Direct naar de inhoud
President Von der Leyen state of the union banner
Staat van de Unie 2022

14 september 2022

Commissie Von der Leyen: 2021-2022

In december 2019 heeft de Commissie-Von der Leyen een nieuwe en ambitieuze koers uitgezet naar een groenere, digitalere en eerlijkere Europese Unie. Zij heeft die koers gevolgd en alle zes de belangrijkste ambities verwezenlijkt ondanks twee ongekende crises: de coronapandemie en de ongerechtvaardigde en niet-uitgelokte oorlog van Rusland tegen Oekraïne.

Hier geven we een terugblik op het afgelopen jaar en op wat we gedaan hebben om Oekraïne te ondersteunen, onze afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen te verminderen, alle politieke prioriteiten te verwezenlijken en tegelijkertijd de veerkracht van de EU te versterken ten behoeve van onze burgers.

8 SEPTEMBER 2022
Staat van de Unie 2022 - Resultaten

 

Lijst van resultaten

Wind turbine
Betaalbare, veilige en duurzame energie voor Europa

Belangrijke gebeurtenissen

 1. 19 juli 2022

  De Europese Unie begint toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië.

 2. 13 juli 2022

  Verslag over de rechtsstaat 2022: de Commissie doet specifieke aanbevelingen aan de lidstaten.

 3. 5 juli 2022

  De Commissie keurt een nieuwe Europese innovatieagenda goed om Europa een koppositie te geven in de nieuwe golf van deeptech-innovatie en start-ups.

 4. 1 juli 2022

  De nieuwe roamingregels treden op tijd in werking om ervoor te zorgen dat burgers blijven genieten van roaming tegen thuistarief.

 5. 30 juni 2022

  Commissievoorzitter Von der Leyen en premier van Nieuw-Zeeland Jacinda Ardern kondigen de afronding van de onderhandelingen over een brede handelsovereenkomst aan.

  Het Parlement en de EU-lidstaten bereiken een politiek akkoord over een nieuwe verordening om verstoringen als gevolg van buitenlandse subsidies op de interne markt aan te pakken.

  Digitaal geldwezen: De medewetgevers bereiken overeenstemming over een verordening inzake Europese cryptoactiva. Dit nieuwe rechtskader moet consumenten, de marktintegriteit en de financiële stabiliteit beschermen en tegelijkertijd verdere innovatie in de cryptoactivasector mogelijk maken.

 6. 24 juni 2022

  De EU onthult de vernieuwde agenda voor internationale oceaangovernance.

 7. 23 juni 2022

  De leiders van de EU en de Westelijke Balkan komen bijeen in de aanloop naar de bijeenkomst van de Europese Raad in Brussel.

  De EU-leiders verlenen Oekraïne en Moldavië de status van kandidaat-lidstaat.

 8. 22 juni 2022

  De Commissie keurt voorstellen goed om de natuur van Europa tegen 2050 te herstellen en het gebruik van pesticiden tegen 2030 te halveren.

 9. 16 juni 2022

  Er wordt overeenstemming bereikt over een nieuwe praktijkcode betreffende desinformatie, op basis van de richtsnoeren van de Commissie van mei 2021.

 10. 7 juni 2022

  Er wordt een politiek akkoord bereikt over een voorstel inzake genderevenwicht in raden van bestuur.

 11. 3 juni 2022

  De EU komt een zesde pakket beperkende maatregelen tegen Rusland overeen, waaronder een verbod op de invoer van de meeste olie uit Rusland.

 12. 25 mei 2022

  De Commissie stelt regels voor om de schending van beperkende maatregelen strafbaar te stellen en om vermogensbestanddelen van personen die de beperkende maatregelen overtreden en van andere criminelen te bevriezen en te confisqueren.

 13. 23 mei 2022

  De Commissie keurt een noodplan voor vervoer goed, met concrete maatregelen om het vervoer in de EU in tijden van crisis te beschermen.

 14. 18 mei 2022

  De Commissie zet plannen uiteen over hoe de EU het financieringstekort van Oekraïne op korte termijn en de wederopbouw op langere termijn wil aanpakken.

  De EU onthult een strategisch partnerschap met de Golfstaten, met als doel haar samenwerking met de Samenwerkingsraad van de Golf en haar lidstaten te intensiveren.

