Siirry pääsisältöön
President Von der Leyen state of the union banner
Puhe unionin tilasta 2022

14.9.2022

Von der Leyenin komissio 2021–2022

Ursula von der Leyenin komissio otti joulukuussa 2019 uuden ja kunnianhimoisen suunnan kohti vihreämpää, digitaalisempaa ja oikeudenmukaisempaa Euroopan unionia. Se ei ole tinkinyt linjastaan vaan toteuttanut kuusi päätavoitettaan keskellä kahta ennennäkemätöntä kriisiä – koronaviruspandemiaa ja Venäjän provosoimatonta ja perusteetonta sotaa Ukrainaa vastaan.

Tässä on katsaus menneeseen vuoteen: kuinka tuimme Ukrainaa, pyrimme vähentämään EU:n riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista ja edistimme poliittisia painopisteitämme. Samalla vahvistimme EU:n selviytymiskykyä kansalaisten hyödyksi.

10. SYYSKUUTA 2021
Unionin tila 2021 – Saavutukset 2020–2021
 • български
  (4.64 MB - PDF)
  Lataa
 • español
  (4.61 MB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (4.67 MB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (4.36 MB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (4.37 MB - PDF)
  Lataa
 • eesti
  (4.35 MB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (4.42 MB - PDF)
  Lataa
 • English
  (18.06 MB - PDF)
  Lataa
 • français
  (4.43 MB - PDF)
  Lataa
 • Gaeilge
  (4.42 MB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (4.36 MB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (4.42 MB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (4.51 MB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (4.5 MB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (4.4 MB - PDF)
  Lataa
 • Malti
  (4.5 MB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (4.42 MB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (4.48 MB - PDF)
  Lataa
 • português
  (4.43 MB - PDF)
  Lataa
 • română
  (4.37 MB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (4.52 MB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (4.47 MB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (4.44 MB - PDF)
  Lataa

 

Luettelo saavutuksista

Construction workers

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on markkinatalouden sekä vihreän ja digitaalisen siirtymän ytimessä EU:ssa

A new Treaty for Europe

EU tavoitteena on edistää yhteiskunnallista osallisuutta ja torjua syrjintää, ennakkoluuloja ja sukupuolistunutta väkivaltaa

Tärkeimmät tapahtumat

 1. 19.7.2022

  Euroopan unioni aloittaa liittymisneuvottelut Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa.

 2. 13.7.2022

  Vuoden 2022 oikeusvaltiokertomus: Komissio antaa jäsenvaltiokohtaisia suosituksia.

 3. 5.7.2022

  Komissio hyväksyy uuden eurooppalaisen innovaatio-ohjelman, jolla Eurooppa pyritään viemään syväteknologian uuden innovointi- ja startup-aallon eturintamaan.

 4. 1.7.2022

  Uudet verkkovierailusäännöt tulevat voimaan, jotta kansalaiset hyötyvät jatkossakin kotimaanhintaisista verkkovierailuista.

 5. 30.6.2022

  Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern ilmoittavat laaja-alaista kauppasopimusta koskevien neuvottelujen saattamisesta päätökseen.

  Euroopan parlamentti ja EU:n jäsenvaltiot pääsevät poliittiseen yhteisymmärrykseen uudesta asetuksesta, jolla puututaan ulkomaisten tukien aiheuttamiin kilpailuvääristymiin sisämarkkinoilla.

  Digitaalinen rahoitus: Lainsäätäjät pääsevät yhteisymmärrykseen kryptovaroja koskevasta asetuksesta. Tämä uusi oikeudellinen kehys suojelee kuluttajia, markkinoiden eheyttä ja rahoitusvakautta ja mahdollistaa samalla lisäinnovoinnin kryptovarojen alalla.

 6. 24.6.2022

  EU julkistaa uuden kansainvälistä valtamerten hallinnointia koskevan ohjelmansa.

 7. 23.6.2022

  EU:n ja Länsi-Balkanin johtajat pitävät Brysselissä kokouksen ennen Eurooppa-neuvoston kokousta.

  EU:n johtajat myöntävät ehdokasmaan aseman Ukrainalle ja Moldovalle.

 8. 22.6.2022

  Komissio antaa ehdotukset Euroopan luonnon ennallistamisesta vuoteen 2050 mennessä ja torjunta-aineiden käytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä.

