Direct naar de inhoud
Staat van de Unie
yellow circles on a green background
Bevorderen van het Europees digitaal decennium

De EU: baanbrekend werk voor een veilige en betrouwbare digitale wereld

De baanbrekende mondiale aanpak van de EU

250 miljard euro
uit het NextGenerationEU-programma om digitalisering te stimuleren
127 miljard euro
uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit voor digitalisering
minimaal 80%
van de EU-bevolking moet tegen 2030 over digitale basisvaardigheden beschikken

Reguleren van AI en beschermen van data

In het najaar van 2021 heeft de Commissie, samen met het Europees Parlement en de Raad, overeenstemming bereikt over een wet aangaande datagovernance, die het vertrouwen in het delen van data vergroot. De wet werd in februari 2022 aangevuld met een voorstel voor een besluit over data met nieuwe regels over wie in de EU in alle economische sectoren gegenereerde data mag gebruiken en raadplegen. De Commissie stelt op strategische gebieden gemeenschappelijke Europese dataruimten in, waar particuliere en publieke actoren bij worden betrokken. 

1 miljard euro per jaar

wil de Europese Commissie investeren in AI

Bouwen aan een sterkere digitale markt

In april 2022 is een nieuwe mijlpaal bereikt met de wet inzake digitale diensten, een wereldprimeur op het gebied van digitale regelgeving. Deze wet gaat uit van het principe dat wat offline illegaal is, ook online illegaal moet zijn: zeer grote onlineplatforms en zoekmachines moeten hun gebruikers beschermen tegen illegale content, goederen en diensten. Bovendien moeten onlineplatforms en zoekmachines nagaan of hun activiteiten en algoritmen de grondrechten, het welzijn van kinderen en de maatschappelijke dialoog kunnen schaden, en deze schade beperken.

De wet digitale markten en de wet digitale diensten zullen dit jaar in werking treden en in 2023 van toepassing worden.

Een leidersrol op de markt voor chips

Investeren
in een Europees ecosysteem voor chips
43 miljard euro
aan investeringen
van de EU en de lidstaten om de ontwikkeling en productie van chips te bevorderen
19 miljard euro
is al in de EU geïnvesteerd
door de grootste Amerikaanse chipfabrikant

De nog onontgonnen gebieden van de digitale transitie: financiën en ruimtevaart

Het ruimtevaartprogramma van de EU biedt al nuttige data en diensten voor een breed scala aan dagelijkse toepassingen, van de ondersteuning van commercieel transport en persoonlijke navigatie tot precisielandbouw en acties tegen klimaatverandering. In februari 2022 heeft de Europese Commissie twee nieuwe vlaggenschipinitiatieven voorgesteld om beveiligde satellietconnectiviteit en ruimteverkeersbeheer te stimuleren.

Samenwerking met niet-EU-landen op het gebied van digitale technologie

De Europese Unie werkt ook samen met andere gelijkgestemde partners over de hele wereld om mondiale digitale regels vast te stellen. We verbeteren onze digitale relaties met belangrijke partners om regels voor de digitale handel vast te stellen, en gebruiken deze regels om onze interne hervormingen. te plannen De EU heeft een digitaal partnerschap met Japan gesloten op een top tussen de EU en Japan in mei 2022, en onderhandelt over soortgelijke partnerschappen met Singapore en Zuid-Korea.

Voortrekkersrol bij onderzoek en innovatie

Het programma kan ongeveer 45 miljard euro van particuliere institutionele beleggers mobiliseren om scale-ups te ondersteunen. Ook wordt een programma opgezet om 1 miljoen mensen deeptech-vaardigheden bij te brengen.

De Commissie schroeft ook haar inspanningen op voor baanbrekende groene technologieprojecten. Zo is EU-Catalyst opgestart: een partnerschip voor het bevorderen en opschalen van investeringen in EU-projecten met een grote impact op cruciale klimaattechnologieën (groene waterstof, duurzame luchtvaartbrandstoffen, rechtstreekse luchtafvang en langdurige energieopslag). Het partnerschap is op de COP26 van start gegaan en kan tegen 2026 tot 840 miljoen euro mobiliseren.

icon with a robot and an arrow

164 innovatieve start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen

zijn door de Europese Innovatieraad uitgekozen om 990 miljard euro te ontvangen voor baanbrekende innovaties

Disclaimer: de informatie op deze pagina is voor het laatst op 31 augustus 2022 bijgewerkt

Vooruitgang op andere gebieden

State of the Union banner
Resultaten

van de Commissie-Von der Leyen