Preskoči na glavno vsebino

Govor o stanju v Uniji 2021

Predsednik ali predsednica Evropske komisije ima vsako leto govor o stanju v Uniji.

Določanje smeri za prihodnje leto

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v svojem govoru o stanju v Uniji 15. septembra 2021 predstavila vodilne pobude, ki jih namerava Komisija izvesti v prihodnjem letu, in sicer:

 • nadaljevati prizadevanja za cepljenje v Evropi, pospešiti cepljenje po svetu ter krepiti pripravljenost na pandemijo
 • skupaj z našimi svetovnimi partnerji zmanjšati razlike v podnebnem financiranju
 • izpeljati digitalno preobrazbo, ki bo ustvarjala delovna mesta in spodbujala konkurenčnost ter hkrati zagotavljala tehnično odličnost in zanesljivost dobav
 • zagotoviti pravičnejše delovne pogoje in boljše zdravstveno varstvo ter mladim v Evropi ponuditi več priložnosti, da bi lahko izkoristili prednosti evropskega socialnega tržnega gospodarstva
 • okrepiti sodelovanje na področju varnosti in obrambe ter poglobiti partnerstva EU z najbližjimi zavezniki
 • zaščititi evropske vrednote in svoboščine ter pravno državo
14. SEPTEMBER 2022
Stanje v Uniji 2021 – Govor predsednice von der Leyen
14. SEPTEMBER 2022
State of the Union 2021 - President von der Leyen's speech, multilingual version

 

Predlagane pobude

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je 15. septembra predsedniku Evropskega parlamenta Davidu Sassoliju in slovenskemu predsedniku vlade Janezu Janši, ki predseduje Svetu Evropske unije, poslala tudi pismo o nameri, v katerem so podrobno opisani zakonodajni ukrepi in druge pobude, ki jih namerava Komisija sprejeti v naslednjem letu.

 

15. SEPTEMBER 2021
Stanje v Uniji 2021 – Pismo o nameri predsednice von der Leyen

 

Komisija Ursule von der Leyen: Dosežki 2020–2021

Po enem najtežjih let v svoji zgodovini Evropa sedaj z obnovljenim upanjem zre v prihodnost.

Jeseni 2020 nas je pandemija prizadela še huje. Evropska unija je podvojila svoja prizadevanja, predvsem da bi nabavila cepiva za Evropejce, okrepila mednarodno sodelovanje v boju s pandemijo ter z instrumentom NextGenerationEU povedla Evropo iz gospodarske krize. 

To je retrospektivni pregled preteklega leta, in sicer od prizadevanj za končanje krize zaradi covida-19 do našega dela za izpolnitev vseh političnih prednostnih področjih – od uresničevanja evropskega zelenega dogovora in evropskega digitalnega desetletja do naših ukrepov na področju varnosti, demokracije in zdravja za evropske državljane.

10. SEPTEMBER 2021
Stanje v Uniji 2021 – Dosežki 2020–2021

 

