Pāriet uz galveno saturu
Ursula von der Leyen and President Volodymyr Zelenskyy
Miera aizsardzība Eiropā

Vienots atbalsts Ukrainai

Palīdzības un atbalsta sniegšana Ukrainas tautai

2022. gada 4. martā — tikai dažas dienas pēc Krievijas iebrukuma sākuma — ES pirmo reizi vēsturē iedarbināja Pagaidu aizsardzības direktīvu. Ukrainas bēgļiem tika piešķirtas tiesības Eiropas Savienībā, tostarp uzturēšanās atļaujas, piekļuve darba tirgum, mājoklim, medicīniskajai aprūpei un (kas ir īpaši svarīgi bērniem) piekļuve izglītošanās iespējām. 

ES dalībvalstis ir atvērušas savas mājas un sirdis miljoniem Ukrainas kara bēgļu, piedāvājot pagaidu aizsardzību apmēram četriem miljoniem cilvēku. 

5.4 million Individuals internally displaced within Ukraine, 20% Ukraine's children have found a safe haven in the EU

Skaitļi

Pateicoties ES un citiem ziedotājiem

Infographic showing EU support to Ukraine in figures

Lielākā daļa Ukrainas bēgļu, kam ES nodrošināta pagaidu aizsardzība, ir labi integrējušies.

Tas jo īpaši attiecas uz Igauniju, kur gandrīz puse darbspējīgā vecumā esošo ukraiņu jau ir aktīvi nodarbināti.

Palīdzība kara bēgļiem

CARE iniciatīvas (paketes “Kohēzijas rīcība bēgļiem Eiropā” un “Elastīga palīdzība teritorijām”) ieviesa plašu elastību kohēzijas politikā, ļaujot pārdalīt līdz 17 miljardiem eiro no 2014.–2020. gadā nepiešķirtajiem kohēzijas fonda līdzekļiem, lai atbalstītu cilvēkus, kas bēg no Krievijas iebrukuma.

ES civilās aizsardzības mehānisms

Iedarbinot ES civilās aizsardzības mehānismu, ES ir efektīvi novirzījusi palīdzību Ukrainai no visām 27 ES valstīm, kā arī Islandes, Ziemeļmaķedonijas, Norvēģijas, Serbijas un Turcijas. 

Infographic showing EU civil protection support to Ukraine

 

ES ekonomiskās un finansiālās ietekmes pilnīga izmantošana

ES un Ukrainas solidaritātes joslas ir atvieglojušas Ukrainas lauksaimniecības produktu eksportu 49 miljonu tonnu apmērā, kas ir iespaidīgs skaitlis. Šie būtiskie koridori nodrošina ne tikai lauksaimniecības preču eksportu, bet arī nepieciešamo preču importu. Tiek lēsts, ka kopējā pa šo koridoru īstenotās tirdzniecības vērtība ir aptuveni 99 miljardi eiro. 

2023. gada februārī starp Komisiju un Ukrainu tika noslēgts nozīmīgs pakts, ar kuru Ukraina tika iesaistīta Vienotā tirgus programmā un kura mērķis bija atvieglot piekļuvi tirgum, veicināt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un stimulēt ilgtspējīgu ilgtermiņa izaugsmi.

Infographic showing EU support to Ukraine's economy and finance

 1. 2023. gads

  ES Ukrainai nodrošina atbalsta paketi līdz 18 miljardu eiro apmērā, kas izpaužas kā ļoti izdevīgi aizdevumi. Pateicoties tam, Ukraina var turpināt maksāt algas un pensijas un saglabāt būtiskus sabiedriskos pakalpojumus, piemēram, slimnīcas, skolas un mājokļus pārvietotiem cilvēkiem. Tas arī palīdz nodrošināt makroekonomisko stabilitāti un atjaunot izpostīto kritisko infrastruktūru.

 2. 2022. gads

  ES piešķīra makrofinansiālo palīdzību 7,2 miljardu eiro apmērā, lai nodrošinātu Ukrainas valdības un sabiedrisko pakalpojumu nepārtrauktu darbību.

