Prejsť na hlavný obsah
Ursula von der Leyen and President Volodymyr Zelenskyy
Obrana európskeho mieru

Zjednotení pri podpore Ukrajiny

Poskytovanie pomoci a podpory ukrajinskému ľudu

EÚ uplatnila 4. marca 2022 – len niekoľko dní po začatí ruskej invázie – vôbec prvýkrát smernicu o dočasnej ochrane. Vďaka tomu získali ukrajinskí utečenci v EÚ práva vrátane povolení na pobyt, prístupu na trh práce, bývania, zdravotnej starostlivosti, ako aj mimoriadne dôležitých vzdelávacích príležitostí pre deti. 

Členské štáty EÚ otvorili svoje domovy a srdcia miliónom ukrajinských vojnových utečencov a poskytli dočasnú ochranu približne štyrom miliónom ľudí. 

5.4 million Individuals internally displaced within Ukraine, 20% Ukraine's children have found a safe haven in the EU

V číslach

Vďaka EÚ a iným darcom

Infographic showing EU support to Ukraine in figures

Väčšina ukrajinských utečencov sa v EÚ dobre integrovala.

Platí to najmä v Estónsku, kde takmer polovica pracujúcich Ukrajincov je už v aktívnom zamestnaní.

Podpora utečencov utekajúcich pred vojnou

Vďaka iniciatívami CARE (Kohézne opatrenia na podporu utečencov v Európe a Flexibilná pomoc územiam) získala politika súdržnosti rozsiahlu flexibilitu, ktorá umožnila preprogramovať nepridelené kohézne fondy vo výške až 17 miliárd EUR na roky 2014 – 2020 na podporu ľudí utekajúcich pred ruskou inváziou.

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

Vďaka aktivácii mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany sa EÚ podarilo jej účinne nasmerovať pomoc Ukrajine zo všetkých 27 krajín EÚ, ako aj z Islandu, zo Severného Macedónska, z Nórska, zo Srbska a z Turecka. 

Infographic showing EU civil protection support to Ukraine

 

Naplno využitá hospodárska a finančná sila EÚ

Cez koridory solidarity medzi EÚ a Ukrajinou sa podarilo vyviezť ohromujúcich 49 miliónov ton ukrajinských poľnohospodárskych výrobkov. Tieto životne dôležité koridory zabezpečujú nielen vývoz poľnohospodárskeho tovaru, ale aj dovoz potrebných komodít. Celková obchodná hodnota tovaru prepraveného cez tieto koridory sa odhaduje na približne 99 miliárd EUR. 

Vo februári 2023 vznikol medzi Komisiou a Ukrajinou prelomový pakt, ktorým sa Ukrajina pridružila k Programu pre jednotný trh. Jeho cieľom je uľahčiť trhový prístup, podporiť priaznivé podnikateľské prostredie a stimulovať dlhodobý udržateľný rast.

Infographic showing EU support to Ukraine's economy and finance

 1. 2023

  EÚ poskytuje Ukrajine podporný balík vo výške až 18 miliárd EUR vo forme veľmi výhodných úverov. Vďaka tejto podpore môže Ukrajina naďalej vyplácať mzdy a dôchodky a udržiavať základné verejnoprospešné služby, ako sú nemocnice, školy a bývanie pre vysídlené osoby. Podpora zároveň pomáha zabezpečiť makroekonomickú stabilitu a obnoviť zničenú kritickú infraštruktúru.

 2. 2022

  EÚ poskytla makrofinančnú pomoc vo výške 7,2 miliardy EUR na zabezpečenie nepretržitého fungovania štátnej správy a verejnoprospešných služieb na Ukrajine.

Zachovanie kritickej infraštruktúry

Jadrová bezpečnosť

Keďže Rusko naďalej ohrozuje civilné jadrové zariadenia, EÚ poskytla Ukrajine zo strategickej rezervy rescEU materiálnu pomoc na jadrovú bezpečnosť v hodnote viac ako 54,8 milióna EUR, napr. na obnovu zariadení a laboratórií.

Energetika

Po odsúdeniahodných útokoch Ruska na ukrajinskú energetickú infraštruktúru boli urýchlene prijaté núdzové opatrenia. Už na začiatku vojny podnikla EÚ rozhodujúci krok v záujme stabilizácie elektrizačných sústav Ukrajiny a Moldavska a synchronizácie ich elektrizačných sústav s európskou kontinentálnou sieťou.

Infographic showing EU support to Ukraine's energy infrastructure

Telekomunikácie

Európska komisia úspešne dohodla s telekomunikačnými operátormi z EÚ a Ukrajiny, aby ukrajinským utečencom na tri mesiace umožnili používať ich mobilné telefóny s minimálnymi alebo žiadnymi roamingovými poplatkami. Okrem toho, že EÚ zabezpečila cenovo dostupný roaming, rozdala Ukrajincom hľadajúcim útočisko 2,5 milióna SIM kariet a na hraničných priechodoch a v prístreškoch zriadila Wi-Fi hotspoty.

Pomáhame Ukrajine brániť sa

20 miliárd EUR vo forme vojenskej podpory Ukrajine (EÚ + členské štáty)

Vďaka Európskemu mierovému nástroju s finančnými prostriedkami vo výške 5,6 miliardy EUR bolo možné doručiť tanky, vrtuľníky, systémy protivzdušnej obrany, riadené strely a muníciu.

Už viac ako 25 000 ukrajinských vojakov dostalo výcvik Vojenskej pomocnej misie EÚ na podporu Ukrajiny. Sme teda na dobrej ceste naplniť náš cieľ, ktorým je zabezpečiť do konca roka úplný výcvik 30 000 ukrajinských vojakov.

