Přejít na hlavní obsah
Ursula von der Leyen and President Volodymyr Zelenskyy
Obrana míru v Evropě

Společně na podporu Ukrajiny

Poskytování pomoci a podpory ukrajinskému lidu

Pouze několik dní po začátku ruské invaze, 4. března 2022, uplatnila EU poprvé v historii směrnici o dočasné ochraně. Ukrajinští uprchlíci získali práva v rámci EU, včetně povolení k pobytu, přístupu na trh práce, bydlení, lékařské péče, a především vzdělání pro děti. 

Členské státy EU otevřely své domovy a srdce milionům ukrajinských válečných uprchlíků a poskytly dočasnou ochranu přibližně čtyřem milionům osob. 

5.4 million Individuals internally displaced within Ukraine, 20% Ukraine's children have found a safe haven in the EU

Čísly

Díky EU a dalším dárcům

Infographic showing EU support to Ukraine in figures

Většina ukrajinských uprchlíků se v EU dobře integrovala.

To platí zejména v Estonsku, kde je již téměř polovina pracujících Ukrajinců v aktivním zaměstnání.

Podpora osob prchajících před válkou

V rámci iniciativ CARE 2022 (akce na podporu uprchlíků v Evropě a flexibilní pomoc územím v rámci politiky soudržnosti) byla do politiky soudržnosti zavedena rozsáhlá flexibilita, díky níž je možné přeprogramovat až 17 miliard eur z nepřidělených prostředků určených na soudržnost na období 2014–2020, přičemž v období 2021–2027 se na podporu lidí prchajících před ruskou invazí počítá s určitou cílenou flexibilitou.

Mechanismus civilní ochrany EU

Díky aktivaci mechanismu civilní ochrany EU směřovala pomoc na Ukrajinu ze všech 27 členských států, jakož i z Islandu, Severní Makedonie, Norska, Srbska a Turecka. 

Infographic showing EU civil protection support to Ukraine

 

Plné využití hospodářské a finanční síly EU

Trasy solidarity mezi EU a Ukrajinou usnadnily vývoz obrovského množství – 49 milionů tun – ukrajinských zemědělských produktů. Tyto životně důležité koridory nejen zajišťují vývoz zemědělských produktů, ale také dovoz nezbytných komodit. Celková obchodní hodnota realizovaná prostřednictvím tohoto koridoru se odhaduje přibližně na 99 miliard eur. 

V únoru 2023 byl mezi Komisí a Ukrajinou uzavřen přelomový pakt, který přidružil Ukrajinu k programu pro jednotný trh. Jeho cílem je usnadnit jí přístup na trh, podpořit příznivé podnikatelské prostředí a stimulovat dlouhodobě udržitelný růst.

Infographic showing EU support to Ukraine's economy and finance

 1. 2023

  EU poskytuje Ukrajině podpůrný balíček ve výši až 18 miliard eur ve formě vysoce zvýhodněných půjček. Díky tomu je Ukrajina schopna nadále vyplácet mzdy a důchody a zachovat základní veřejné služby, jako jsou nemocnice, školy a bydlení pro relokované osoby. Prospěšné je to rovněž pro makroekonomickou stabilitu a obnovu zničené kritické infrastruktury.

 2. 2022

  EU poskytla makrofinanční pomoc ve výši 7,2 miliardy eur, aby zajistila nepřetržité fungování ukrajinské vlády a veřejných služeb.

Údržba kritické infrastruktury

Jaderná bezpečnost

Vzhledem k tomu, že Rusko nadále ohrožuje civilní jaderná zařízení, poskytla EU Ukrajině ze strategické rezervy rescEU více než 54,8 milionu eur materiální pomoci v oblasti jaderné bezpečnosti, např. na obnovu laboratoří a vybavení.

Energetika

V reakci na podlé útoky Ruska na energetickou infrastrukturu Ukrajiny byla urychleně přijata mimořádná opatření. Již na počátku války podnikla EU rozhodný krok ke stabilizaci elektroenergetických soustav Ukrajiny a Moldavska a synchronizovala jejich elektrické rozvodné sítě s kontinentální evropskou sítí.

Infographic showing EU support to Ukraine's energy infrastructure

Telekomunikace

Evropská komise úspěšně jednala s telekomunikačními operátory z EU a Ukrajiny, aby mohli ukrajinští uprchlíci po dobu tří měsíců používat mobilní telefony s minimálními nebo žádnými poplatky za roaming. Kromě zajištění cenové dostupnosti roamingu rozdala EU Ukrajincům hledajícím útočiště 2,5 milionu SIM karet a zřídila wi-fi hotspoty na hraničních přechodech a v ubytovacích zařízeních.

Pomáháme Ukrajině bránit se

20 miliard eur na vojenskou podporu Ukrajině (EU + členské státy)

Evropský mírový nástroj s finančními prostředky ve výši 5,6 miliardy eur umožňuje dodávky tanků, vrtulníků, systémů protivzdušné obrany, raket a střeliva.

V rámci vojenské pomocné mise EU na podporu Ukrajiny bylo vycvičeno 25 000 ukrajinských vojáků. Do konce roku by se mělo podařit plně vycvičit 30 000 ukrajinských vojáků.

