Направо към основното съдържание
Ursula von der Leyen and President Volodymyr Zelenskyy
Защита на мира в Европа

Единни в подкрепа на Украйна

Предоставяне на помощ и подкрепа на народа на Украйна

За първи път досега, на 4 март 2022 г., само дни след началото на руското нашествие, ЕС приведе в действие Директивата за временната закрила. Украинските бежанци получиха права в рамките на ЕС, включително разрешения за пребиваване, достъп до пазара на труда, жилищно настаняване, медицински грижи и, което е най-важно, образование за децата. 

Гражданите на държавите — членки на ЕС приеха в домовете и сърцата си милиони украински бежанци от войната, като в Съюза бе предложена временна закрила на близо четири милиона души. 

5.4 million Individuals internally displaced within Ukraine, 20% Ukraine's children have found a safe haven in the EU

В цифри

Благодарение на ЕС и други донори

Infographic showing EU support to Ukraine in figures

Повечето украински бежанци в ЕС са добре интегрирани

Това важи с особена сила за Естония, където почти половината от украинците в трудоспособна възраст вече работят.

Подкрепа за бежанците, бягащи от войната

Инициативите CARE („Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа“ и „Гъвкава помощ за териториите“) въведоха широки възможности за гъвкавост в политиката на сближаване, позволявайки препрограмиране на до 17 милиарда евро от неразпределените средства за периода 2014—2020 г. в подкрепа на хората, бягащи от руското нашествие.

Механизъм за гражданска защита на Съюза

Чрез задействането на Механизма за гражданска защита на Съюза ЕС ефективно насочи помощ към Украйна от всички 27 държави от ЕС, както и от Исландия, Северна Македония, Норвегия, Сърбия и Турция. 

Infographic showing EU civil protection support to Ukraine

 

Пълноценно използване на икономическата и финансовата мощ на ЕС

Коридорите на солидарността между ЕС и Украйна улесниха износа на 49 милиона тона украински селскостопански продукти. Тези жизненоважни коридори гарантират не само износа на селскостопански стоки, но и вноса на необходими продукти. Общата стойност на търговията, реализирана чрез този коридор, се оценява на около 99 милиарда евро. 

През февруари 2023 г. бе подписан важен пакт между Комисията и Украйна, с който Украйна беше асоциирана към програма „Единен пазар“ — начинание, целящо улесняване на достъпа до пазара, насърчаване на благоприятна бизнес среда и стимулиране на дългосрочен устойчив растеж.

Infographic showing EU support to Ukraine's economy and finance

 1. 2023 г.

  ЕС предоставя пакет за подкрепа на Украйна в размер до 18 милиарда евро под формата на заеми при изключително изгодни условия. Тази подкрепа ще помогне на Украйна да продължи да изплаща заплати и пенсии и да поддържа основни обществени услуги, като болници, училища и жилищно настаняване на преместени лица. Това също така помага да се гарантира макроикономическа стабилност и да се възстанови разрушената критична инфраструктура.

 2. 2022 г.

  ЕС отпусна макрофинансова помощ в размер на 7,2 милиарда евро, за да се гарантира непрекъснатото функциониране на правителството и публичните служби на Украйна.

Поддръжка на критичните инфраструктури

Ядрена безопасност

Тъй като Русия продължава да излага на риск гражданските ядрени инсталации, ЕС предостави на Украйна над 54,8 милиона евро под формата на материална помощ, свързана с ядрената безопасност, от стратегическия резерв rescEU, например за възстановяване на оборудване и лаборатории.

Енергетика

В отговор на настойчивите атаки на Русия срещу енергийната инфраструктура на Украйна бързо бяха предприети спешни мерки. Още в началото на войната ЕС предприе решителни стъпки за стабилизиране на електроенергийните системи на Украйна и Молдова, като синхронизира електроенергийните им мрежи с континенталната европейска мрежа.

Infographic showing EU support to Ukraine's energy infrastructure

Далекосъобщителни услуги

Европейската комисия проведе успешни преговори с телекомуникационните оператори от ЕС и Украйна, за да се позволи на украинските бежанци да използват мобилните си телефони с минимални или никакви такси за роуминг за период от три месеца. Освен че направи роуминга достъпен, ЕС раздаде 2,5 милиона SIM карти на украинци, търсещи убежище, и създаде точки за безжичен интернет на граничните пунктове и в местата за настаняване.

Помощ за Украйна да се защитава

20 млрд. евро военна подкрепа за Украйна (ЕС + държавите членки)

Европейският механизъм за подкрепа на мира с финансиране в размер на 5,6 милиарда евро даде възможност за доставка на танкове, хеликоптери, системи за въздушна отбрана, ракети и боеприпаси.

В рамките на военната мисия на Европейския съюз за предоставяне на помощ в подкрепа на Украйна бяха обучени повече от 25 000 украински войници. Вървим уверено към целта за пълно обучение на 30 000 украински войници до края на годината.

През юли 2023 г. влезе в сила Актът в подкрепа на производството на боеприпаси (ASAP). В този регламент ще бъдат предвидени конкретни, целенасочени мерки за стимулиране на производството и гарантиране на сигурни доставки на боеприпаси в Европа.