 9. 16.6.2022

  Uusista disinformaatiota koskevista käytännesäännöistä sovitaan komission toukokuussa 2021 antamien ohjeiden pohjalta.

 10. 7.6.2022

  EU:n toimielimet pääsevät poliittiseen yhteisymmärrykseen EU-laista, jolla edistetään sukupuolten tasapuolista edustusta yritysten hallintoelimissä.

 11. 3.6.2022

  EU sopii kuudennesta Venäjään kohdistuvasta pakotepaketista, jolla muun muassa kielletään öljyn tuonti Venäjältä lähes kokonaan.

 12. 25.5.2022

  Komissio ehdottaa sääntöjä, joilla kriminalisoidaan pakotteiden rikkominen sekä mahdollistetaan pakotteita rikkovien henkilöiden ja muiden rikollisten varojen ja omaisuuden jäädyttäminen ja takavarikointi.

 13. 23.5.2022

  Komissio hyväksyy EU:n liikenteen varautumissuunnitelman, joka sisältää konkreettisia toimenpiteitä EU:n liikenteen suojelemiseksi kriisiaikoina.

 14. 18.5.2022

  Komissio esittää suunnitelmat toimista, joilla EU paikkaa Ukrainan rahoitusvajetta ja osallistuu maassa pidemmän aikavälin jälleenrakentamiseen.

  EU julkistaa strategisen kumppanuuden Persianlahden valtioiden kanssa. Sen tavoitteena on laajentaa ja syventää yhteistyötä Persianlahden yhteistyöneuvoston ja sen jäsenmaiden kanssa.

  Komissio ja korkea edustaja esittävät analyysin puolustusalan investointivajeista ja ehdottavat tarvittavia lisätoimia Euroopan puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan vahvistamiseksi.

  EU esittää REPowerEU-suunnitelman vähentää nopeasti riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista ja edetä nopeasti vihreässä siirtymässä.

 15. 13.5.2022

  Poliittinen yhteisymmärrys saavutetaan verkko- ja tietojärjestelmien kyberturvallisuutta koskevista uusista säännöistä, joilla varmistetaan kansalaisten ja yritysten suojelu ja keskeisten palvelujen luotettavuus.

 16. 12.5.2022

  Komissio perustaa solidaarisuuskaistoja Ukrainan maataloustuotteiden viennin helpottamiseksi.

  EU ja Japani pitävät Tokiossa 28. huippukokouksensa. Ne vahvistavat suhteidensa olevan läheiset ja kattavat ja käynnistävät digitaalisen kumppanuuden.

  Toisessa maailmanlaajuisessa covid-huippukokouksessa komissio lupaa vauhdittaa rokotteiden ja muiden covid-19-toimenpiteiden käyttöönottoa Afrikassa 400 miljoonan euron lisätuella.

 17. 11.5.2022

  Komissio ehdottaa uutta EU-lainsäädäntöä verkossa lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjumiseksi.

  Yhtiöverotus: Komissio ehdottaa oman pääoman ehtoista rahoitusta edistävää verokannustinta, jolla tuetaan yritysten kasvua, vahvistumista ja häiriönsietokykyä.

 18. 10.5.2022

  Digitaalista operatiivista häiriönsietokykyä koskevasta säädöksestä päästään poliittiseen yhteisymmärrykseen. Säädös auttaa varmistamaan, että EU:n rahoitusjärjestelmä kestää paremmin kyberhyökkäyksiä ja muita digitaalisia riskejä.

 19. 9.–10.5.2022

  EU isännöi Brysselissä kuudetta Syyria-konferenssia (”Supporting the future of Syria and the region”), jossa kerätään syyrialaisille ja syyrialaispakolaisia vastaanottaville yhteisöille naapurimaissa apua yhteensä 6,4 miljardia euroa vuodeksi 2022 ja sen jälkeen. EU:n osuus tästä määrästä on yli 4,8 miljardia euroa, josta komissio lupasi yli 3,1 miljardia euroa.

 20. 9.5.2022

  Euroopan tulevaisuuskonferenssi saa työnsä päätökseen. Vuoden kestänyt keskustelu ja yhteistyö kansalaisten ja poliitikkojen välillä huipentuu 49 ehdotukseen ja yli 320 toimenpiteeseen, joiden pohjalta EU:n toimielimet päättävät jatkotoimista.

