Preskoči na glavno vsebino
President Von der Leyen state of the union banner
Stanje v Uniji 2022

14. september 2022

Komisija Ursule von der Leyen: 2021–2022

Komisija Ursule von der Leyen je decembra 2019 začrtala novo in ambiciozno pot k bolj zeleni, bolj digitalni in pravičnejši Evropski uniji. Izpolnila je vseh šest glavnih ambicij in se hkrati spoprijemala z dvema krizama brez primere – pandemijo koronavirusa ter neizzvano in neupravičeno vojaško agresijo Rusije proti Ukrajini.

To je retrospektivni pregled preteklega leta, in sicer od ukrepov v podporo Ukrajini in zmanjšanje odvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv do našega dela za izpolnitev vseh političnih prednostnih področjih. Vse to ob hkratni krepitvi odpornosti EU v korist naših državljanov.

10. SEPTEMBER 2021
Stanje v Uniji 2021 – Dosežki 2020–2021

 

Seznam dosežkov

Wind turbine
Dostopnejša, zanesljivejša in bolj trajnostna energija za Evropo

Ključni trenutki

 1. 19. julij 2022

  Evropska unija začne pristopna pogajanja z Albanijo in Severno Makedonijo.

 2. 13. julij 2022

  Poročilo o stanju pravne države za leto 2022: Komisija izda konretna priporočila državam članicam.

 3. 5. julij 2022

  Komisija sprejme novi evropski program za inovacije, s katerim želi zagotoviti, da bo Evropa na čelu novega vala visokotehnoloških inovacij in inovacijsko intenzivnih zagonskih podjetij.

 4. 1. julij 2022

  Veljati začnejo nova pravila o gostovanju, in sicer še pravočasno, da se državljanom in državljankam še naprej zagotavljajo koristi „gostovanja kot doma“.

 5. 30. junij 2022

  Predsednica Komisije Ursula von der Leyen in predsednica vlade Nove Zelandije Jacinda Ardern napovesta zaključek pogajanj o celovitem trgovinskem sporazumu.

  Parlament in države članice EU dosežejo politični dogovor o novi uredbi za odpravo izkrivljanj, ki jih na enotnem trgu povzročajo tuje subvencije.

  Digitalne finančne storitve: sozakonodajalca dosežeta dogovor o evropski uredbi o kriptosredstvih. Novi pravni okvir bo zaščitil potrošnike, celovitost trga in finančno stabilnost ter hkrati omogočil nadaljnje inovacije v sektorju kriptosredstev.

 6. 24. junij 2022

  EU predstavi prenovljeno agendo za mednarodno upravljanje oceanov.

 7. 23. junij 2022

  Srečanje voditeljev in voditeljic EU in Zahodnega Balkana pred zasedanjem Evropskega sveta v Bruslju.

  Voditelji in voditeljice EU Ukrajini in Moldaviji podelijo status kandidatk.

 8. 22. junij 2022

  Komisija sprejme predloga za obnovo evropske narave do leta 2050 in prepolovitev uporabe pesticidov do leta 2030.

 9. 16. junij 2022

  Dosežen je dogovor o novem kodeksu ravnanja glede dezinformacij, ki temelji na smernicah Komisije iz maja 2021.

 10. 7. junij 2022

  Dosežen je politični dogovor o predlogu v zvezi z uravnoteženo zastopanostjo spolov v upravnih odborih družb.

 11. 3. junij 2022

  EU se dogovori o šestem svežnju omejevalnih ukrepov proti Rusiji, vključno s prepovedjo uvoza večine ruske nafte.

 12. 25. maj 2022

  Komisija predlaga pravila o inkriminaciji kršitev omejevalnih ukrepov ter o zamrznitvi in zaplembi premoženja oseb, ki kršijo omejevalne ukrepe, ter drugih storilcev kaznivih dejanj.

 13. 23. maj 2022

  Komisija sprejme krizni načrt za promet, v katerem določi konkretne ukrepe za zaščito prometa v EU v času kriz.

 14. 18. maj 2022

  Komisija predstavi načrte za takojšen odziv EU za odpravo vrzeli Ukrajine v financiranju in njeno dolgoročno obnovo.

  EU predstavi strateško partnerstvo z zalivskimi državami, katerega cilj je razširiti in poglobiti sodelovanje s Svetom za sodelovanje v Zalivu in njegovimi državami članicami.