V červenci 2023 vstoupil v platnost akt na podporu výroby munice (ASAP). Toto nařízení stanoví konkrétní cílená opatření na podporu výroby a zajištění bezpečných dodávek munice v rámci Evropy.

EU posílila kybernetickou odolnost Ukrajiny investicemi ve výši 10 milionů eur do vybavení, softwaru a další související podpory.

Pohnání Ruska k odpovědnosti

V současné době vyšetřuje Generální prokuratura Ukrajiny více než 100 000 případů údajných válečných zločinů a zločinů proti lidskosti – těch nejzávažnějších porušení mezinárodního práva. EU se angažuje v podpoře vyšetřování a stíhání těchto trestných činů s ohledem na rostoucí množství důkazů.

EU věnuje na pomoc Mezinárodnímu trestnímu soudu při vyšetřování válečných zločinů spáchaných Ruskem 7,5 milionu eur. Komise rovněž podpořila vytvoření mezinárodního střediska pro stíhání zločinu agrese vůči Ukrajině. Středisko, jež začalo fungovat v červenci 2023, poskytuje pevnou strukturu a podporu pro probíhající i budoucí vyšetřování a přispívá k výměně a analýze důkazů shromážděných od začátku ruské agrese.

Sankce oslabující ruskou válečnou mašinérii

11 účinných sankčních balíčků vůči Rusku, které EU přijala

Tyto sankce zasahují srdce ruské ekonomiky, připravují ji o klíčové technologie a trhy a vážně omezují schopnost Kremlu financovat a vést válku. 

Infographic showing EU sanctions on Russia in response to the war on Ukraine

EU rovněž přijala sankce vůči Bělorusku v důsledku jeho zapojení do invaze na Ukrajinu. V souvislosti s výrobou a dodávkami dronů používaných k útokům na Ukrajinu byly sankce uvaleny také na Írán. EU rovněž schválila přísnou „doložku proti obcházení“, která občanům nebo podnikům EU zakazuje vědomě a záměrně obcházet sankce.

Obnova Ukrajiny a její cesta do Evropy

Budoucnost Ukrajiny je v Evropské unii. Tento závazek byl potvrzen na vůbec prvním zasedání sboru komisařů a ukrajinské vlády a na summitu EU-Ukrajina v únoru 2023. Od června 2022 má Ukrajina udělen status kandidátské země pod podmínkou, že provede klíčové reformy. Země pokročila v nezbytných reformních krocích obsažených ve stanovisku Komise k žádosti Ukrajiny o členství v EU. 

Navzdory probíhající válce již EU začala utvářet základy obnovy Ukrajiny a svět začal jednat. 

Infographic showing EU support to Ukraine's reconstruction

 1. červen 2023

  navržen nástroj pro Ukrajinu v hodnotě 50 miliard eur v rámci rozpočtu EU, který se plánuje na období 2024–2027 a má řešit jak okamžité potřeby oživení, tak střednědobé úsilí o modernizaci s ohledem na provádění klíčových reforem na její cestě k přistoupení k EU

 2. leden 2023

  začíná fungovat platforma pro koordinaci dárců, která má usnadnit koordinaci mezi mezinárodními dárci a finančními organizacemi, aby podpora mohla být poskytována soudržným, transparentním a odpovědným způsobem

 3. říjen 2022

  Komise a Německo jako předseda skupiny G7 spolupořádaly v Berlíně mezinárodní konferenci odborníků o oživení, rekonstrukci a modernizaci Ukrajiny

Nová etapa sjednocování našeho kontinentu

Otřesy, které Putinova útočná válka způsobila, se okamžitě projevily u našich šesti západobalkánských partnerů. Na západní Balkán jsme rozšířili stejná solidární opatření, která jsme přijali v rámci naší Unie. V prosinci 2022 jsme byli svědky historického summitu EU-západní Balkán, který se v tomto regionu konal poprvé. V červnu 2023 představila předsedkyně von der Leyenová nový plán růstu pro západní Balkán. 

Na druhém zasedání Evropského politického společenství v červnu 2023 oznámila předsedkyně Ursula von der Leyenová nový podpůrný balíček ve výši 300 milionů eur, který má pomoci Moldavsku čelit výzvám spojeným s válkou u jeho hranic a urychlit jeho integraci do EU. 

Posílení evropské obrany

Rovněž došlo k posílení spolupráce EU v oblasti obrany. V referendu 1. června 2022 podpořili dánští voliči připojení Dánska ke společné bezpečnostní a obranné politice EU a ukončili tak třicetiletou výjimku Dánska, na jejímž základě se spolupráce EU v oblasti obrany tato země neúčastnila

Od roku 2021 úspěšně funguje Evropský obranný fond, který Komise iniciovala. Na projekty byly dosud získány více než 3 miliardy eur – jde o investice do obranných technologií a systémů zítřka. V roce 2023 fond poskytne další 1,2 miliardy eur na projekty v klíčových oblastech obrany, jako je získávání poznatků o situaci ve vesmíru, boj proti nadzvukovým střelám a vývoj prototypu Evropského hlídkového plavidla. 

Dokumenty

 

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti: Údaje na této stránce byly naposledy aktualizovány 8. září 2023

Pokrok v ostatních oblastech