 21. 3.5.2022

  Komissio perustaa eurooppalaisen terveysdata-avaruuden. Sen avulla ihmiset voivat valvoa ja käyttää terveystietojaan kotimaassaan ja muissa jäsenvaltioissa. Se edistää digitaalisten terveyspalvelujen ja -tuotteiden todellisia sisämarkkinoita.

 22. 28.4.2022

  EU ja kansainväliset kumppanit antavat julkilausuman internetin tulevaisuudesta.

 23. 27.4.2022

  Komissio ehdottaa laillisen maahanmuuton politiikkaa ja esittää aloitteita, jotka hyödyttävät EU:n taloutta, vahvistavat yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ja parantavat muuttoliikkeen yleistä hallintaa pitkällä aikavälillä.

  Komissio ehdottaa EU:n säädöstä ja suositusta toimittajia ja ihmisoikeuksien puolustajia vastaan nostettujen perusteettomien kanteiden torjumiseksi.

 24. 26.4.2022

  Team Europe lisää tukea Afrikan sarven kuivuudesta kärsiville maille. EU ja sen jäsenvaltiot lupaavat yhteensä 633 miljoonaa euroa ruokaturvan parantamiseen.

 25. 25.4.2022

  Komissio ehdottaa, että vahvistetaan Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston valtuuksia kerätä ja säilyttää todisteita sotarikoksista ja tehdä tähän liittyvää yhteistyötä kansainvälisten tuomioistuinten kanssa.

  Puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Intian pääministeri Narendra Modi perustavat EU:n ja Intian yhteisen kauppa- ja teknologianeuvoston.

 26. 23.4.2022

  Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto pääsevät poliittiseen yhteisymmärrykseen digipalvelusäädöksestä. Se muodostaa ainutlaatuisen uuden standardin verkkoalustojen vastuuvelvollisuudelle, mikä parantaa internetin käyttäjien ja heidän perusoikeuksiensa suojelua.

 27. 20.4.2022

  EU on toteuttanut 30 vuoden ajan humanitaarista avunantoa ja pelastuspalveluoperaatioita, joilla autetaan hätätilanteessa olevia ihmisiä eri puolilla maailmaa.

 28. 9.4.2022

  Maailmanlaajuisella ”Stand Up for Ukraine” -varainkeruutapahtumalla ja siihen liittyvällä kampanjalla kerätään 9,1 miljardia euroa Venäjän hyökkäystä pakenevien ihmisten tukemiseen Ukrainassa ja sen ulkopuolella. Tähän sisältyy miljardi euroa Euroopan komissiolta. Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki lupaa 1 miljardin euron lisärahoituksen.

 29. 8.4.2022

  Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja korkea edustaja Josep Borrell vierailevat Ukrainassa ja tapaavat Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin.

  EU hyväksyy viidennen Venäjään kohdistuvan pakotepaketin maan hyökättyä häikäilemättömästi Ukrainaa ja sen kansaa vastaan.

 30. 6.4.2022

  EU ilmoittaa 225 miljoonan euron tukipaketista, jolla tuetaan ruokaturvaa ja häiriönsietokykyä Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutusten vuoksi.

  EU auttaa Afrikan Sahelin ja Tšad-järven alueita yhteensä 554 miljoonaa euron rahoituksella, jolla sekä vastataan akuuttiin ruokaturvattomuuteen että parannetaan elintarvikejärjestelmien kestävyyttä pitkällä aikavälillä.

 31. 30.3.2022

  Kiertotalouden alalla ehdotetaan uusia sääntöjä, joilla kestävät tuotteet saavat pääosan EU:n markkinoilla, parannetaan kiertotalouden liiketoimintamalleja ja lisätään kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia vihreää siirtymää varten.

 32. 28.3.2022

  Komissio antaa jäsenvaltioille suosituksen sijoittajien kansalaisuusjärjestelyjä ja sijoittajien oleskeluoikeusjärjestelyjä koskevista välittömistä toimista Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

 33. 25.3.2022

  Komissio ja Yhdysvallat ilmoittavat saavuttaneensa periaatteellisen yhteisymmärryksen uudesta transatlanttisesta tietosuojakehyksestä, jolla edistetään transatlanttista tiedonsiirtoa.

 34. 24.3.2022

  Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto pääsevät poliittiseen yhteisymmärrykseen digimarkkinasäädöksestä. Säädöksellä varmistetaan oikeudenmukaiset, avoimet ja kilpailulliset digitaalialan markkinat, jotta alan yritykset voivat kasvaa sisämarkkinoilla ja kilpailla maailmanlaajuisesti.