  Komisija in visoki predstavnik predstavita analizo naložbenih vrzeli na obrambnem področju ter predlagata nadaljnje ukrepe, potrebne za okrepitev industrijske in tehnološke baze evropske obrambe.

  EU predstavi načrt REPowerEU za hitro zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv in pospešitev prehoda na zeleno gospodarstvo.

 15. 13. maj 2022

  Dosežen je politični dogovor o novih pravilih o kibernetski varnosti omrežij in informacijskih sistemov, ki zagotavljajo, da so državljani in podjetja zaščiteni ter da lahko zaupajo bistvenim storitvam.

 16. 12. maj 2022

  Komisija predlaga vzpostavitev solidarnostnih koridorjev za pomoč Ukrajini pri izvozu kmetijskih proizvodov.

  EU in Japonska se sestaneta na svojem 28. vrhu v Tokiu na Japonskem. Ponovno potrdita tesne in celovite medsebojne odnose ter vzpostavita digitalno partnerstvo.

  Komisija se na drugem svetovnem vrhu o COVID-19 zaveže, da bo pospešila uvajanje in uporabo cepiv ter druge ukrepe v zvezi s COVID-19 v Afriki z dodatnimi 400 milijoni evrov podpore.

 17. 11. maj 2022

  Komisija predlaga novo zakonodajo EU za preprečevanje spolne zlorabe otrok na spletu in boj proti njej.

  Obdavčitev dohodkov pravnih oseb: Komisija predlaga davčne spodbude za lastniški kapital, da bi podjetjem pomagala rasti, se krepiti in postati odpornejša

 18. 10. maj 2022

  Dosežen je politični dogovor o aktu o digitalni operativni odpornosti, ki bo pomagal zagotoviti, da bo naš finančni sistem odpornejši na kibernetske napade in druga digitalna tveganja.

 19. 9.–10. maj 2022

  EU gosti 6. bruseljsko konferenco o podpori prihodnosti Sirije in širše regije, na kateri mobilizira pomoč sirskemu prebivalstvu in gostiteljskim skupnostim v sosednjih državah z zavezami v skupni višini 6,4 milijarde evrov za leto 2022 in pozneje. Prispevek EU znaša več kot 4,8 milijarde evrov, od tega več kot 3,1 milijarde evrov od Komisije.

 20. 9. maj 2022

  Konferenca o prihodnosti Evrope zaključi svoje delo. Rezultat razprav in sodelovanja med državljani in politiki, ki so trajali leto dni, je 49 predlogov in več kot 320 ukrepov, ki čakajo na nadaljnje ukrepanje institucij EU.

 21. 3. maj 2022

  Komisija vzpostavi evropski zdravstveni podatkovni prostor. Ljudem bo omogočil, da nadzorujejo in uporabljajo svoje zdravstvene podatke v domači državi ali drugih državah članicah, ter spodbujal resničen enotni trg za digitalne zdravstvene storitve in proizvode.

 22. 28. april 2022

  EU in mednarodni partnerji predložijo Izjavo o prihodnosti interneta.

 23. 27. april 2022

  Komisija predlaga politiko zakonitih migracij, vključno s pobudami, ki bodo koristile gospodarstvu EU, okrepile sodelovanje z državami nečlanicami EU in dolgoročno izboljšale splošno upravljanje migracij.

  Komisija predlaga akt in priporočilo EU za obravnavo tožb proti novinarjem in zagovornikom človekovih pravic, vloženih z zlorabo procesnih pravic.

 24. 26. april 2022

  Ekipa Evropa okrepi podporo državam Afriškega roga, ki jih je prizadela suša, pri čemer EU in njene države članice obljubijo skupno 633 milijonov evrov za izboljšanje prehranske varnosti.

 25. 25. april 2022

  Komisija predlaga okrepitev pooblastil Agencije Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah za zbiranje in zavarovanje dokazov o vojnih zločinih ter sodelovanje z mednarodnimi sodišči na tem področju.

  Predsednica Ursula von der Leyen in predsednik indijske vlade Narendra Modi ustanovita Svet EU-Indija za trgovino in tehnologijo.