ЕС укрепи киберустойчивостта на Украйна с инвестиции в размер на 10 милиона евро за оборудване, софтуер и друга свързана с тях подкрепа.

Търсене на отговорност от Русия

Понастоящем Главната прокуратура на Украйна разследва над 100 000 случая на предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, които се считат за най-тежките нарушения на международното право. ЕС се ангажира да подкрепя разследването и наказателното преследване на тези престъпления с оглед на нарастващия брой доказателства.

ЕС отделя 7,5 милиона евро за подпомагане на разследванията от Международния наказателен съд на военните престъпления, извършени от Русия. Комисията също така подкрепи създаването на Международния център за наказателно преследване на престъплението агресия срещу Украйна. Центърът, който започна работа през юли 2023 г., подкрепя и засилва текущите и бъдещите разследвания на престъплението агресия и допринася за обмена и анализа на доказателствата, събрани от началото на руската агресия.

Налагане на санкции за отслабване на руската военна машина

11 пакета тежки санкции срещу Русия са приети от ЕС

Тези санкции са насочени към устоите на руската икономика, като я лишават от ключови технологии и пазари и сериозно възпрепятстват способността на Кремъл да финансира и провежда войната. 

Infographic showing EU sanctions on Russia in response to the war on Ukraine

ЕС прие санкции и срещу Беларус в отговор на участието на страната в нахлуването в Украйна. Иран също бе санкциониран във връзка с производството и доставката на безпилотни летателни апарати, използвани за нападения срещу Украйна. Освен това ЕС въведе строга клауза за недопускане на заобикалянето, която забранява на гражданите или предприятията от ЕС съзнателно и умишлено да заобикалят санкциите.

Възстановяването на Украйна и пътят на страната към европейска интеграция

Бъдещето на Украйна е в Европейския съюз. Този ангажимент беше потвърден по време на първата по рода си среща между колегиума на членовете на Комисията и правителството на Украйна и на срещата на върха ЕС-Украйна през февруари 2023 г. През юни 2022 г. Украйна получи статут на страна кандидатка, при условие че извърши ключови реформи. Украйна постигна напредък по необходимите стъпки за реформи, очертани в становището на Комисията относно кандидатурата на Украйна за членство в ЕС. 

Въпреки продължаващата война ЕС вече работи за полагане на основите на възстановяването на Украйна, а започнаха и международни усилия в тази насока. 

Infographic showing EU support to Ukraine's reconstruction

 1. Юни 2023 г.

  Предложен е механизъм за Украйна на стойност до 50 милиарда евро в рамките на бюджета на ЕС, планиран за периода 2024-2027 г., за да се отговори както на непосредствените нужди от възстановяване, така и на средносрочните усилия за модернизация с оглед на изпълнението на ключови реформи по пътя на страната към присъединяване към ЕС

 2. Януари 2023 г.

  Беше създадена междуведомствена платформа за координация на донорите, за да се улесни координацията между международните донори и финансовите организации с цел да се гарантира, че подкрепата се предоставя по последователен, прозрачен и отговорен начин.

 3. Октомври 2022 г.

  Комисията и Германия — председателстваща по това време Г-7 — бяха домакини на международната експертна конференция по възстановяването, реконструкцията и модернизацията на Украйна, проведена в Берлин

Начало на нов етап в обединението на нашия континент

Шоковите вълни, предизвикани от агресивната война на Путин, незабавно достигнаха до нашите шест партньори от Западните Балкани. Предоставихме на Западните Балкани същите мерки за солидарност, които предприехме в рамките на нашия Съюз. През декември 2022 г. се състоя историческа среща на високо равнище между ЕС и Западните Балкани, която за първи път се проведе в региона. През юни 2023 г. председателят Фон дер Лайен представи нов план за растеж за Западните Балкани. 

През юни 2023 г. на втората среща на Европейската политическа общност председателят Фон дер Лайен обяви нов пакет от мерки за подкрепа в размер на 300 милиона евро, за да помогне на Молдова да се справи с предизвикателството на войната в непосредствена близост до страната и да ускори европейската си интеграция. 

Укрепване на европейската отбрана

Налице е и засилване на сътрудничеството в областта на отбраната в ЕС. На референдум на 1 юни 2022 г. датските гласоподаватели подкрепиха присъединяването на Дания към общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, като сложиха край на 30-годишната клауза за неучастие на Дания в европейското сътрудничество в областта на отбраната

От 2021 г. насам Комисията стартира и изпълнява Европейския фонд за отбрана (ЕФО). Досега проекти са получили над 3 милиарда евро — инвестиция в отбранителни технологии и системи на утрешния ден. През 2023 г. ЕФО ще финансира с още 1,2 милиарда евро проекти в ключови области на отбраната, като например осведоменост за ситуацията в космоса, противодействие на свръхзвукови ракети и разработване на прототип на европейска патрулна корвета. 

Документи

 

Отказ от отговорност: Данните на тази страница са актуализирани за последен път на 8 септември 2023 г.

Напредък в други области