Ključni trenutki

 1. Avgust 2021
  • V EU uporabljenih 522,4 milijona odmerkov cepiv od decembra 2020, več kot 250 milijonov državljank in državljanov EU pa je polno cepljenih. (25. avgust)
 2. Julij 2021
  • Boj proti finančnemu kriminalu: Komisija prenovi pravila za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. (20. julij)
  • Stanje pravne države 2021: poročilo EU kaže pozitiven razvoj v državah članicah, vendar izpostavlja tudi nekatere resne težave. (20. julij)
  • Sprejeta nova strategija EU za gozdove za zagotovitev zdravih in odpornih gozdov, ki znatno prispevajo k biotski raznovrstnosti in podnebnim ciljem. (16. julij)
  • Komisija sprejme sveženj predlogov, s katerimi želi politike EU na področju podnebja, energije, rabe zemljišč, prometa in obdavčitve pripraviti na zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov do leta 2030 za vsaj 55 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. (14. julij)
  • Da bi povišala raven ambicij na področju trajnostnega financiranja, Komisija sprejme predlog evropskega standarda za zelene obveznice ter s tem oblikuje kakovosten prostovoljni standard za obveznice, s katerimi se financirajo trajnostne naložbe. (6. julij)
 3. Junij 2021
  • Voditelji EU in ZDA se na vrhu v Bruslju zavežejo, da bodo ustavili pandemijo COVID-19 in spodbudili svetovno okrevanje. (15. junij)
  • Komisija predlaga okvir za zaupanja vredno in varno evropsko digitalno identiteto, ki bo na voljo vsem državljankam in državljanom, rezidentkam in rezidentom ter podjetjem EU. (3. junij)
  • Komisija predstavi novo strategijo za okrepitev in povečanje odpornosti schengenskega območja – največjega območja prostega gibanja na svetu. (2. junij)
  • Delovati začne Evropsko javno tožilstvo, kar je začetek novega poglavja v boju proti čezmejnemu kriminalu. (1. junij)
 4. Maj 2021
  • Vse države članice ratificirajo sklep o virih lastnih sredstev, kar Komisiji omogoči najemanje posojil za financiranje okrevanja v okviru instrumenta NextGenerationEU. (31. maj)
  • EU oblikuje sveženj gospodarske pomoči v vrednosti 3 milijarde evrov za prihodnjo demokratično Belorusijo. (28. maj)
  • Komisija predstavi smernice za okrepitev kodeksa ravnanja glede dezinformacij, ki je prvo tovrstno orodje na svetu. (26. maj)
  • 12 držav članic prejme 14,1 milijarde evrov v sedmem obroku finančne podpore v okviru instrumenta SURE. Od instrumenta SURE je doslej imelo koristi do 30 milijonov delavcev in delavk ter 2,5 milijona podjetij. EU je skupno zagotovila že približno 90 milijard evrov 19 državam članicam. (25. maj)
  • Na svetovnem vrhu o zdravju, ki ga skupaj gostita predsednica Komisije Ursula von der Leyen in italijanski predsednik vlade Mario Draghi, se voditelji in voditeljice skupine G20 zavežejo k vrsti ukrepov za čim hitrejši konec krize zaradi COVID-19 povsod po svetu in boljšo pripravljenost na prihodnje pandemije. (21. maj)
  • Predsednica Komisije Ursula von der Leyen napove pobudo Ekipa Evropa v vrednosti 1 milijarde evrov za proizvodnjo cepiv, zdravil in zdravstvenih tehnologij ter dostop do njih v Afriki. (21. maj)
  • Države članice EU se dogovorijo, da bodo ponovno odprle svoje meje za cepljene potnice in potnike iz držav zunaj EU. (20. maj)
  • Komisija podpiše tretjo pogodbo s farmacevtskima podjetjema BioNTech in Pfizer, s katero v imenu vseh držav članic EU rezervira dodatnih 1,8 milijarde odmerkov cepiv za obdobje med koncem leta 2021 in 2023. (20. maj)
  • Sprejeto sporočilo o obdavčitvi podjetij za 21. stoletje za spodbuditev trdnega, učinkovitega in pravičnega sistema obdavčitve podjetij v EU. (18. maj)
  • Evropski zeleni dogovor: Komisija predlaga trajnostno modro gospodarstvo v EU za industrijske panoge in sektorje, povezane z oceani, morji in obalami. (17. maj)
  • Predsednica Komisije Ursula von der Leyen na vrhu o financiranju afriških gospodarstev napove pobudo Ekipa Evropa v podporo okrevanju Afrike po pandemiji COVID-19. (15. maj)
  • Da bi EU usmerila k cilju zdravega planeta za zdrave ljudi do leta 2050, Komisija sprejme akcijski načrt EU Naproti ničelnemu onesnaževanju zraka, vode in tal. (12. maj)
  • Na dan Evrope 2021 v Strasbourgu poteka uvodni dogodek Konference o prihodnosti Evrope. (9. maj)