 26. 23. april 2022

  Parlament in Svet dosežeta politični dogovor o aktu o digitalnih trgih. Akt določa nov standard, doslej brez primere, za odgovornost spletnih platform, s čimer bodo uporabniki interneta in njihove temeljne pravice bolje zaščiteni.

 27. 20. april 2022

  EU obeleži 30 let operacij humanitarne pomoči in civilne zaščite, s katerimi pomaga ljudem v izrednih razmerah po vsem svetu.

 28. 9. april 2022

  Na svetovnem donatorskem dogodku in s kampanjo „Podprimo Ukrajino“ se za ljudi v Ukrajini in v tujini, ki bežijo pred rusko invazijo, zbere 9,1 milijarde evrov, od tega prispevek Komisije znaša milijardo evrov. Evropska banka za obnovo in razvoj se zaveže, da bo prispevala dodatno milijardo evrov.

 29. 8. april 2022

  Predsednica Komisije Ursula von der Leyen in visoki predstavnik Josep Borrell obiščeta Ukrajino in se sestaneta z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

  EU sprejme peti sveženj omejevalnih ukrepov proti Rusiji v odziv na grobo agresijo proti Ukrajini in njenemu prebivalstvu.

 30. 6. april 2022

  EU zaradi vpliva ruske agresije na Ukrajino napove podporni sveženj v višini 225 milijonov evrov za podporo prehranski varnosti in odpornosti na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki.

  EU sprejme ukrepe za podporo območju Sahela in Čadskega jezera v Afriki s skupnimi sredstvi v višini 554 milijonov evrov, namenjenimi za odpravo akutne neustrezne prehranske varnosti in dolgoročnejše izboljšanje trajnostnosti prehranskih sistemov.

 31. 30. marec 2022

  Predlagana so nova pravila na področju krožnega gospodarstva, s katerimi se želi doseči, da trajnostni izdelki v EU postanejo pravilo, spodbuditi krožne poslovne modele in opolnomočiti potrošnike za zeleni prehod.

 32. 28. marec 2022

  Komisija sprejme priporočilo za države članice, naj sprejmejo takojšnje ukrepe v zvezi s shemami državljanstva in prebivanja za vlagatelje v kontekstu ruske invazije na Ukrajino.

 33. 25. marec 2022

  Komisija in Združene države Amerike naznanijo načelni dogovor o novem čezatlantskem okviru za varstvo zasebnosti podatkov, ki bo spodbujal čezatlantske podatkovne tokove.

 34. 24. marec 2022

  Parlament in Svet dosežeta politični dogovor o aktu o digitalnih trgih. Akt bo zagotovil pravične, odprte in tekmovalne digitalne trge, da bodo lahko digitalna podjetja rasla na enotnem trgu in konkurirala na svetovni ravni.

 35. 23. marec 2022

  Komisija sprejme začasni okvir za krizno pomoč, ki državam članicam omogoča, da za podporo gospodarstvu v razmerah ruske invazije na Ukrajino uporabijo prožnost, določeno v pravilih o državni pomoči.

  Komisija predstavi možnosti za ublažitev visokih cen energije s skupnimi nakupi plina in obveznimi minimalnimi ravnmi skladiščenja plina.

  Komisija predstavi ukrepe za izboljšanje svetovne prehranske varnosti ter podporo kmetom in potrošnikom v EU glede na vse višje cene hrane in vhodne stroške.

 36. 22. marec 2022

  Prvi dan začetka uporabe uredbe o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu, ki utira pot novi prostovoljni vseevropski shemi, ki bo ljudem pomagala varčevati za upokojitev.

  Komisija vzpostavi točko „vse na enem mestu“ za podporo ukrajinskim raziskovalcem in raziskovalkam.

 37. 21. marec 2022

  EU se dogovori o strateškem kompasu za okrepljeno varnost in obrambo EU v naslednjem desetletju.

 38. 16. marec 2022

  Komisija predlaga spremembe uredbe o centralnih depotnih družbah, da bi se povečala učinkovitost trgov poravnav v EU in hkrati zaščitila finančna stabilnost, kar je eden ključnih elementov akcijskega načrta za unijo kapitalskih trgov iz leta 2020.

 39. 15. marec 2022

  EU sprejme četrti sveženj gospodarskih sankcij in sankcij proti posameznikom v zvezi z vojaško agresijo Rusije na Ukrajino.