 35. 23.3.2022

  Komissio hyväksyy tilapäiset kriisipuitteet, joiden avulla EU:n jäsenmaat voivat hyödyntää valtiontukisääntöjen tarjoamaa joustoa talouden tukemiseksi Ukrainaan kohdistuneen Venäjän hyökkäyksen johdosta.

  Komissio esittää vaihtoehtoja energian korkeiden hintojen vaikutusten lieventämiseksi kaasun yhteisostoilla ja kaasun vähimmäisvarastointia koskevilla velvoitteilla.

  Komissio esittää toimenpiteitä maailman ruokaturvan parantamiseksi ja viljelijöiden ja kuluttajien tukemiseksi EU:ssa elintarvikkeiden hintojen ja tuotantopanosten kustannusten nousun vuoksi.

 36. 22.3.2022

  Yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta annettua asetusta aletaan soveltaa. Se pohjustaa uutta vapaaehtoista EU:n laajuista järjestelmää, jolla autetaan ihmisiä säästämään eläkettään varten.

  Komissio perustaa tukiportaalin ukrainalaisille tutkijoille.

 37. 21.3.2022

  EU hyväksyy strategisen kompassin EU:n turvallisuuden ja puolustuksen vahvistamiseksi seuraavalla vuosikymmenellä.

 38. 16.3.2022

  Komissio ehdottaa arvopaperikeskusasetukseen muutoksia, joilla EU:n arvopaperitoimitusmarkkinoita tehostetaan samalla kun turvataan rahoitusvakaus, joka on keskeinen osa vuoden 2020 pääomamarkkinaunionia koskevaa toimintasuunnitelmaa.

 39. 15.3.2022

  EU hyväksyy neljännen taloudellisten ja yksilöllisten pakotteiden paketin Venäjän Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen johdosta.

 40. 11.3.2022

  Komission perustama jäädyttämis- ja takavarikointityöryhmä aloittaa toimintansa. Sen tehtävänä on varmistaa Venäjän ja Valko-Venäjän oligarkkeihin kohdistuvien EU:n pakotteiden tehokas täytäntöönpano koko EU:n alueella.

 41. 9.3.2022

  Komissio perustaa EU:n pelastuspalvelumekanismin puitteissa yhteisvastuumekanismin EU:n sisäisiä pakolaisten potilassiirtoja varten.

  EU määrää uusia kohdennettuja pakotteita Ukrainan tilanteen vuoksi ja reaktiona Valko-Venäjän osallisuuteen hyökkäyksessä.

 42. 8.3.2022

  Komissio ehdottaa EU:n laajuisia sääntöjä naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjumiseksi.

  Komissio ehdottaa koheesiopoliittista tukitoimea Euroopan pakolaisten auttamiseksi. Tukitoimen avulla jäsenvaltiot ja alueet voivat tarjota hätäapua ihmisille, jotka pakenevat Venäjän hyökkäyksen kohteeksi joutuneesta Ukrainasta.

 43. 2.3.2022

  Komissio ehdottaa tilapäistä suojelua koskevan direktiivin aktivointia, jotta Ukrainan sotaa pakeneville voidaan tarjota nopeaa ja tehokasta apua.

 44. 28.2.2022

  EU hyväksyy kolmannen Venäjän vastaisten pakotteiden paketin.

 45. 25.2.2022

  EU asettaa lisää yksilöllisiä ja taloudellisia pakotteita reaktiona Venäjän Ukrainaan kohdistamaan sotilaalliseen hyökkäykseen. Tämän toisen paketin pakotteet koskevat rahoitus-, energia-, liikenne- ja teknologia-aloja sekä viisumipolitiikkaa.

 46. 23.2.2022

  EU sopii ensimmäisestä pakotepaketista Venäjän tunnustettua Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden sellaisten osien itsenäisyyden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, ja päätettyä lähettää venäläisiä joukkoja näille alueille.

  Komissio ehdottaa uutta direktiiviä yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta. Se velvoittaisi yritykset kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja ympäristöä globaaleissa arvoketjuissa.

