Prejsť na hlavný obsah
President Von der Leyen state of the union banner
Správa o stave Únie v roku 2022

14. septembra 2022

Komisia predsedníčky von der Leyenovej: 2021 – 2022

V decembri 2019 si Komisia Ursuly von der Leyenovej vytýčila nový a ambiciózny kurz smerom k zelenšej, digitálnejšej a spravodlivejšej Európskej únii. Komisia kurz udržala a splnila všetkých svojich šesť hlavných cieľov, pričom zároveň riešila dve bezprecedentné krízy – pandémiu koronavírusu a neopodstatnenú a nevyprovokovanú vojnu Ruska proti Ukrajine.

Tu je rekapitulácia uplynulého roka, ktorá zahŕňa naše opatrenia na podporu Ukrajiny a zníženie závislosti EÚ od ruských fosílnych palív, ako aj našu prácu zameranú na splnenie všetkých politických priorít pri súčasnom posilnení odolnosti EÚ v prospech našich občanov.

10. SEPTEMBRA 2021
Starea Uniunii 2021 – Realizări 2020-2021

 

Zoznam dosiahnutých výsledkov

Wind turbine
Cenovo dostupná, bezpečná a udržateľná energia pre Európu
A new Treaty for Europe

Podpora inkluzívnych spoločností a potláčanie diskriminácie, predsudkov a rodovo motivovaného násilia

Kľúčové momenty

 1. 19. júla 2022

  Európska únia začína prístupové rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom.

 2. 13. júla 2022

  Správa o právnom štáte 2022: Komisia vydáva osobitné odporúčania pre členské štáty.

 3. 5. júla 2022

  Komisia prijíma nový európsky inovačný program, ktorého cieľom je dostať Európu na čelo novej vlny špičkových technologických inovácií a startupov.

 4. 1. júla 2022

  Začínajú platiť nové pravidlá roamingu – práve včas, aby občania mohli nerušene využívať výhody roamingu za vnútroštátne ceny.

 5. 30. júna 2022

  Predsedníčka Komisie von der Leyenová a predsedníčka vlády Nového Zélandu Jacinda Ardernová oznamujú ukončenie rokovaní o komplexnej obchodnej dohode.

  Parlament a členské štáty EÚ dosahujú politickú dohodu o novom nariadení, ktoré sa týka narušení spôsobených zahraničnými subvenciami na jednotnom trhu.

  Digitálne financie: Spoluzákonodarcovia dosiahli dohodu o európskom nariadení o kryptoaktívach. Tento nový právny rámec bude chrániť spotrebiteľov, integritu trhu a finančnú stabilitu a zároveň umožní ďalšie inovácie v sektore kryptoaktív.

 6. 24. júna 2022

  EÚ predstavuje obnovený program medzinárodnej správy oceánov.

 7. 23. júna 2022

  Stretnutie lídrov EÚ a krajín západného Balkánu pred zasadnutím Európskej rady v Bruseli.

  Vedúci predstavitelia EÚ udeľujú Ukrajine a Moldavsku štatút kandidátskej krajiny.

 8. 22. júna 2022

  Komisia prijíma návrhy na obnovu európskej prírody do roku 2050 a na zníženie používania pesticídov o 50 % do roku 2030.

 9. 16. júna 2022

  Na základe usmernenia Komisie z mája 2021 sa schvaľuje nový Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií.

 10. 7. júna 2022

  Dosiahla sa politická dohoda o návrhu týkajúcom sa rodovej vyváženosti vo vrcholových orgánoch spoločností.

 11. 3. júna 2022

  EÚ sa dohodla na šiestom balíku reštriktívnych opatrení proti Rusku vrátane zákazu dovozu väčšiny ruskej ropy.

 12. 25. mája 2022

  Komisia navrhuje pravidlá, na základe ktorých by porušenie reštriktívnych opatrení bolo trestným činom, ako aj pravidlá pre zmrazenie a konfiškáciu aktív osôb, ktoré porušujú reštriktívne opatrenia, a iných zločincov.

 13. 23. mája 2022

  Komisia prijíma pohotovostný plán pre dopravu, v ktorom sa stanovujú konkrétne opatrenia na ochranu dopravy v EÚ v čase krízy.

 14. 18. mája 2022

  Komisia prezentuje plány reakcie EÚ ako okamžite riešiť medzeru vo financovaní Ukrajiny aj dlhodobú obnovu tejto krajiny.