  De Commissie en de hoge vertegenwoordiger presenteren een analyse van de investeringstekorten op defensiegebied en stellen verdere maatregelen voor die nodig zijn om de industriële en technologische basis in Europa te versterken.

  De EU presenteert het REPowerEU-plan om snel minder afhankelijk van Russische fossiele brandstoffen te worden en de groene transitie te versnellen.

 15. 13 mei 2022

  Er wordt een politiek akkoord bereikt over nieuwe regels inzake cyberbeveiliging van netwerk- en informatiesystemen, om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven worden beschermd en kunnen rekenen op essentiële diensten.

 16. 12 mei 2022

  De Commissie stelt voor om solidariteitscorridors vast te stellen om Oekraïne te helpen landbouwproducten te exporteren.

  In Tokio houden de EU en Japan hun 28e top. Zij bevestigen hun nauwe en alomvattende betrekkingen en lanceren het digitale partnerschap.

  Tijdens de tweede wereldwijde COVID-19-top belooft de Commissie de uitrol en toepassing van vaccins en andere COVID-19-maatregelen in Afrika te versnellen, met nog eens 400 miljoen euro aan steun.

 17. 11 mei 2022

  De Commissie stelt nieuwe EU-wetgeving voor om online seksueel misbruik van kinderen te voorkomen en te bestrijden.

  Vennootschapsbelasting: De Commissie stelt fiscale prikkel voor eigen vermogen voor die goed is voor de groei en (veer)kracht van bedrijven.

 18. 10 mei 2022

  Er wordt een politiek akkoord bereikt over de wet inzake digitale operationele veerkracht, waardoor ons financiële systeem beter bestand is tegen cyberaanvallen en andere digitale risico’s.

 19. 9 - 10 mei 2022

  De EU organiseert de zesde conferentie in Brussel over de ondersteuning van de toekomst van Syrië en de regio, waarbij steun wordt vrijgemaakt voor Syriërs en gemeenschappen in buurlanden waar Syriërs worden opgevangen, via toezeggingen van in totaal 6,4 miljard euro voor 2022 en daarna. Van dit bedrag heeft de EU meer dan 4,8 miljard euro toegezegd, met ruim 3,1 miljard euro van de Commissie.

 20. 9 mei 2022

  De Conferentie over de toekomst van Europa wordt afgesloten. Het traject van een jaar van discussies, debatten en samenwerking tussen burgers en politici resulteert in 49 voorstellen en ruim 320 maatregelen waar de EU-instellingen mee aan de slag zullen gaan.

 21. 3 mei 2022

  De Commissie lanceert de Europese ruimte voor gezondheidsdata. Hierdoor kunnen mensen hun gezondheidsdata in eigen land of in andere lidstaten beheren en gebruiken en wordt de opbouw van een echte interne markt voor digitale gezondheidsdiensten en -producten gestimuleerd.

 22. 28 april 2022

  De EU en de internationale partners komen met een verklaring betreffende de toekomst van het internet.

 23. 27 april 2022

  De Commissie stelt een beleid inzake legale migratie voor, met initiatieven die de economie van de EU ten goede zullen komen, de samenwerking met niet-EU-landen zullen versterken en het algehele migratiebeheer op lange termijn zullen verbeteren.

  De Commissie stelt een EU-wet en een aanbeveling voor om onrechtmatige rechtszaken tegen journalisten en mensenrechtenactivisten aan te pakken.

 24. 26 april 2022

  Team Europa verhoogt de steun aan de door droogte getroffen landen in de Hoorn van Afrika, waarbij de EU en haar lidstaten in totaal 633 miljoen euro hebben toegezegd om de voedselzekerheid te verbeteren.

 25. 25 april 2022

  De Commissie stelt voor om het mandaat van het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken te versterken om bewijs van oorlogsmisdaden te verzamelen en te bewaren en in dit verband samen te werken met internationale tribunalen.

  Voorzitter Von der Leyen en Narendra Modi, premier van India, lanceren de Handels- en Technologieraad EU-India.

 26. 23 april 2022

  Het Parlement en de Raad bereiken een politiek akkoord over de wet inzake digitale diensten. De wet bevat een ongekende nieuwe standaard voor de verantwoordingsplicht van onlineplatforms, waardoor internetgebruikers en hun grondrechten beter worden beschermd.