  Komissio ehdottaa uutta EU:n datasäädöstä, joka sisältää säännöt siitä, kuka voi käyttää ja päästä näkemään EU:ssa eri talouden aloilla tuotettua dataa, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukaisuus digitaalisessa ympäristössä ja avoimet mahdollisuudet datavetoiselle innovoinnille.

 47. 19.2.2022

  Ukrainan pyydettyä apua kasvavan Venäjän-uhan vuoksi EU:n hätäavun koordinointikeskus aktivoi EU:n pelastuspalvelumekanismin. Ukrainalle on kesäkuuhun mennessä toimitettu yli 35 000 tonnia apua kaikista EU:n 27 jäsenvaltiosta, Turkista, Norjasta ja Pohjois-Makedoniasta.

 48. 17.–18.2.2022

  Brysselissä pidetyssä Afrikan unionin ja EU:n huippukokouksessa sovitaan yhteisestä visiosta vuoteen 2030. Sitä tuetaan 150 miljardin euron investointipaketilla.

 49. 15.2.2022

  EU käynnistää satelliitteihin perustuvan yhteysjärjestelmän ja tehostaa avaruusliikenteen hallintaa edistääkseen Euroopan digitalisaatiota ja häiriönsietokykyä.

  Komissio esittää toimenpiteitä, joilla parannetaan Euroopan puolustusta, lisätään innovointia ja puututaan strategisiin riippuvuuksiin. Nämä uudet aloitteet, jotka perustuvat ennen kaikkea EU:n sisäisen yhteistyön tehostamiseen, ovat konkreettisia askelia kohti yhdentyneempiä ja kilpailukykyisempiä eurooppalaisia puolustusmarkkinoita.

 50. 8.2.2022

  Komissio ehdottaa kattavaa toimenpidekokonaisuutta, jolla varmistetaan EU:n häiriönsietokyky, teknologinen johtoasema ja toimitusvarmuus puolijohdeteknologioiden ja -sovellusten alalla.

 51. 2.2.2022

  Komissio ehdottaa standardointistrategiaa, jonka uusi lähestymistapa mahdollistaa arvoja sekä palautumiskykyisiä, ympäristöystävällisiä ja digitaalisia sisämarkkinoita edistäville EU:n standardeille globaalin johtoaseman.

  Komissio hyväksyy periaatteellisella tasolla ilmastoa koskevan täydentävän delegoidun säädöksen, jolla tiettyjä ydinenergia- ja kaasuenergiatoimintoja sisällytetään tiukoin edellytyksin EU:n luokitusjärjestelmän kattamien taloudellisten toimintojen luetteloon. Tämä auttaa nopeuttamaan siirtymistä kiinteistä tai nestemäisistä fossiilisista polttoaineista, hiili mukaan lukien, ilmastoneutraalisuuteen.

 52. 1.2.2022

  Komissio ehdottaa 1,2 miljardin euron makrotaloudellista hätäapupakettia Ukrainalle.

 53. 27.1.2022

  Komissio hyväksyy uudet suuntaviivat ilmastotoimiin, ympäristönsuojeluun ja energia-alalle myönnettävälle valtiontuelle.

 54. 26.1.2022

  Komissio ehdottaa julistusta kaikkia koskevista digitaalisista oikeuksista ja periaatteista.

 55. 18.1.2022

  Komissio julkaisee välineistön, jonka avulla voidaan vähentää ulkomaista sekaantumista tutkimukseen ja innovointiin.

  Komissio hyväksyy korkea-asteen koulutuksen alalla kaksi uutta aloitetta, joilla valmistetaan EU:n yliopistoja tulevaisuuteen syventämällä kansainvälistä yhteistyötä.

 56. 14.1.2022

  Komissio julkaisee ehdotuksen neuvoston suositukseksi ympäristökestävyyttä koskevasta oppimisesta.

 57. 1.1.2022

  Euroopan nuorison teemavuosi alkaa.

  Euro on ollut käytössä 20 vuotta.

 58. 22.12.2022

  Oikeudenmukainen verotus: Komissio ehdottaa monikansallisten yritysten vähimmäisverotusta koskevan kansainvälisen sopimuksen pikaista saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä.

 59. 21.12.2021

  Osana EU:n laajempaa panosta rauhanrakentamiseen ehdotetaan uutta politiikkaa, jolla tuetaan entisten taistelijoiden aseistariisuntaa, demobilisaatiota ja yhteiskuntaan sopeuttamista.