  EÚ predstavuje strategické partnerstvo so štátmi Perzského zálivu, ktoré má rozšíriť a prehĺbiť spoluprácu s Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive a jej členskými krajinami.

  Komisia a vysoký predstaviteľ predkladajú analýzu investičných nedostatkov v oblasti obrany a navrhujú ďalšie opatrenia a kroky potrebné na posilnenie obrannej priemyselnej a technologickej základne v Európe.

  EÚ predkladá plán REPowerEU ako promptne znížiť závislosť od ruských fosílnych palív a urýchliť zelenú transformáciu.

 15. 13. mája 2022

  Dosiahla sa politická dohoda o nových pravidlách kybernetickej bezpečnosti sietí a informačných systémov. Zabezpečujú, aby občania a podniky boli chránení a mohli dôverovať základným službám.

 16. 12. mája 2022

  Európska komisia navrhuje zriadiť koridory solidarity, ktoré pomôžu Ukrajine vyvážať poľnohospodárske výrobky.

  V Tokiu sa koná 28. samit EÚ a Japonska. Obe strany opätovne potvrdzujú svoje úzke a komplexné vzťahy a otvárajú digitálne partnerstvo.

  Na druhom globálnom samite zameranom na ochorenie COVID-19 sa Komisia zaväzuje urýchliť zavádzanie a využívanie vakcín a ďalších opatrení proti ochoreniu COVID-19 v Afrike s podporou vo výške ďalších 400 miliónov eur.

 17. 11. mája 2022

  Komisia navrhuje nové právne predpisy EÚ, ktorými chce predchádzať sexuálnemu zneužívaniu detí online a bojovať proti nemu.

  Zdaňovanie právnických osôb: Komisia navrhuje daňové stimuly pre kapitál s cieľom pomôcť spoločnostiam rásť, upevňovať sa a zvyšovať svoju odolnosť.

 18. 10. mája 2022

  Dosiahla sa politická dohoda na akte o digitálnej prevádzkovej odolnosti, ktorý pomôže zabezpečiť, aby bol náš finančný systém odolnejší voči kybernetickým útokom a iným digitálnym rizikám.

 19. 9. – 10. mája 2022

  EÚ organizuje 6. bruselskú konferenciu na tému „Podpora budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu“, na ktorej sa formou prísľubov v celkovej výške 6,4 miliardy eur na rok 2022 a ďalšie roky mobilizuje pomoc Sýrčanom a hostiteľským komunitám v susedných krajinách. EÚ prisľúbila viac ako 4,8 miliardy eur z tejto sumy, pričom Komisia poskytla vyše 3,1 miliardy eur.

 20. 9. mája 2022

  Zavŕšenie konferencie o budúcnosti Európy. Jeden rok diskusií, debát a spolupráce medzi občanmi a politikmi sa zavŕšil v podobe 49 návrhov a viac ako 320 opatrení, ktoré by mali následne rozpracovať inštitúcie EÚ.

 21. 3. mája 2022

  Komisia otvára európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia. Ľudia budú mať možnosť kontrolovať a používať svoje zdravotné údaje v domovskej krajine alebo v iných členských štátoch. Podporí sa skutočný jednotný trh s digitálnymi zdravotníckymi službami a produktmi.

 22. 28. apríla 2022

  EÚ spolu s medzinárodnými partnermi predstavujú Vyhlásenie o budúcnosti internetu.

 23. 27. apríla 2022

  Komisia navrhuje politiku pre legálnu migráciu vrátane iniciatív, ktoré budú prínosom pre hospodárstvo EÚ, posilnia spoluprácu s krajinami mimo EÚ a z dlhodobého hľadiska zlepšia celkové riadenie migrácie.

  Komisia navrhuje právny predpis EÚ a odporúčanie týkajúce sa riešenia nekalých žalôb proti novinárom a obhajcom ľudských práv.

 24. 26. apríla 2022

  Tím Európa zvyšuje podporu krajinám v Africkom rohu postihnutým suchom, pričom EÚ a jej členské štáty prisľúbili celkovo 633 miliónov eur na zlepšenie potravinovej bezpečnosti.

 25. 25. apríla 2022

  Komisia navrhuje posilniť mandát Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach, aby mohla zhromažďovať a uchovávať dôkazy o vojnových zločinoch a v tejto súvislosti spolupracovať s medzinárodnými tribunálmi.

  Predsedníčka von der Leyenová a indický premiér Naréndra Módí zriaďujú Radu EÚ – India pre obchod a technológie.