Kritiskās infrastruktūras uzturēšana

Kodoldrošība

Tā kā Krievija turpina apdraudēt civilās kodoliekārtas, ES ir sniegusi Ukrainai vairāk nekā 54,8 miljonus eiro materiālā ar kodoldrošību saistītā palīdzībā no rescEU stratēģiskās rezerves, piemēram, iekārtu un laboratoriju atjaunošanai.

Enerģētika

Reaģējot uz Krievijas brutālajiem uzbrukumiem Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, ātri tika veikti ārkārtas pasākumi. Jau kara sākumā ES veica izšķirošus pasākumus, lai stabilizētu Ukrainas un Moldovas elektroenerģijas sistēmas, sinhronizējot to elektrotīklus ar Eiropas kontinentālo elektrotīklu.

Infographic showing EU support to Ukraine's energy infrastructure

Telesakari

Komisijai izdevās panākt vienošanos ar ES un Ukrainas telesakaru operatoriem par to, ka Ukrainas bēgļi ES teritorijā trīs mēnešus var izmantot mobilos tālruņus par minimālu viesabonēšanas maksu vai bez tās. Papildus tam, ka viesabonēšana ir pieejama par pieņemamu cenu, ES izplatīja 2,5 miljonus SIM karšu Ukrainas iedzīvotājiem, kuri meklē patvērumu, un izveidoja Wi-Fi tīklājus robežpunktos un patversmēs.

Palīdzam Ukrainai aizstāvēties

Militārais atbalsts Ukrainai 20 miljardu eiro apmērā (no ES un tās dalībvalstīm)

Eiropas Miera mehānisms, kura finansējums ir 5,6 miljardi eiro, ir devis iespēju piegādāt tankus, helikopterus, pretgaisa aizsardzības sistēmas, raķetes un munīciju.

Eiropas Savienības militārās palīdzības misija Ukrainas atbalstam ir apmācījusi vairāk nekā 25 000 Ukrainas karavīru. Mēs stabili virzāmies uz mērķi līdz gada beigām pilnībā apmācīt 30 000 Ukrainas karavīru.

2023. gada jūlijā stājās spēkā Munīcijas ražošanas atbalsta akts (ASAP). Tas ietvers īpašus, mērķtiecīgus pasākumus, kuru mērķis ir strauji palielināt ražošanu un nodrošināt stabilu munīcijas piegādi Eiropā.

ES ir nostiprinājusi Ukrainas kibernoturību, ieguldot 10 miljonus eiro aprīkojumā, programmatūrā un citos saistītos atbalsta veidos.

Krievijas saukšana pie atbildības

Pašlaik Ukrainas Ģenerālprokuratūra izmeklē vairāk nekā 100 000 iespējamu kara noziegumu un noziegumu pret cilvēci, proti, nodarījumus, kas tiek uzskatīti par vissmagākajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem. Ņemot vērā arvien pieaugošo pierādījumu apjomu, ES ir apņēmusies atbalstīt šo noziegumu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par tiem.

ES ir atvēlējusi 7,5 miljonus eiro, lai palīdzētu Starptautiskajai Krimināltiesai izmeklēt Krievijas pastrādātos kara noziegumus. Komisija arī atbalstīja Starptautiskā centra saukšanai pie atbildības par agresijas noziegumu pret Ukrainu izveidi. Šis centrs, kas sāka darbu 2023. gada jūlijā, atbalsta un atvieglo patlaban notiekošās un nākotnē paredzētās izmeklēšanas par agresijas noziegumu un veicina apmaiņu ar pierādījumiem, kas savākti kopš Krievijas agresijas sākuma, un šādu pierādījumu analīzi.

Sankciju piemērošana un Krievijas kara mašinērijas vājināšana

ES ir ieviesusi 11 spēcīgas pret Krieviju vērstu sankciju paketes

Šīs sankcijas ir trieciens pašiem Krievijas ekonomikas pamatiem, liedzot tai svarīgas tehnoloģijas un tirgus, un nopietni ierobežo Kremļa spēju finansēt un īstenot karu. 

Infographic showing EU sanctions on Russia in response to the war on Ukraine

ES ir pieņēmusi arī sankcijas pret Baltkrieviju, reaģējot uz tās iesaistīšanos iebrukumā Ukrainā. Sankcijas ir piemērotas arī Irānai saistībā ar uzbrukumos Ukrainai izmantoto lidrobotu ražošanu un piegādi. ES ir arī ieviesusi stingru pretapiešanas klauzulu, kas aizliedz ES pilsoņiem un uzņēmumiem apzināti un tīši apiet sankcijas.