 60. 16.12.2021

  Itäisen kumppanuuden huippukokouksessa esitetään uudistettu elpymis- ja palautumisuudistusohjelma.

 61. 15.12.2021

  EU ja Moldova allekirjoittavat 60 miljoonan euron avustussopimuksen maan auttamiseksi vakavassa kaasukriisissä.

  Komission uusi digitaalisen rahoituksen strategia pohjustaa nykyaikaista ja virtaviivaistettua valvontatietojen raportointia.

  Komissio esittää uutta EU:n toimintakehystä kaasumarkkinoiden hiilestä irtautumiseksi, vedyn käytön edistämiseksi ja metaanipäästöjen vähentämiseksi.

 62. 14.12.2021

  Komissio ehdottaa uusia sääntöjä sisärajattoman Schengen-alueen häiriönsietokyvyn lujittamiseksi.

  Komissio ehdottaa EU:n liikennejärjestelmän nykyaikaistamista puhtaampaan, vihreämpään ja älykkäämpään liikkuvuuteen siirtymisen tueksi.

 63. 9.12.2021

  Komissio ehdottaa parempia työoloja digitaalisten alustojen välityksellä työskenteleville henkilöille ja julkaisee ohjeluonnoksen kilpailusääntöjen soveltamisesta yksin toimivien itsenäisten ammatinharjoittajien työehtosopimuksiin.

  Komissio ehdottaa vihapuheen ja -rikosten lisäämistä EU-rikosten luetteloon.

  Komissio esittää toimintasuunnitelman, jonka tarkoituksena on auttaa Euroopan yhteisötaloutta menestymään hyödyntämällä sekä sen taloudellista potentiaalia että sen vaikutusta oikeudenmukaiseen ja osallistavaan elpymiseen covid-19-pandemian jälkeen.

 64. 8.12.2021

  Komissio ehdottaa uutta välinettä, jolla torjutaan tarkoituksellista taloudellista painostusta EU:n ulkopuolisten maiden taholta.

  Komissio lupaa kasvua edistävää ravitsemusta käsittelevässä huippukokouksessa 2,5 miljardia euroa ravitsemustilanteen parantamiseen vuosina 2021–2024.

 65. 1.12.2021

  Komissio pohjustaa EU:n oikeusjärjestelmien digitalisoinnin jatkoa, mikä parantaa oikeuden saantia ja oikeusjärjestelmien tehokkuutta.

  EU käynnistää uuden Global Gateway -aloitteen älykkäiden, puhtaiden ja turvallisten yhteyksien kehittämiseksi digitaali-, energia- ja liikennealoilla sekä terveys-, koulutus- ja tutkimusjärjestelmien vahvistamiseksi kaikkialla maailmassa.

 66. 26.11.2021

  EU ja Aasia vahvistavat ASEM-huippukokouksessa yhteisen kumppanuutensa ja sitoutumisensa voimakkaaseen elpymiseen pandemiasta.

 67. 25.11.2021

  Komissio ehdottaa uusia toimenpiteitä, joilla parannetaan yritysten mahdollisuuksia hankkia pääomaa kaikkialla EU:ssa ja varmistetaan, että EU:n asukkaat saavat parasta mahdollista vastinetta talletuksilleen ja sijoituksilleen.

  Komissio ehdottaa uusia säädöksiä poliittisesta mainonnasta, vaalioikeuksista ja puoluerahoituksesta vaalien rehellisyyden ja avoimen demokraattisen keskustelun suojelemiseksi.

 68. 19.11.2021

  TAIEX (komission teknisen avun ja tiedonvaihdon ohjelma) täyttää 25 vuotta. Kahden ja puolen vuosikymmenen aikana se on antanut EU:n julkisten asiantuntijoiden apua yli 40 000 kertaa EU:n jäsenvaltioiden ja muun maailman julkishallinnoille digitaalisissa, ympäristöön ja terveyteen liittyvissä haasteissa. Apua on annettu yli 26 000 tapahtumassa.

 69. 18.11.2021

  Komissio antaa tiedonannon uusia haasteita vastaavasta kilpailupolitiikasta. Siinä käsitellään kilpailupolitiikan merkitystä Euroopan elpymisessä, vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä sekä palautumiskykyisten sisämarkkinoiden luomisessa.

 70. 17.11.2021

  Komissio tekee uusia ehdotuksia metsäkadon pysäyttämiseksi, kestävän jätehuollon innovoimiseksi ja maaperän tervehdyttämiseksi ihmisten, luonnon ja ilmaston hyväksi.