 26. 23. apríla 2022

  Parlament a Rada dosahujú politickú dohodu na akte o digitálnych službách. V akte sa stanovuje bezprecedentný nový štandard zodpovednosti online platforiem, ktorý lepšie ochráni používateľov internetu a ich základné práva.

 27. 20. apríla 2022

  EÚ si pripomína 30 rokov operácií humanitárnej pomoci a civilnej ochrany, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzových situáciách na celom svete.

 28. 9. apríla 2022

  Na celosvetovej darcovskej konferencii Stand Up for Ukraine sa podarilo vyzbierať 9,1 miliardy eur pre ľudí utekajúcich pred ruskou inváziou v rámci Ukrajiny i v zahraničí, pričom Európska komisia prispela 1 miliardou eur. Európska banka pre obnovu a rozvoj prisľúbila ďalšiu 1 miliardu eur.

 29. 8. apríla 2022

  Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová a vysoký predstaviteľ Josep Borrell navštevujú Ukrajinu a stretávajú sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

  EÚ odsúhlasila piaty balík reštriktívnych opatrení proti Rusku v reakcii na jeho brutálnu agresiu voči Ukrajine a jej ľudu.

 30. 6. apríla 2022

  EÚ reaguje na dôsledky ruskej agresie na Ukrajine a avizuje podporný balík v hodnote 225 miliónov eur na podporu potravinovej bezpečnosti a odolnosti na Blízkom východe a v severnej Afrike.

  EÚ prijíma opatrenia na podporu regiónov Sahelu a Čadského jazera v Afrike, pričom finančné prostriedky v celkovej výške 554 miliónov eur sa použijú na riešenie akútnej potravinovej neistoty a na posilnenie udržateľnosti potravinových systémov v dlhodobom horizonte.

 31. 30. marca 2022

  V oblasti obehového hospodárstva sa navrhujú nové pravidlá, aby sa v EÚ stali normou udržateľné výrobky, aby sa zlepšili obehové obchodné modely a posilnilo sa postavenie spotrebiteľov v záujme zelenej transformácie.

 32. 28. marca 2022

  Komisia prijíma odporúčanie pre členské štáty, aby vzhľadom na ruskú inváziu na Ukrajinu okamžite podnikli kroky v súvislosti so systémami udeľovania občianstva alebo povolení na pobyt investorom.

 33. 25. marca 2022

  Komisia a Spojené štáty americké oznamujú, že sa v zásade dohodli na novom transatlantickom rámci ochrany údajov, ktorý podporí transatlantické toky údajov.

 34. 24. marca 2022

  Parlament a Rada dosahujú politickú dohodu na akte o digitálnych trhoch. Akt zabezpečí spravodlivé, otvorené a súťažeschopné digitálne trhy, aby digitálne podniky mohli rásť v rámci jednotného trhu a konkurovať v globálnom meradle.

 35. 23. marca 2022

  Komisia prijíma dočasný krízový rámec, ktorý členským štátom umožní využívať flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v kontexte invázie Ruska na Ukrajinu.

  Komisia predstavuje možnosti, ako zmierniť vysoké ceny energií pomocou spoločných nákupov plynu a povinnosti zabezpečiť minimálne úrovne naplnenia zásobníkov.

  Komisia predstavuje opatrenia na posilnenie celosvetovej potravinovej bezpečnosti a na podporu poľnohospodárov a spotrebiteľov v EÚ vzhľadom na rastúce ceny potravín a vstupné náklady.

 36. 22. marca 2022

  Prvý deň uplatňovania nariadenia o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte. Pripravuje sa ním pôda pre nový celoúnijný dobrovoľný systém, ktorý má pomôcť ľuďom sporiť si na dôchodok.

  Komisia zriaďuje jednotné kontaktné miesto na podporu ukrajinských výskumných pracovníkov.

 37. 21. marca 2022

  EÚ sa dohodla na strategickom kompase pre silnejšiu bezpečnosť a obranu EÚ v nasledujúcom desaťročí.

 38. 16. marca 2022

  Komisia navrhuje zmeny nariadenia o centrálnych depozitároch cenných papierov, ktoré majú zefektívniť trhy vyrovnania v EÚ a zároveň chrániť finančnú stabilitu, ktorá je kľúčovým prvkom Akčného plánu na vybudovanie únie kapitálových trhov z roku 2020.

 39. 15. marca 2022

  EÚ ukladá štvrtý balík hospodárskych a individuálnych sankcií v súvislosti s vojenskou agresiou Ruska voči Ukrajine.

