

Algusest peale on komisjon pandeemia vastu võitlemisel panustanud rahvusvahelisse koostöösse. Meist on saanud suurim COVID-19 vaktsiinide tarnija maailmas ja COVAXi – üleilmse algatuse, mille eesmärk on võrdne juurdepääs COVID-19 vaktsiinidele – üks peamisi rahastajaid. 

Üleilmsed vastusammud
koroonaviirusele
Üle 2,4 miljardi
doosi
COVID-19 vaktsiine on EL eksportinud 168 riiki
478 miljonit
doosi
on annetatud abivajavatele riikidele, eelkõige Aafrikas ja peamiselt COVAXi kaudu

Lisaks on EL olnud esirinnas ka üleilmse kaubanduse kohandamises koroonaviiruse pandeemia taustal. Juunis 2022 toimunud Maailma Kaubandusorganisatsiooni 12. ministrite konverentsil leppisid liikmed kokku, et loobuvad COVID-19 vaktsiinide puhul teatavatest intellektuaalomandialastest kohustustest.

Euroopa ja maailma taasavamine

ELi digitaalne COVID-tõend oli ELi vastumeetmete seas väga oluline uuendus ja sai kiiresti üleilmseks standardiks, mis aitas taastada ohutu rahvusvahelise reisimise. 2022. aasta augusti seisuga on 1,6 miljardil inimesel üle kogu maailma võimalik rahvusvaheliste reiside puhul kasutada ELi digitaalset COVID-tõendit.

EL kehtestas üleilmse standardi: lisaks ELi 27 liikmesriigile on süsteemiga ühinenud 48 ELi mittekuuluvat riiki ja territooriumi viies maailmajaos.

Et maailm saaks taas reisida

Tugeva Euroopa terviseliidu loomine

Uus tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutus (HERA) aitab välja töötada, toota ja varuda ravimeid, vaktsiine ja muid meditsiinilisi vastumeetmeid, näiteks isikukaitsevahendeid.

Alates oma loomisest on HERA:

 • moodustanud COVID-19 variantide eksperdirühma, et jälgida mutatsioone
 • ostnud vaktsiine ahvirõugete vastu
 • moodustanud võrgustiku EU FAB – vaktsiini- ravimitootjate tootmisvõimsuste võrgustiku hädaolukordadele reageerimiseks 
 • hakanud varuma seadmeid ja ravimeid keemia- ja tuumaohtude vastu
Plus sign

Inimeste tervise parandamine ja tugevdamine ELis

shield

Inimeste kaitse ELis tõsiste piiriüleste terviseohtude puhul

cardboard box

Ravimite, meditsiiniseadmete ja kriisitoodete täiustamine

luggage with a cross

Tervishoiusüsteemide tugevdamine

Tervishoiusüsteemide vastupanuvõime suurendamine

Novembris 2020 vastu võetud Euroopa ravimistrateegias on esitatud konkreetsed algatused, millega tagada patsientide juurdepääs ohututele, kvaliteetsetele ja taskukohastele ravimitele ja võtta käsile rahuldamata ravivajadused. Samuti püütakse sellega suurendada varustuskindlust, leevendada raviminappust ja edendada ELi strateegilist autonoomiat. Märtsis 2022 suurendati Euroopa Ravimiameti volitusi, et amet saaks paremini jälgida ja leevendada esmatähtsate ravimite nappust.

Andmete kasutamine inimelude päästmiseks

Tänu pandeemia ajal saadud õppetundidele ja sestsaadik kehtestatud meetmetele on EL nüüd võitluseks tulevaste tervisekriisidega paremini valmis kui kunagi varem.

Vastutuse välistamine: sellel leheküljel esitatud andmeid ajakohastati viimati 31. augustil 2022.

Edusammud muudes valdkondades

hand holding a card
Saavutused

Von der Leyeni juhitav komisjon