 71. 13.11.2021

  Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen toiminnan tehostamisesta saavutetaan poliittinen yhteisymmärrys erityisesti seurannan, varhaisen varoittamisen, valmiuden ja vastatoimien osalta.

 72. 2.11.2021

  Komissio lupaa COP26-ilmastonmuutoskonferenssissa miljardi euroa maailman metsien suojelemiseen.

 73. 28.10.2021

  Komission ehdottama Euroopan lääkeviraston toimeksiannon vahvistaminen tulee voimaan.

 74. 27.10.2021

  Komissio hyväksyy EU:n pankkisääntöjen tarkistuksen, jolla varmistetaan, että EU:n pankit selviytyvät jatkossa paremmin mahdollisista talouden häiriöistä ja että ne pystyvät edistämään EU:n elpymistä covid-19-pandemiasta ja tukemaan ilmastoneutraaliuteen siirtymistä.

 75. 13.10.2021

  Komissio ja korkea edustaja, varapuheenjohtaja Josep Borrell antavat tiedonannon siitä, miten EU voi toimia vahvemmin rauhanomaisen, kestävän ja vauraan arktisen alueen hyväksi.

 76. 12.10.2021

  Komissio laskee liikkeeseen ensimmäisen vihreän joukkolainan kestävän elpymisen rahoittamiseksi.

 77. 5.10.2021

  Komissio esittää kaikkien aikojen ensimmäisen EU:n strategian antisemitismin torjumiseksi ja juutalaisen elämäntavan vaalimiseksi.

 78. 29.9.2021

  Komissio antaa tiedonannon Euroopan unionin missioista, joilla pyritään vastaamaan terveyteen, ilmastoon ja ympäristöön liittyviin merkittäviin haasteisiin ja saavuttamaan kunnianhimoisia ja esimerkillisiä tavoitteita näillä aloilla.

 79. 23.9.2021

  Komissio ehdottaa elektroniikkalaitteiden yleislaturia. Tämä on tärkeä askel sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vähentämiseksi ja kuluttajien palvelemiseksi.

 80. 22.9.2021

  Komissio hyväksyy EU:n vakuutussääntöjen kattavan tarkistuksen, joka auttaa vakuutusyhtiöitä lisäämään pitkän aikavälin investointeja ja samalla pyrkii parantamaan vakuutus- ja jälleenvakuutusalan häiriönsietokykyä.

 81. 16.9.2021

  EU ehdottaa vahvempaa kumppanuutta indopasifisen alueen kanssa kaupan, investointien ja yhteyksien edistämiseksi.

  Komissio perustaa terveyshätätilanteiden valmiusviranomaisen (HERA), jonka tehtävänä on ehkäistä ja havaita terveysuhkia ja reagoida niihin nopeasti.

  Komissio esittää Polku digitaaliselle vuosikymmenelle -suunnitelman EU:n digitalisaatiotavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

  Komissio hyväksyy kaikkien aikojen ensimmäisen suosituksensa toimittajien turvallisuudesta.

 82. 15.9.2021

  Euroopan komissio antaa tiedonannon ”Uusi eurooppalainen Bauhaus”, jossa esitetään puitteet, perusperiaatteet ja keskeiset toimenpiteet tämän aloitteen edistämiseksi.

8. SYYSKUUTA 2022
Unionin Tila 2022 - Aikajana
 • български
  (11.05 MB - PDF)
  Lataa
 • español
  (10.91 MB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (11.01 MB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (11.02 MB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (4.62 MB - PDF)
  Lataa
 • eesti
  (11.01 MB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (11.05 MB - PDF)
  Lataa
 • English
  (4.68 MB - PDF)
  Lataa
 • français
  (6.42 MB - PDF)
  Lataa
 • Gaeilge
  (11.25 MB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (11.27 MB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (11.26 MB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (11.29 MB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (11.26 MB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (11.27 MB - PDF)
  Lataa
 • Malti
  (11.26 MB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (11.26 MB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (11.27 MB - PDF)
  Lataa
 • português
  (11.27 MB - PDF)
  Lataa
 • română
  (11.27 MB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (11.28 MB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (11.38 MB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (11 MB - PDF)
  Lataa

 

Seuraa Unionin tila -puhetta sosiaalisessa mediassa