 27. 20 april 2022

  De EU viert 30 jaar humanitaire hulp en civiele bescherming en biedt hulp aan mensen in noodsituaties over de hele wereld.

 28. 9 april 2022

  De wereldwijde donorconferentie “Stand Up for Ukraine” brengt 9,1 miljard euro op, waaronder 1 miljard euro van de Commissie, voor mensen die op de vlucht zijn voor de Russische agressie, zowel binnen Oekraïne als daarbuiten. De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling belooft nog eens 1 miljard euro.

 29. 8 april 2022

  Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en hoge vertegenwoordiger Josep Borrell bezoeken Oekraïne en ontmoeten de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

  De EU is het eens over een vijfde pakket beperkende maatregelen tegen Rusland als reactie op zijn brutale agressie tegen Oekraïne en de Oekraïense bevolking.

 30. 6 april 2022

  Als reactie op de gevolgen van de Russische agressie in Oekraïne kondigt de EU een steunpakket ter waarde van 225 miljoen euro aan ter ondersteuning van de voedselzekerheid en veerkracht in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

  De EU neemt maatregelen ter ondersteuning van de Afrikaanse regio’s Sahel en Tsjaad, met in totaal 554 miljoen euro aan financiering om zowel acute voedselonzekerheid aan te pakken als de voedselsystemen op langere termijn duurzamer te maken.

 31. 30 maart 2022

  Op het gebied van circulaire economie worden nieuwe regels voorgesteld om duurzame producten tot de norm in de EU te maken, circulaire bedrijfsmodellen te verbeteren en consumenten voor te bereiden op de groene transitie.

 32. 28 maart 2022

  De Commissie keurt een aanbeveling aan de lidstaten goed om onmiddellijk stappen te ondernemen met betrekking tot regelingen voor het burgerschap van en verblijfsregelingen voor investeerders in het kader van de Russische invasie van Oekraïne.

 33. 25 maart 2022

  De Commissie en de Verenigde Staten kondigen aan dat zij in beginsel overeenstemming hebben bereikt over een nieuw trans-Atlantisch kader voor gegevensbescherming, dat de trans-Atlantische datastromen zal bevorderen.

 34. 24 maart 2022

  Het Parlement en de Raad bereiken een politiek akkoord over de verordening digitale markten. Deze wet zal zorgen voor eerlijke, open en betwistbare digitale markten zodat digitale bedrijven kunnen groeien binnen de interne markt en wereldwijd kunnen concurreren.

 35. 23 maart 2022

  Om de economische gevolgen van Russische invasie in Oekraïne te verzachten, stelt de Commissie een tijdelijk crisiskader vast waardoor de lidstaten gebruik kunnen maken van de flexibiliteit die de staatssteunregels bieden.

  De Commissie schetst opties om hoge energieprijzen te beperken door middel van gemeenschappelijke gasaankopen en minimale gasopslagverplichtingen.

  De Commissie presenteert maatregelen voor meer voedselzekerheid wereldwijd en ter ondersteuning van boeren en consumenten in de EU, in het licht van de stijgende voedselprijzen en productiekosten.

 36. 22 maart 2022

  De eerste dag waarop de pan-Europese regelgeving inzake persoonlijke pensioenproducten wordt toegepast, maakt de weg vrij voor een nieuwe vrijwillige EU-brede regeling om mensen te helpen sparen voor hun pensioen.

  De Commissie lanceert een éénloketsysteem om Oekraïense onderzoekers te ondersteunen.

 37. 21 maart 2022

  De EU bereikt overeenstemming over een strategisch kompas voor sterker EU-veiligheids- en defensiebeleid in het komende decennium.

 38. 16 maart 2022

  De Commissie stelt wijzigingen voor in de verordening centrale effectenbewaarinstellingen om de efficiëntie van de afwikkelingsmarkten van de EU te verbeteren en tegelijkertijd de financiële stabiliteit te waarborgen, een essentieel onderdeel van het actieplan voor de kapitaalmarktenunie van 2020.

 39. 15 maart 2022

  De EU legt een vierde pakket economische en individuele sancties op met betrekking tot de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.

 40. 11 maart 2022

  De taskforce Freeze and Seize, opgericht door de Commissie om te zorgen voor een efficiënte uitvoering van de EU-sancties tegen op de sanctielijst geplaatste Russische en Belarussische oligarchen op EU-grondgebied, wordt gelanceerd.