V júli 2023 nadobudol účinnosť akt na podporu výroby munície. Toto nariadenia obsahuje konkrétne cielené opatrenia na podporu výroby a bezpečné dodávky munície v rámci EÚ.

EÚ posilnila kybernetickú odolnosť Ukrajiny investíciou vo výške 10 miliónov EUR do vybavenia, softvéru a inej súvisiacej podpory.

Vyvodenie zodpovednosti voči Rusku

Ukrajinská generálna prokuratúra v súčasnosti vyšetruje viac ako 100 000 prípadov údajných vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, ktoré sa považujú za najzávažnejšie porušenia medzinárodného práva. EÚ plne podporuje vyšetrovanie a stíhanie týchto trestných činov vzhľadom na rastúci počet dôkazov.

EÚ vyčleňuje Medzinárodnému trestnému súdu 7,5 milióna EUR na pomoc pri vyšetrovaní vojnových zločinov spáchaných Ruskom. Komisia podporila aj vytvorenie Medzinárodného centra pre stíhanie zločinu agresie proti Ukrajine. Centrum, ktoré začalo svoju činnosť v júli 2023, bude podporovať súčasné aj budúce vnútroštátne vyšetrovania zločinu agresie a prispeje k výmene a analýze dôkazov zozbieraných od začiatku ruskej agresie.

Sankcie a oslabenie ruskej vojnovej mašinérie

EÚ prijala proti Rusku 11 balíkov prísnych sankcií

Tieto sankcie otriasajú základmi ruského hospodárstva, pripravujú ho o kľúčové trhy a technológie a závažne obmedzujú schopnosť Kremľa financovať a viesť vojnu. 

Infographic showing EU sanctions on Russia in response to the war on Ukraine

EÚ prijala sankcie aj proti Bielorusku v reakcii na jeho podiel na invázii na Ukrajinu. Sankcionovaný bol aj Irán, a to v súvislosti s výrobou a dodávkou bezpilotných lietadiel používaných na útoky na Ukrajinu. EÚ zároveň prijala prísnu „doložku proti obchádzaniu“, ktorá zakazuje občanom a podnikom EÚ vedome a úmyselne obchádzať sankcie.

Obnova Ukrajiny a jej vstup do EÚ

Budúcnosť Ukrajiny je v Európskej únii. Tento záväzok bol potvrdený na historicky prvom na zasadnutí komisárov s ukrajinskou vládou a na samite EÚ – Ukrajina vo februári 2023. Od júna 2022 má Ukrajina štatút kandidátskej krajiny pod podmienkou, že uskutoční kľúčové reformy. Ukrajina napreduje v realizácii nevyhnutných reformných krokov, ktoré Komisia uviedla vo svojom stanovisku k žiadosti Ukrajiny o členstvo v EÚ. 

Hoci vojna ešte neskončila, EÚ už začala formovať základy obnovy Ukrajiny a svet začal konať. 

Infographic showing EU support to Ukraine's reconstruction

 1. jún 2023

  Návrh nástroja pre Ukrajinu v celkovej výške až do 50 miliárd EUR v rámci rozpočtu EÚ plánovaného na roky 2024 – 2027 na riešenie okamžitých potrieb obnovy, ako aj strednodobého modernizačného úsilia v záujme realizácie kľúčových reforiem v rámci prístupového procesu do EÚ

 2. január 2023

  Multiagentúrna platforma na koordináciu darcov začala svoju činnosť s cieľom uľahčiť koordináciu medzinárodných darcov a finančných organizácií, aby sa podpora poskytovala súvislo, transparentne a zodpovedne.

 3. október 2022

  Európska komisia a Nemecko ako predsedajúca krajina skupiny G7 spoločne zorganizovali v Berlíne medzinárodnú odbornú konferenciu o obnove, rekonštrukcii a modernizácii Ukrajiny

Nová etapa zjednocovania nášho kontinentu

Šokové vlny, ktoré vyslala Putinova útočná vojna, sa okamžite dostali k našim šiestim partnerom zo západného Balkánu. Rovnaké opatrenia, aké sme prijali vnútri našej Únie, sme rozšírili aj na západný Balkán. V decembri 2022 sme boli svedkami historického samitu EÚ – západný Balkán, ktorý sa po prvýkrát konal priamo v regióne. Predsedníčka von der Leyenová predstavila v júni 2023 nový plán rastu pre západný Balkán. 

Predsedníčka von der Leyenová na druhom zasadnutí Európskeho politického spoločenstva v júni 2023 oznámila nový podporný balík vo výške 300 miliónov EUR, ktorý má pomôcť Moldavsku zoči-voči vojne v jeho bezprostrednej blízkosti a urýchliť jeho európsku integráciu. 

Posilnenie európskej obrany

Došlo aj k posilneniu obrannej spolupráce EÚ. V referende 1. júna 2022 dánski voliči podporili pristúpenie Dánska k spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike EÚ, čím ukončili 30-ročnú výnimku Dánska týkajúcu sa spolupráce EÚ v oblasti obrany

Od roku 2021 Komisia úspešne iniciovala a implementovala Európsky obranný fond. Doposiaľ sa na projekty poskytlo viac ako 3 miliardy EUR ako investícia do obranných technológií a systémov budúcnosti. V roku 2023 sa z fondu poskytne ďalších 1,2 miliardy EUR na projekty v kľúčových oblastiach obrany, ako je získavanie informácií o situácii vo vesmíre, boj proti nadzvukovým strelám a vývoj prototypu Európskej hliadkovacej korvety. 

Dokumenty

 

Upozornenie: údaje na tejto stránke boli naposledy aktualizované 8. septembra 2023.

Pokrok v iných oblastiach