Atjaunošana un Ukrainas ceļš uz Eiropu

Ukrainas nākotne ir Eiropas Savienībā. Šī apņemšanās tika atkārtoti apliecināta līdz šim pirmajā komisāru kolēģijas un valdības sanāksmē un ES un Ukrainas samitā 2023. gada februārī. Kopš 2022. gada jūnija Ukraina ir atzīta par ES kandidātvalsti ar nosacījumu, ka tā veiks būtiskas reformas. Ukraina ir panākusi progresu nepieciešamajos reformu posmos, kas izklāstīti Komisijas atzinumā par tās pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā. 

Lai arī karš vēl turpinās, ES jau ir sākusi likt pamatus Ukrainas atjaunošanai, un ir sākti starptautiski centieni. 

Infographic showing EU support to Ukraine's reconstruction

 1. 2023. gada jūnijs

  Lai apmierinātu gan neatliekamas vajadzības veikt atjaunošanu, gan veiktu vidēji ilgā termiņā īstenojamus pasākumus, kuru mērķis ir svarīgas reformas Ukrainas ceļā uz pievienošanos ES, tika ierosināts ES budžeta ietvaros izveidot finansēšanas mehānismu Ukrainai, kura apjoms 2024.–2027. g. ir līdz 50 miljardiem eiro.

 2. 2023. gada janvāris

  Tika izveidota Daudzaģentūru līdzekļu devēju koordinācijas platforma Ukrainai, lai atvieglotu koordināciju starp starptautiskiem ziedotājiem un finanšu organizācijām, tādējādi gādājot, ka atbalsts tiek sniegts saskaņotā, pārredzamā un atbildīgā veidā.

 3. 2022. gada oktobris

  Komisija un Vācija kā toreizējā G7 priekšsēdētāja Berlīnē kopīgi vadīja Starptautisko ekspertu konferenci par Ukrainas atveseļošanu, rekonstrukciju un modernizāciju.

Jauns posms mūsu kontinenta apvienošanā

Putina agresijas kara radītie šoka viļņi nekavējoties sasniedza mūsu sešus Rietumbalkānu partnerus. Mēs arī Rietumbalkānos veicam tos pašus solidaritātes pasākumus, ko esam veikuši mūsu Savienībā. 2022. gada decembrī piedzīvojām vēsturisku ES un Rietumbalkānu samitu Tirānā; tā bija pirmā šāda veida sanāksme šajā reģionā. 2023. gada jūnijā priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena nāca klajā ar jaunu izaugsmes plānu Rietumbalkāniem. 

2023. gada jūnijā Eiropas politiskās kopienas otrajā sanāksmē priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena paziņoja par jaunu atbalsta paketi 300 miljonu eiro apmērā. Paketes mērķis ir palīdzēt Moldovai risināt problēmas, ko rada karš pie tās robežām, un paātrināt tās integrāciju Eiropā. 

Eiropas aizsardzības stiprināšana

Pastiprinājusies ir arī ES sadarbība aizsardzības jomā. Referendumā, kas notika 2022. gada 1. jūnijā, Dānijas vēlētāji atbalstīja Dānijas pievienošanos ES kopējai drošības un aizsardzības politikai, izbeidzot Dānijas 30 gadus ilgo nepiedalīšanos ES aizsardzības sadarbībā

Kopš 2021. gada Komisija ir sekmīgi ierosinājusi un izveidojusi Eiropas Aizsardzības fondu (EAF). Līdz šim aizsardzības projekti ir saņēmuši vairāk nekā trīs miljardus eiro. Tās ir investīcijas nākotnes tehnoloģijās un sistēmās. 2023. gadā EAF atvēlēs vēl 1,2 miljardus eiro projektiem tādās svarīgās aizsardzības jomās kā kosmosa situācijas apzināšana, aizsardzība pret hiperskaņas raķetēm un Eiropas Patrulēšanas korvetes prototipa izstrāde. 

Dokumenti

 

Atruna: šajā lapā iekļautie dati pēdējoreiz atjaunināti 2023. gada 8. septembrī.

Progress citās jomās