 41. 9 maart 2022

  De Commissie zet een solidariteitsmechanisme voor de medische overdracht van vluchtelingen binnen de EU op, in het kader van het EU-mechanisme voor civiele bescherming.

  Gezien de situatie in Oekraïne en als reactie op de betrokkenheid van Belarus bij de agressie, legt de EU meer gerichte sancties op.

 42. 8 maart 2022

  De Commissie stelt EU-brede regels ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld voor.

  De Commissie stelt het cohesiebeleid ten behoeve van vluchtelingen in Europa voor, waardoor de lidstaten en regio’s noodhulp kunnen verlenen aan mensen die op de vlucht zijn voor de Russische invasie in Oekraïne.

 43. 2 maart 2022

  De Commissie heeft voorgesteld de richtlijn tijdelijke bescherming te activeren om snel en doeltreffend hulp te geven aan mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten.

 44. 28 februari 2022

  De EU keurt een derde pakket sancties tegen Rusland goed.

 45. 25 februari 2022

  De EU legt meer individuele en economische sancties als reactie op de Russische militaire agressie tegen Oekraïne. Dit tweede pakket sancties heeft betrekking op de sectoren financiën, energie, vervoer en technologie en het visumbeleid.

 46. 23 februari 2022

  De EU wordt het eens over een pakket sancties als reactie op de erkenning door Rusland van de gebieden Donetsk en Loehansk in Oekraïne als onafhankelijke entiteiten, en over het besluit om Russische troepen naar deze gebieden te sturen.

  De Commissie stelt een nieuwe richtlijn over passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid, waarin regels worden vastgesteld voor bedrijven om de mensenrechten en het milieu in mondiale waardeketens te eerbiedigen.

  De Commissie stelt een nieuwe EU-dataverordening voor, die regels bevat over wie in de EU in alle economische sectoren gegenereerde data mag gebruiken en raadplegen, om de digitale omgeving eerlijk te maken en datagestuurde innovatie te stimuleren.

 47. 19 februari 2022

  Naar aanleiding van een verzoek om bijstand van Oekraïne met het oog op escalerende dreigingen door Rusland, activeert het Europees coördinatiecentrum voor respons het EU-mechanisme voor civiele bescherming. Tegen juni is meer dan 35 000 ton aan hulpgoederen aan Oekraïne uit alle 27 EU-lidstaten, Turkije, Noorwegen en Noord-Macedonië aan Oekraïne geleverd.

 48. 17 - 18 februari 2022

  Op de top van de Afrikaanse Unie en de EU in Brussel komen de leiders een gezamenlijke visie voor 2030 overeen. Deze zal worden ondersteund door het investeringspakket Afrika-Europa met investeringen ter waarde van 150 miljard euro.

 49. 15 februari 2022

  De EU start een op satellieten gebaseerd connectiviteitssysteem en stimuleert de maatregelen voor het beheer van ruimteverkeer voor een digitaler en veerkrachtiger Europa.

  De Commissie presenteert maatregelen om bij te dragen aan de Europese defensie, innovatie te vergroten en strategische afhankelijkheden aan te pakken. Deze nieuwe initiatieven zijn concrete stappen in de richting van een meer geïntegreerde en concurrerende Europese defensiemarkt, met name door de samenwerking binnen de EU te versterken.

 50. 8 februari 2022

  De Commissie stelt een uitgebreide reeks maatregelen voor om op het gebied van halfgeleidertechnologieën en -toepassingen de veerkracht van de EU, het technologisch leiderschap en de voorzieningszekerheid te waarborgen.

 51. 2 februari 2022

  De Commissie stelt een normalisatiestrategie voor, waarin een nieuwe aanpak wordt voorgesteld om wereldwijd leiderschap mogelijk te maken op het gebied van EU-normen die waarden bevorderen en een veerkrachtige, groene en digitale eengemaakte markt.

  De Commissie keurt in beginsel een aanvullende gedelegeerde klimaathandeling goed die, onder strikte voorwaarden, specifieke activiteiten op het gebied van kernenergie en gas opneemt in de lijst van economische activiteiten die onder de EU-taxonomie vallen. Deze zal de overgang van vaste of vloeibare fossiele brandstoffen, waaronder steenkool, naar een klimaatneutrale toekomst doen versnellen.