 40. 11. marec 2022

  Komisija ustanovi projektno skupino „Freeze and Seize“ za zagotovitev učinkovitega izvajanja sankcij EU, uvedenih proti ruskim in beloruskim oligarhom, uvrščenim na seznam, na celotnem ozemlju EU.

 41. 9. marec 2022

  Komisija v okviru mehanizma EU na področju civilne zaščite vzpostavi solidarnostni mehanizem za premeščanje beguncev znotraj EU zaradi zdravljenja.

  Glede na razmere v Ukrajini in kot odziv na vpletenost Belorusije v agresijo EU uvede nadaljnje ciljno usmerjene sankcije.

 42. 8. marec 2022

  Komisija predlaga pravila na ravni EU o boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini.

  Komisija predlaga kohezijski ukrep za begunce v Evropi, ki državam članicam in regijam omogoča zagotavljanje nujne pomoči ljudem, ki bežijo pred invazijo Rusije na Ukrajino.

 43. 2. marec 2022

  Komisija predlaga uporabo direktive o začasni zaščiti, da bi ljudem, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, ponudila hitro in učinkovito pomoč.

 44. 28. februar 2022

  EU odobri tretji sveženj sankcij proti Rusiji.

 45. 25. februar 2022

  EU uvede nadaljnje sankcije proti posameznikom in gospodarske sankcije v odziv na vojaško agresijo Rusije proti Ukrajini. Drugi sveženj sankcij zajema finančni, energetski, prometni in tehnološki sektor ter vizumsko politiko.

 46. 23. februar 2022

  EU se dogovori o svežnju sankcij v odziv na rusko priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, kot neodvisnih entitet ter odločitev o napotitvi ruskih vojakov na ta območja.

  Komisija predlaga novo direktivo o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti, ki določa pravila, v skladu s katerimi morajo podjetja spoštovati človekove pravice in okolje v globalnih vrednostnih verigah.

  Komisija predlaga novi akt EU o podatkih, ki vsebuje pravila o tem, kdo lahko uporablja podatke, ustvarjene v EU v vseh gospodarskih sektorjih, in dostopa do njih, z namenom zagotoviti pravičnost v digitalnem okolju in odpreti priložnosti za podatkovno vodene inovacije.

 47. 19. februar 2022

  Na prošnjo Ukrajine za pomoč zaradi stopnjujočih se groženj Rusije Evropski center za usklajevanje nujnega odziva aktivira mehanizem EU na področju civilne zaščite. Do junija je Ukrajini dostavljenih več kot 35 000 ton pomoči Ukrajini iz vseh 27 držav članic EU, Turčije, Norveške in Severne Makedonije.

 48. 17.–18. februar 2022

  Na vrhu Afriške unije in EU v Bruslju se voditelji in voditeljice dogovorijo o skupni viziji za leto 2030. Ta bo podprta z naložbenim svežnjem Afrika–Evropa z naložbami v vrednosti 150 milijard evrov.

 49. 15. februar 2022

  EU uvede satelitski sistem povezljivosti in okrepi ukrepe za upravljanje vesoljskega prometa za bolj digitalno in odpornejšo Evropo.

  Komisija predstavi ukrepe za prispevanje k evropski obrambi, povečanje inovacij in obravnavanje strateških odvisnosti. Te nove pobude so konkretni koraki k bolj povezanemu in konkurenčnemu evropskemu obrambnemu trgu, zlasti s krepitvijo sodelovanja znotraj EU.

 50. 8. februar 2022

  Komisija predlaga celovit sklop ukrepov, ki naj bi EU zagotovili odpornost, tehnološki vodilni položaj in zanesljivo oskrbo z energijo na področju polprevodniških tehnologij in aplikacij.

 51. 2. februar 2022

  Komisija predstavi strategijo za standardizacijo, v kateri predlaga nov pristop, ki bi omogočil vodilni položaj standardov EU v svetu s spodbujanjem vrednot ter odpornega, okolju prijaznega in digitalnega enotnega trga.

  Komisija načelno odobri dopolnilni delegirani akt o podnebju, ki pod strogimi pogoji vključuje posebne dejavnosti na področju jedrske in plinske energije na seznam gospodarskih dejavnosti, ki jih zajema taksonomija EU. Akt bo pomagal pospešiti prehod s trdnih ali tekočih fosilnih goriv, vključno s premogom, na podnebno nevtralno prihodnost.