 40. 11. marca 2022

  Začína pôsobiť osobitná skupina pod názvom Freeze and Seize (Zmraziť a zaistiť), ktorú zriadila Komisia, aby na celom území EÚ zabezpečila účinné vykonávanie sankcií EÚ voči ruským a bieloruským oligarchom uvedeným na sankčnom zozname.

 41. 9. marca 2022

  Komisia v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany zriaďuje mechanizmus solidarity pre prevozy utečencov na lekárske účely v rámci EÚ.

  Vzhľadom na situáciu na Ukrajine a v reakcii na zapojenie Bieloruska do agresie EÚ ukladá ďalšie cielené sankcie.

 42. 8. marca 2022

  Komisia navrhuje celoúnijné pravidlá v záujme boja proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu.

  Komisia navrhuje iniciatívu Kohézne opatrenia na podporu utečencov v Európe, vďaka ktorej budú môcť členské štáty a regióny poskytovať núdzovú podporu ľuďom utekajúcim pred ruskou inváziou na Ukrajinu.

 43. 2. marca 2022

  Komisia navrhuje aktivovať smernicu o dočasnej ochrane s cieľom poskytnúť rýchlu a účinnú pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine.

 44. 28. februára 2022

  EÚ schvaľuje tretí balík sankcií voči Rusku.

 45. 25. februára 2022

  EÚ ukladá ďalšie individuálne a hospodárske sankcie s cieľom reagovať na ruskú vojenskú agresiu. Tento druhý balík sankcií sa vzťahuje na sektory financií, energetiky, dopravy a technológií, ako aj na vízovú politiku.

 46. 23. februára 2022

  EÚ sa dohodla na balíku sankcií s cieľom reagovať na to, že Rusko uznalo časti Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, za nezávislé subjekty, a vyslalo do týchto oblastí ruské jednotky.

  Komisia navrhuje novú smernicu o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti, v ktorej sa stanovujú pravidlá pre spoločnosti, aby dodržiavali ľudské práva a ochranu životného prostredia v globálnych hodnotových reťazcoch.

  Komisia navrhuje nový akt EÚ o údajoch. Obsahuje pravidlá, ktoré upravujú, kto môže používať a čítať údaje vytvorené v EÚ vo všetkých hospodárskych odvetviach, aby sa zabezpečila spravodlivosť v digitálnom prostredí a otvorili sa príležitosti pre inováciu založenú na údajoch.

 47. 19. februára 2022

  V nadväznosti na žiadosť Ukrajiny o pomoc vzhľadom na eskaláciu hrozieb zo strany Ruska Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie aktivuje mechanizmus Európskej únie v oblasti civilnej ochrany. Na Ukrajinu bolo do júna doručených viac ako 35 000 ton pomoci zo všetkých 27 členských štátov EÚ, Turecka, Nórska a Severného Macedónska.

 48. 17. – 18. februára 2022

  Na samite Africkej únie a EÚ v Bruseli sa vedúci predstavitelia dohodli na spoločnej vízii do roku 2030. Podporí ju investičný balík Afrika – Európa, ktorý prinesie investície v hodnote 150 miliárd eur.

 49. 15. februára 2022

  EÚ zavádza systém satelitnej konektivity a zlepšuje manažment vesmírnej prevádzky v záujme digitálnejšej a odolnejšej Európy.

  Komisia predkladá opatrenia, ktoré majú prispieť k európskej obrane, zvýšiť mieru inovácií a riešiť strategické závislosti. Tieto nové iniciatívy sú konkrétnymi krokmi smerom k integrovanejšiemu a konkurencieschopnejšiemu európskemu trhu v oblasti obrany, najmä posilnením spolupráce v rámci EÚ.

 50. 8. februára 2022

  Komisia navrhuje komplexný súbor opatrení na zabezpečenie odolnosti EÚ, jej vedúceho postavenia v oblasti technológií a bezpečnosti dodávok v oblasti polovodičových technológií a aplikácií.

 51. 2. februára 2022

  Komisia navrhuje stratégiu v oblasti normalizácie, v ktorej predstavuje nový prístup k tomu, ako celosvetovo zabezpečiť väčšiu váhu noriem EÚ, ktoré podporujú hodnoty a odolný, ekologický a digitálny jednotný trh.