 52. 1 februari 2022

  De Commissie stelt een pakket van 1,2 miljard euro aan macrofinanciële noodbijstand voor Oekraïne voor.

 53. 27 januari 2022

  De Commissie keurt nieuwe richtsnoeren goed voor staatssteun op het gebied van klimaat, milieubescherming en energie.

 54. 26 januari 2022

  De Commissie komt met een verklaring over digitale rechten en beginselen voor iedereen in de EU.

 55. 18 januari 2022

  De Commissie publiceert een toolkit om buitenlandse inmenging in onderzoek en innovatie te helpen beperken.

  De Commissie neemt twee nieuwe initiatieven aan om universiteiten in de EU klaar te maken voor de toekomst door middel van nauwere transnationale samenwerking.

 56. 14 januari 2022

  De Commissie keurt een voorstel goed voor een aanbeveling van de Raad over leren voor milieuduurzaamheid.

 57. 1 januari 2022

  Het Europees Jaar van de jeugd gaat van start.

  20 jaar de euro in onze portemonnee.

 58. 22 december 2022

  Billijke belastingheffing: Commissie stelt snelle omzetting van de internationale overeenkomst inzake minimumbelasting van multinationals voor

 59. 21 december 2021

  Er wordt een nieuw beleid voorgesteld ter ondersteuning van ontwapening, demobilisatie en re-integratie van voormalige strijders, als onderdeel van de bredere bijdrage van de EU aan vredesopbouw.

 60. 16 december 2021

  Tijdens de top van het Oostelijk Partnerschap wordt een hernieuwde agenda voor de hervorming van het herstel en de veerkracht voorgesteld.

 61. 15 december 2021

  De EU en Moldavië ondertekenen een subsidiefinancieringsovereenkomst van 60 miljoen euro om het land te helpen de huidige ernstige gascrisis het hoofd te bieden.

  Een nieuwe strategie voor digitale financiering van de Commissie effent de weg voor moderne en gestroomlijnde toezichtrapportage.

  De Commissie stelt een nieuw EU-kader voor om de gasmarkten koolstofvrij te maken, waterstof te bevorderen en de methaanuitstoot te verminderen.

 62. 14 december 2021

  De Commissie stelt nieuwe regels voor om het Schengengebied zonder controles aan de binnengrenzen veerkrachtiger te maken.

  Om de overgang naar schonere, groenere en slimmere mobiliteit te ondersteunen, stelt de Commissie voor het vervoerssysteem van de EU te moderniseren.

 63. 9 december 2021

  De Commissie stelt voor om de arbeidsomstandigheden van mensen die werken via digitale arbeidsplatforms te verbeteren en publiceert ontwerprichtsnoeren voor de toepassing van mededingingsregels op collectieve overeenkomsten over de arbeidsomstandigheden van zelfstandigen zonder personeel.

  De Commissie stelt voor de lijst van EU-misdrijven uit te breiden tot haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven.

  De Commissie presenteert een actieplan om de Europese sociale economie te stimuleren, waarbij zowel het economische potentieel als de bijdrage van de sociale economie aan een eerlijk en inclusief herstel na de COVID-19-pandemie worden benut.

 64. 8 december 2021

  De Commissie stelt een nieuw instrument voor om het gebruik van bewuste economische druk door niet-EU-landen tegen te gaan.

  Op de top over voeding voor groei verbindt de Commissie zich ertoe voeding te verbeteren door tussen 2021 en 2024 2,5 miljard euro aan financiering te verstrekken.

 65. 1 december 2021

  De Commissie effent de weg voor de verdere digitalisering van de rechtsstelsels van de EU, waardoor deze toegankelijker en doeltreffender worden.

  De EU lanceert de Global Gateway, een nieuwe Europese strategie ter verbetering van slimme, schone en veilige verbindingen op het gebied van digitale zaken, energie en vervoer en ter versterking van gezondheids-, onderwijs- en onderzoekssystemen over de hele wereld.

 66. 26 november 2021

  Tijdens de ASEM-top bevestigen de EU en Azië hun gedeelde partnerschap en inzet voor een sterker herstel na de pandemie.