 52. 1. februar 2022

  Komisija predlaga sveženj nujne makrofinančne pomoči Ukrajini v višini 1,2 milijarde evrov.

 53. 27. januar 2022

  Komisija sprejme nove smernice o državni pomoči v zvezi s podnebjem, varstvom okolja in energijo.

 54. 26. januar 2022

  Komisija predstavi deklaracijo o digitalnih pravicah in načelih za vse v EU.

 55. 18. januar 2022

  Komisija objavi nabor orodij za pomoč pri blaženju tujega vmešavanja v raziskave in inovacije.

  Na področju visokošolskega izobraževanja Komisija sprejme dve novi pobudi za pripravo univerz v EU na spopadanje z izzivi prihodnosti s poglobljenim transnacionalnim sodelovanjem.

 56. 14. januar 2022

  Komisija sprejme predlog priporočila Sveta o učenju za okoljsko trajnostnost.

 57. 1. januar 2022

  Začne se evropsko leto mladih.

  20. obletnica evrov v naših žepih.

 58. 22. december 2022

  Pravična obdavčitev: Komisija predlaga hiter prenos mednarodnega sporazuma o minimalni obdavčitvi multinacionalnih podjetij

 59. 21. december 2021

  Predlagana je nova politika za podporo razoroževanju, demobilizaciji in ponovnemu vključevanju nekdanjih borcev v okviru širšega prispevka EU k izgradnji miru.

 60. 16. december 2021

  Na vrhu vzhodnega partnerstva je predstavljen prenovljen program reforme za okrevanje in odpornost.

 61. 15. december 2021

  EU in Moldavija podpišeta sporazum o financiranju z nepovratnimi sredstvi v vrednosti 60 milijonov evrov za pomoč državi pri spopadanju s trenutno hudo plinsko krizo.

  Nova strategija Komisije za digitalne finance utre pot sodobnemu in poenostavljenemu nadzorniškemu poročanju.

  Komisija predlaga novi okvir EU za razogljičenje trgov plina, spodbujanje uporabe vodika in zmanjšanje emisij metana.

 62. 14. december 2021

  Komisija predlaga nova pravila za povečanje odpornosti schengenskega območja brez nadzora na notranjih mejah.

  V podporo prehodu na čistejšo, bolj zeleno in pametnejšo mobilnost Komisija predlaga posodobitev prometnega sistema EU.

 63. 9. december 2021

  Komisija predlaga izboljšanje delovnih pogojev za ljudi, ki delajo prek digitalnih platform dela, in objavi osnutek smernic o uporabi pravil konkurence za kolektivne pogodbe za samozaposlene osebe brez zaposlenih.

  Komisija predlaga vključitev sovražnega govora in kaznivih dejanj iz sovraštva na evropski seznam kaznivih dejanj.

  Komisija predstavi akcijski načrt za uspešno evropsko socialno gospodarstvo, ki temelji tako na njegovem gospodarskem potencialu kot na njegovem prispevku k pravičnemu in vključujočemu okrevanju po pandemiji COVID-19.

 64. 8. december 2021

  Komisija predlaga novo orodje za zaščito pred namernim gospodarskim pritiskom s strani tretjih držav.

  Komisija se na vrhu o prehrani za rast zaveže, da bo v obdobju med letoma 2021 in 2024 zagotovila 2,5 milijarde evrov za izboljšanje prehrane.

 65. 1. december 2021

  Komisija utre pot nadaljnji digitalizaciji pravosodnih sistemov EU, da bi postali dostopnejši in učinkovitejši.

  EU začne izvajati novo strategijo Global Gateway za izboljšanje pametnih, čistih in varnih povezav v digitalnem, energetskem in prometnem sektorju ter za okrepitev zdravstvenih, izobraževalnih in raziskovalnih sistemov po vsem svetu.

 66. 26. november 2021

  EU in Azija na vrhu ASEM ponovno potrdita skupno partnerstvo in prizadevanja za močnejše okrevanje po pandemiji.