  • Na srečanju voditeljic in voditeljev EU in Indije v Portu in prek videokonference EU in Indija skleneta celovito partnerstvo za povezljivost, ki potrjuje njuno zavezanost sodelovanju pri podpiranju odporne in trajnostne povezljivosti v Indiji ter v tretjih državah in regijah. (8. maj)
  • Institucije EU, evropski socialni partnerji in organizacije civilne družbe se zavežejo, da bodo na socialnem vrhu v Portu storili vse, kar je v njihovi moči, da bi zgradili bolj vključujočo in socialno Evropo. (7.–8. maj)
  • Posodobi se industrijska strategija EU, da bi se pri industrijskih ambicijah Evrope v celoti upoštevale nove okoliščine po krizi zaradi COVID-19 ter da bi se spodbudila preobrazba v bolj trajnostno, digitalno, odporno in svetovno konkurenčno gospodarstvo. (5. maj)
 5. April 2021
  • Trajnostno financiranje in taksonomija EU: Komisija sprejme nadaljnje ukrepe za usmerjanje denarja v trajnostne dejavnosti. (21. april)
  • Komisija predlaga nova pravila in ukrepe za odličnost in zaupanje v umetno inteligenco, da bi EU postala svetovno vozlišče za zaupanja vredno umetno inteligenco. (21. april)
  • Nov sporazum o partnerstvu med EU in članicami Organizacije afriških, karibskih in pacifiških držav določi okvir za politično, gospodarsko in sektorsko sodelovanje v naslednjih 20 letih. (15. april)
  • Da bi se onemogočili čezmejni poslovni modeli kriminalnih združb, Komisija predstavi strategijo EU za boj proti organiziranemu kriminalu, skupaj z novo strategijo za boj proti trgovini z ljudmi, katere namen je podpreti preprečevanje kriminalnih dejavnosti, trgovce z ljudmi privesti pred sodišče in opolnomočiti žrtve. (14. april)
 6. Marec 2021
  • Evropski zeleni dogovor: Komisija predstavi ukrepe za spodbujanje ekološke pridelave. (25. marec)
  • EU določi nov celovit okvir politike, da bi se zagotovilo varstvo pravic vseh otrok, in predlaga vzpostavitev evropskega jamstva za otroke. (24. marec)
  • Vzpostavljen Evropski svet za inovacije, ki bo pomagal pri preoblikovanju znanstvenih zamisli v prodorne inovacije. (18. marec)
  • Komisija predlaga uvedbo digitalnega potrdila za olajšanje varnega in prostega gibanja v EU med pandemijo COVID-19. (17. marec)
  • Četrto varno in učinkovito cepivo proti COVID-19 odobreno za uporabo v EU. (11. marec)
  • Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli, portugalski predsednik vlade António Costa v imenu predsedstva Sveta in predsednica Komisije Ursula von der Leyen podpišejo Skupno izjavo za Konferenco o prihodnosti Evrope. (10. marec)
  • Evropsko digitalno desetletje: Komisija začrta pot k digitalno opolnomočeni Evropi do leta 2030. (9. marec)
  • Predstavljen akcijski načrt za evropski steber socialnih pravic, v katerem so določene ambicije za močno socialno Evropo. (4. marec)
  • Preglednost plač: Komisija predstavi predlog o preglednosti plač za zagotovitev, da ženske in moški v EU prejmejo enako plačilo za enako delo. (4. marec)
  • Unija enakosti: Komisija predstavi strategijo o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030, da bi se zagotovila njihova polna udeležba v družbi. (3. marec)
 7. Februar 2021
  • Na vrhu skupine G7 predsednica Komisije Ursula von der Leyen napove podvojitev prispevka EU za COVAX, svetovni instrument za vsesplošen dostop do cepiv, s 500 milijonov evrov na 1 milijardo evrov. (19. februar)
  • Komisija določi odprto, trajnostno in odločno trgovinsko politiko EU za prihodnja leta. (18. februar)
  • Predstavljena nova strategija za krepitev prispevka EU k multilateralizmu, ki temelji na pravilih. (17. februar)
  • Da bi bila Evropa pripravljena na grožnjo novih različic, Komisija predlaga nov načrt pripravljenosti na biološke grožnje, tj. inkubator HERA. (17. februar)
  • Evropski parlament potrdi politični dogovor o mehanizmu za okrevanje in odpornost, ki je ključni mehanizem v okviru instrumenta NextGenerationEU. (10. februar)
  • EU predlaga novo agendo za Sredozemlje, da bi okrepila strateško partnerstvo s svojimi partnericami v južnem sosedstvu. (9. februar)
 8. Januar 2021
  • Komisija odobri tretje varno in učinkovito cepivo proti COVID-19. (29. januar)
  • Komisija vzpostavi mehanizem za preglednost izvoza in dovoljenja za izvoz cepiv proti COVID-19. (29. januar)
  • Komisija začne fazo zasnove za pobudo novi evropski Bauhaus, katere cilj je združiti zasnovo, trajnostnost in naložbe v podporo uresničevanju evropskega zelenega dogovora. (18. januar)
 9. December 2020