  Komisia v zásade schvaľuje doplnkový delegovaný akt v oblasti klímy, na základe ktorého sú konkrétne činnosti v oblasti výroby energie z jadra a plynu zahrnuté – za prísnych podmienok – do zoznamu hospodárskych činností, na ktoré sa vzťahuje taxonómia EÚ. Pomôže to urýchliť prechod od tuhých alebo kvapalných fosílnych palív vrátane uhlia ku klimaticky neutrálnej budúcnosti.

 52. 1. februára 2022

  Komisia navrhuje balík núdzovej makrofinančnej pomoci pre Ukrajinu vo výške 1,2 miliardy eur.

 53. 27. januára 2022

  Komisia prijíma nové usmernenia o štátnej pomoci týkajúce sa klímy, ochrany životného prostredia a energetiky.

 54. 26. januára 2022

  Komisia predkladá vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách pre všetkých v Únii.

 55. 18. januára 2022

  Komisia uverejňuje súbor nástrojov, ktoré majú pomôcť zmierniť zahraničné zasahovanie do výskumu a inovácií.

  V oblasti vysokoškolského vzdelávania Komisia prijíma dve nové iniciatívy s cieľom pripraviť univerzity v EÚ na budúcnosť vďaka hlbšej nadnárodnej spolupráci.

 56. 14. januára 2022

  Komisia prijíma návrh odporúčania Rady týkajúci sa vzdelávania v oblasti environmentálnej udržateľnosti.

 57. 1. januára 2022

  Začína sa Európsky rok mládeže.

  Euro nosíme v peňaženkách už 20 rokov.

 58. 22. decembra 2022

  Spravodlivé zdaňovanie: Komisia navrhuje rýchlu transpozíciu medzinárodnej dohody o minimálnom zdaňovaní nadnárodných spoločností.

 59. 21. decembra 2021

  Ako súčasť širšieho príspevku EÚ k budovaniu mieru sa navrhuje nová politika na podporu odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie bývalých bojovníkov.

 60. 16. decembra 2021

  Na samite Východného partnerstva sa predkladá obnovený program reformy obnovy a odolnosti.

 61. 15. decembra 2021

  EÚ a Moldavsko podpisujú dohodu o financovaní formou grantu vo výške 60 miliónov eur, ktorá pomôcť krajine čeliť súčasnej vážnej plynovej kríze.

  Nová stratégia Komisie v oblasti digitálnych financií pripravuje pôdu pre moderné a efektívne vykazovanie údajov orgánom dohľadu.

  Komisia navrhuje nový rámec EÚ na dekarbonizáciu trhov s plynom, podporu vodíka a zníženie emisií metánu.

 62. 14. decembra 2021

  Komisia navrhuje nové pravidlá na zvýšenie odolnosti schengenského priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach.

  Na podporu prechodu na ekologickejšiu, zelenšiu a inteligentnejšiu mobilitu Komisia navrhuje modernizáciu dopravného systému EÚ.

 63. 9. decembra 2021

  Komisia navrhuje zlepšiť pracovné podmienky ľudí pracujúcich prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem a uverejňuje návrh usmernení o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže na kolektívne zmluvy samostatne zárobkovo činných osôb.

  Komisia navrhuje rozšíriť zoznam trestných činov EÚ tak, aby zahŕňal nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti.

  Komisia predkladá akčný plán, ktorý má pomôcť európskemu sociálnemu hospodárstvu prosperovať a využiť jeho hospodársky potenciál, ako aj príspevok k spravodlivej a inkluzívnej obnove po pandémii COVID-19.

 64. 8. decembra 2021

  Komisia navrhuje nový nástroj proti používaniu cieleného hospodárskeho nátlaku zo strany krajín mimo EÚ.

  Na samite Výživa v záujme rastu sa Komisia zaväzuje zlepšiť výživu poskytnutím finančných prostriedkov vo výške 2,5 miliardy eur v rokoch 2021 až 2024.

 65. 1. decembra 2021

  Komisia pripravuje pôdu pre ďalšiu digitalizáciu justičných systémov EÚ, aby boli prístupnejšie a účinnejšie.

  EÚ otvára novú európsku stratégiu Global Gateway, ktorej cieľom je zlepšovať inteligentné, čisté a bezpečné prepojenia v digitálnom, energetickom a dopravnom sektore a posilňovať zdravotnícke, vzdelávacie a výskumné systémy na celom svete.

 66. 26. novembra 2021

  EÚ a Ázia na samite ASEM opätovne potvrdzujú svoje spoločné partnerstvo a odhodlanie k výraznejšiemu zotaveniu sa z pandémie.