 67. 25. november 2021

  Komisija predlaga nove ukrepe za izboljšanje sposobnosti podjetij za zbiranje kapitala po vsej EU in za zagotovitev, da ljudje, ki živijo v EU, dobijo kar največ za svoje prihranke in naložbe.

  Komisija predstavi novo zakonodajo o političnem oglaševanju, volilnih pravicah in financiranju strank, da bi zaščitila integriteto volitev in odprla demokratično razpravo.

 68. 19. november 2021

  TAIEX (instrument Komisije za izmenjavo informacij in tehnično pomoč) praznuje 25. obletnico obstoja. V zadnjih dveh desetletjih in pol je več kot 40 000-krat na več kot 26 000 dogodkih mobiliziral javne strokovnjake EU, ki so javnim upravam v EU in po svetu pomagali pri reševanju digitalnih, okoljskih in zdravstvenih izzivov.

 69. 18. november 2021

  Komisija sprejme sporočilo o politiki konkurence, primerni za spopadanje z novimi izzivi, ki poudarja pomembno vlogo politike konkurence na poti Evrope k okrevanju, zelenemu in digitalnemu prehodu ter oblikovanju odpornega enotnega trga.

 70. 17. november 2021

  Komisija sprejme nove predloge za zajezitev krčenja gozdov, trajnostno ravnanje z odpadki ter izboljšanje zdravja tal za ljudi, naravo in podnebje.

 71. 13. november 2021

  Dosežen je politični dogovor o okrepitvi dela Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, zlasti na področjih spremljanja, zgodnjega opozarjanja, pripravljenosti in odzivanja.

 72. 2. november 2021

  Komisija se na konferenci COP26 o podnebnih spremembah zaveže, da bo prispevala milijardo evrov za zaščito svetovnih gozdov.

 73. 28. oktober 2021

  Veljati začnejo okrepljena pooblastila Evropske agencije za zdravila, ki jih je predlagala Komisija.

 74. 27. oktober 2021

  Komisija sprejme pregled bančnih pravil EU, ki naj bi zagotovila, da bodo banke v EU postale odpornejše na morebitne prihodnje ekonomske šoke, hkrati pa bodo lahko prispevale k okrevanju EU po pandemiji COVID-19 in k prehodu na podnebno nevtralnost.

 75. 13. oktober 2021

  Komisija in visoki predstavnik/podpredsednik Josep Borrell predlagata pristop k okrepljenemu delovanju EU za mirno, trajnostno in uspešno Arktiko.

 76. 12. oktober 2021

  Komisija izda prvo zeleno obveznico za financiranje trajnostnega okrevanja.

 77. 5. oktober 2021

  Komisija predstavi doslej prvo strategijo EU za boj proti antisemitizmu in negovanje judovskega življenja.

 78. 29. september 2021

  Komisija sprejme sporočilo o misijah Evropske unije, katerega cilj je obravnavati pomembne izzive v zvezi z zdravjem, podnebjem in okoljem ter doseči ambiciozne in navdihujoče cilje na teh področjih.

 79. 23. september 2021

  Komisija predlaga enotni polnilnik za elektronske naprave – pomemben korak k zmanjšanju e-odpadkov in nevšečnosti za potrošnike.

 80. 22. september 2021

  Komisija sprejme celovit pregled pravil EU o zavarovanju, ki bo zavarovalnicam pomagal povečati dolgoročne naložbe, hkrati pa je njegov cilj poskrbeti za večjo odpornost zavarovalniškega in pozavarovalniškega sektorja.

 81. 16. september 2021

  EU predlaga okrepljeno partnerstvo z indijsko-pacifiško regijo za spodbujanje trgovine, naložb in povezljivosti.

  Komisija ustanovi Evropski organ za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (HERA) z namenom preprečevanja, odkrivanja in hitrega odzivanja na izredne zdravstvene razmere.

  Komisija predlaga pot v digitalno desetletje za izvedbo digitalne preobrazbe EU do leta 2030.

  Komisija sprejme doslej prvo priporočilo o varnosti novinarjev.

 82. 15. september 2021

  Evropska komisija sprejme sporočilo o novem evropskem Bauhausu, v katerem določi okvir, temeljna načela in ključne ukrepe za nadaljnji razvoj pobude.

8. SEPTEMBER 2022
Stanje v Uniji 2022 - Časovnica

 

Spremljajte govor o stanju v Uniji v družbenih medijih