  • Prvi Evropejci in Evropejke cepljeni proti COVID-19. (27. december)
  • Po intenzivnih pogajanjih Komisija doseže sporazum z Združenim kraljestvom o pogojih prihodnjih odnosov z EU. (24. december)
  • Komisija odobri prvo varno in učinkovito cepivo proti COVID-19. (21. december)
  • Svet sprejme dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027 v višini 1,211 bilijona evrov v tekočih cenah. (17. december)
  • Akt o digitalnih storitvah in akt o digitalnih trgih: predlagana ambiciozna reforma digitalnega okolja skupaj s celovitim sklopom novih pravil za vse digitalne storitve. (15. december)
  • Evropski zeleni dogovor: predlog za uredbo o trajnostnih baterijah za krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo. (10. december)
  • Komisija predstavi akcijski načrt za evropsko demokracijo za opolnomočenje državljank in državljanov ter izgradnjo odpornejših demokracij po vsej EU. (3. december)
  • Odnosi EU–ZDA: EU predlaga novo, v prihodnost usmerjeno čezatlantsko agendo za globalno sodelovanje. (2. december)
 10. November 2020
  • Predlagan akcijski načrt za enakost spolov in opolnomočenje žensk v vseh vidikih zunanjega delovanja EU. (25. november)
  • Komisija odobri pogodbo s farmacevtskim podjetjem Moderna o začetnem nakupu 80 milijonov odmerkov cepiva v imenu vseh držav članic EU z možnostjo dodatnega nakupa do 80 milijonov odmerkov. (25. november)
  • Komisija predstavi prvo strategijo EU za enakost LGBTIQ oseb. (12. november)
  • Komisija odobri pogodbo s farmacevtskima podjetjema BioNTech in Pfizer o začetnem nakupu 200 milijonov odmerkov cepiva v imenu vseh držav članic EU z možnostjo dodatnega nakupa do 100 milijonov odmerkov. (11. november)
  • Predstavljena nova agenda za potrošnike za opolnomočenje potrošnic in potrošnikov v EU, da prevzamejo dejavno vlogo pri zelenem in digitalnem prehodu. (11. november)
  • Narejeni prvi koraki k vzpostavitvi evropske zdravstvene unije za zagotovitev boljše pripravljenosti in odzivanja na sedanjo in prihodnje zdravstvene krize. (11. november)
 11. Oktober 2020
  • Komisija predlaga direktivo EU za zagotovitev, da bodo delavci in delavke v Uniji zaščiteni z ustreznimi minimalnimi plačami, ki jim bodo omogočale dostojno življenje ne glede na to, kje delajo. (28. oktober)
  • Španija, Italija in Poljska prejmejo 17 milijard evrov v prvem obroku finančne podpore državam članicam v okviru instrumenta SURE. Od instrumenta SURE je doslej imelo koristi do 30 milijonov delavcev in delavk ter 2,5 milijona podjetij. EU je skupno zagotovila že približno 90 milijard evrov 19 državam članicam. (27. oktober)
  • Komisija izda prvo socialno obveznico v vrednosti 17 milijard evrov v okviru instrumenta EU SURE za pomoč pri zaščiti in ohranjanju delovnih mest. (21. oktober)
  • Evropski zeleni dogovor: Komisija sprejme novo strategijo za kemikalije v prizadevanjih za okolje brez strupov. (14. oktober)
  • Komisija odobri pogodbo s farmacevtskim podjetjem Janssen Pharmaceutica NV, ki državam EU omogoča nakup cepiv za 200 milijonov ljudi z možnostjo nakupa dodatnih 200 milijonov odmerkov. Komisija doseže prvi dogovor s farmacevtskim podjetjem AstraZeneca že 14. avgusta. Ta dogovor je podlaga za nakup 300 milijonov odmerkov cepiva v imenu držav članic EU z možnostjo nakupa dodatnih 100 milijonov odmerkov. (8. oktober)
  • Komisija sprejme nov desetletni načrt za podporo Romom v EU. (7. oktober)
  • Sprejet celovit gospodarski in naložbeni načrt za spodbuditev dolgoročnega okrevanja Zahodnega Balkana in regionalnega povezovanja. (6. oktober)
 12. September 2020
  • Komisija sprejme sveženj o digitalnih financah, vključno s strategijo za digitalne finance in zakonodajnima predlogoma o kriptosredstvih in digitalni odpornosti, za konkurenčen finančni sektor EU, ki potrošnikom omogoča dostop do inovativnih finančnih produktov, hkrati pa zagotavlja varstvo potrošnikov in finančno stabilnost. (24. september)
  • Sprejet novi pakt o migracijah in azilu, ki predvideva izboljšane in hitrejše postopke v celotnem azilnem in migracijskem sistemu ter vzpostavlja ravnotežje med načeloma pravične delitve odgovornosti in solidarnosti. (23. september)
  • Unija enakosti: Komisija predlaga prvi akcijski načrt EU za boj proti rasizmu. (18. september)
21. JULIJ 2022
Stanje v Uniji 2021 – Časovnica

 

Dokumenti

21. JULIJ 2022
Stanje v Uniji 2021 – Brošura

 

Informativni pregledi