 67. 25. novembra 2021

  Komisia navrhuje nové opatrenia, ktoré majú zlepšiť možnosti spoločností získavať kapitál v celej EÚ a zabezpečiť, aby ľudia žijúci v EÚ mali čo najlepšie ponuky na sporenie a investovanie.

  Komisia stanovuje nové právne predpisy o politickej reklame, volebných právach a financovaní politických strán s cieľom chrániť integritu volieb a otvorenú demokratickú diskusiu.

 68. 19. novembra 2021

  TAIEX (nástroj Komisie na účely technickej pomoci a výmeny informácií) oslavuje 25. výročie svojho založenia. Za posledných 25 rokov zmobilizoval expertov verejného sektora EÚ viac ako 40 000-krát pri viac ako 26 000 udalostiach, a pomohol tak orgánom verejnej správy v EÚ a na celom svete riešiť digitálne, environmentálne a zdravotné výzvy.

 69. 18. novembra 2021

  Komisia prijíma oznámenie o politike hospodárskej súťaže pripravenej na nové výzvy, v ktorom sa vymedzuje dôležitá úloha politiky hospodárskej súťaže na ceste Európy k obnove, zelenej a digitálnej transformácii a odolnému jednotnému trhu.

 70. 17. novembra 2021

  Komisia prijíma nové návrhy s cieľom zastaviť odlesňovanie, inovovať udržateľné nakladanie s odpadom a ozdraviť pôdu v prospech ľudí, prírody a klímy.

 71. 13. novembra 2021

  Dosiahla sa politická dohoda o posilnení práce Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, najmä v oblastiach dohľadu, včasného varovania, pripravenosti a reakcie.

 72. 2. novembra 2021

  Komisia na konferencii COP26 o zmene klímy avizuje záväzok vo výške 1 miliardy eur na ochranu svetových lesov.

 73. 28. októbra 2021

  Účinnosť nadobúda posilnený mandát Európskej agentúry pre lieky, ktorý navrhla Komisia.

 74. 27. októbra 2021

  Komisia prijíma preskúmanie pravidiel EÚ v oblasti bankovníctva – banky v EÚ budú vďaka tomu odolnejšie proti prípadným hospodárskym otrasom, pričom budú môcť ďalej prispievať k obnove Európy po pandémii COVID-19 a k prechodu ku klimatickej neutralite.

 75. 13. októbra 2021

  Komisia a vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie Josep Borrell prestavujú prístup k silnejšej angažovanosti EÚ za mier, udržateľnosť a prosperitu v Arktíde.

 76. 12. októbra 2021

  Komisia vydáva prvý zelený dlhopis na financovanie udržateľnej obnovy.

 77. 5. októbra 2021

  Komisia predkladá historicky prvú stratégiu boja proti antisemitizmu a podpory židovského života v EÚ.

 78. 29. septembra 2021

  Komisia prijíma oznámenie o európskych misiách, ktorého cieľom je riešiť veľké výzvy týkajúce sa zdravia, klímy a životného prostredia a dosiahnuť v týchto oblastiach ambiciózne a inšpirujúce ciele.

 79. 23. septembra 2021

  Komisia navrhuje jednotnú nabíjačku pre elektronické zariadenia – dôležitý krok k zníženiu elektronického odpadu a komplikácií pre spotrebiteľov.

 80. 22. septembra 2021

  Komisia prijíma komplexné preskúmanie pravidiel EÚ v oblasti poisťovníctva, ktoré pomôže poisťovniam zvyšovať dlhodobé investície a zároveň zlepšuje odolnosť sektora poisťovníctva a zaistenia.

 81. 16. septembra 2021

  EÚ navrhuje posilnené partnerstvo s indicko-tichomorským regiónom na podporu obchodu, investícií a prepojenosti.

  Komisia zriaďuje Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) v snahe predchádzať núdzovým zdravotným situáciám, odhaľovať ich a rýchlo na ne reagovať.

  Komisia navrhuje Cestu k digitálnemu desaťročiu v záujme dosiahnutia digitálnej transformácie EÚ do roku 2030.

  Komisia prijíma svoje vôbec prvé odporúčanie týkajúce sa bezpečnosti novinárov.

 82. 15. septembra 2021

  Európska komisia prijíma oznámenie o Novom európskom Bauhause, v ktorom stanovuje rámec, základné zásady a kľúčové opatrenia pre úspech tejto iniciatívy.

8. SEPTEMBRA 2022
Správa o Stave Únie 2022 - Chronologický Prehľad

 

Sledujte správu o stave Únie na sociálnych médiách