 67. 25 november 2021

  De Commissie stelt nieuwe maatregelen voor waardoor bedrijven in de hele EU gemakkelijker kapitaal kunnen aantrekken en mensen die in de EU wonen de beste deals krijgen voor hun spaargeld en investeringen.

  De Commissie komt met nieuwe wetten op het gebied van politieke reclame, verkiezingsrechten en partijfinanciering, met als doel de integriteit van verkiezingen en het open democratisch debat te beschermen.

 68. 19 november 2021

  TAIEX (het Bureau voor de uitwisseling van informatie over technische bijstand van de Commissie) viert zijn 25-jarig bestaan. In die periode heeft het bij ruim 26 000 evenementen meer dan 40 000 keer overheidsdeskundigen uit de EU ingezet en overheidsdiensten in de EU en wereldwijd geholpen bij het aanpakken van digitale, milieu- en gezondheidsuitdagingen.

 69. 18 november 2021

  De Commissie keurt een mededeling goed over een mededingingsbeleid dat geschikt is voor nieuwe uitdagingen, waarin de belangrijke rol van het mededingingsbeleid voor het Europa’s pad naar herstel, voor de groene en de digitale transitie en voor een veerkrachtige interne markt wordt geschetst.

 70. 17 november 2021

  De Commissie keurt nieuwe voorstellen goed om ontbossing te stoppen, te innoveren op het gebied van duurzaam afvalbeheer en bodems gezond te maken voor mens, natuur en klimaat.

 71. 13 november 2021

  Er wordt een politiek akkoord bereikt over de versterking van de werkzaamheden van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, met name op het gebied van toezicht, vroegtijdige waarschuwing, paraatheid en respons.

 72. 2 november 2021

  De Commissie doet op de COP26-conferentie over klimaatverandering een toezegging van 1 miljard euro om de bossen in de wereld te beschermen.

 73. 28 oktober 2021

  Het door de Commissie voorgestelde versterkte mandaat van het Europees Geneesmiddelenbureau treedt in werking.

 74. 27 oktober 2021

  De Commissie keurt een herziening van de EU-bankregels goed, die ervoor moet zorgen dat banken in de EU beter bestand worden tegen toekomstige economische schokken en tegelijkertijd bijdragen aan het herstel van Europa van de COVID-19-pandemie en de transitie naar klimaatneutraliteit.

 75. 13 oktober 2021

  De Commissie en hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Josep Borrell presenteren een aanpak voor een sterker engagement van de EU voor een vreedzaam, duurzaam en welvarend noordpoolgebied.

 76. 12 oktober 2021

  De Commissie geeft de eerste groene obligatie uit om het duurzame herstel te financieren.

 77. 5 oktober 2021

  De Commissie presenteert de allereerste EU-strategie ter bestrijding van antisemitisme en ter bevordering van het Joodse leven.

 78. 29 september 2021

  De Commissie keurt de mededeling betreffende Europese missies goed om belangrijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, klimaat en milieu aan te pakken en de ambitieuze en inspirerende doelstellingen op deze gebieden te bereiken.

 79. 23 september 2021

  De Commissie stelt een gemeenschappelijke oplader voor elektronische apparaten voor, een belangrijke stap in de richting minder e-afval en minder ongemak voor consumenten.

 80. 22 september 2021

  De Commissie keurt een alomvattende herziening van de EU-verzekeringsregels goed, om verzekeringsmaatschappijen te helpen langetermijnbeleggingen op te schalen en tegelijkertijd de verzekerings- en herverzekeringssector veerkrachtiger te maken.

 81. 16 september 2021

  De EU stelt een versterkt partnerschap met de Indo-Pacifische regio voor, om handel, investeringen en connectiviteit te bevorderen.

  De Commissie lanceert een Europese autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA) die gezondheidscrises moet voorkomen, opsporen en er snel op moet reageren.

  De Commissie stelt een traject naar het digitale decennium voor om de digitale transformatie van de EU tegen 2030 tot stand te brengen.

  De Commissie keurt haar eerste aanbeveling over de veiligheid van journalisten goed.

 82. 15 september 2021

  De Europese Commissie keurt de mededeling over het nieuwe Europese Bauhaus goed, waarin het kader, de kernbeginselen en de belangrijkste maatregelen van het initiatief worden uiteengezet.

8 SEPTEMBER 2022
Staat van de Unie 2022-Tijdlijn

 

Volg de toespraak op sociale media