Siirry pääsisältöön

Puhe unionin tilasta 2021

Euroopan komission puheenjohtaja pitää joka vuosi puheen Euroopan unionin tilasta

Suuntaviivat tulevalle vuodelle

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti 15.9.2021 EU:n tilaa käsittelevän puheen, jossa hän esitteli komission lippulaivahankkeita tulevalle vuodelle. Komission tavoitteena on esimerkiksi

 • jatkaa rokotuksia Euroopassa, nopeuttaa niitä maailmalla ja vahvistaa pandemiavalmiutta
 • kuroa umpeen ilmastorahoituksen vajetta maailmanlaajuisten kumppanien kanssa
 • johtaa digitaalista siirtymää työpaikkojen lisäämiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi sekä taata tekninen huippuosaaminen ja komponenttien toimitusvarmuus
 • varmistaa oikeudenmukaisemmat työolot ja parempi terveydenhuolto sekä luoda uusia mahdollisuuksia Euroopan nuorille, jotta he voivat saada osansa EU:n sosiaalisesta markkinataloudesta
 • lisätä turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä ja tiivistää EU:n ja sen lähimpien liittolaisten kumppanuutta
 • puolustaa eurooppalaisia arvoja ja vapauksia ja suojella oikeusvaltioperiaatetta
14. SYYSKUUTA 2022
Unionin tila 2021– Puheenjohtaja von der Leyenin puhe
 • български
  (374.82 KB - PDF)
  Lataa
 • español
  (312.12 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (321.16 KB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (313.75 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (316.89 KB - PDF)
  Lataa
 • eesti
  (335.98 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (379.64 KB - PDF)
  Lataa
 • English
  (308.33 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (314.77 KB - PDF)
  Lataa
 • Gaeilge
  (328.91 KB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (335.06 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (293 KB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (335.71 KB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (324.18 KB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (402.82 KB - PDF)
  Lataa
 • Malti
  (349.24 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (289.43 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (417.05 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (301.02 KB - PDF)
  Lataa
 • română
  (382.46 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (384.84 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (355.75 KB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (318.92 KB - PDF)
  Lataa
14. SYYSKUUTA 2022
State of the Union 2021 - President von der Leyen's speech, multilingual version

 

Aloite-ehdotukset

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen lähetti 15.9.2021 myös aiekirjeen Euroopan parlamentin puhemiehelle David Sassolille ja EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Slovenian pääministerille Janez Janšalle. Kirjeessä esitellään toimet, jotka komissio aikoo toteuttaa lainsäädännön ja muiden aloitteiden avulla seuraavan vuoden aikana.

 

15. SYYSKUUTA 2021
Unionin tila 2021– Puheenjohtaja von der Leyenin aiekirje
 • български
  (903.67 KB - PDF)
  Lataa
 • español
  (806.27 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (915.04 KB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (965.9 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (842.32 KB - PDF)
  Lataa
 • eesti
  (819.71 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (306.74 KB - PDF)
  Lataa
 • English
  (922.2 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (909.56 KB - PDF)
  Lataa
 • Gaeilge
  (921.34 KB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (815.17 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (910.27 KB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (827.38 KB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (804.12 KB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (947.5 KB - PDF)
  Lataa
 • Malti
  (909.24 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (899.55 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (1010.62 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (930.47 KB - PDF)
  Lataa
 • română
  (933.41 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (849.35 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (824.13 KB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (833.13 KB - PDF)
  Lataa

 

Von der Leyenin komissio: Saavutukset 2020–2021

Euroopalla on takanaan yksi historiansa vaikeimmista vuosista, mutta nyt se katsoo tulevaisuuteen toiveikkaana.

Syksystä 2020 lähtien pandemia on iskenyt meihin uudelleen ja jopa aiempaa rankemmin. Tämän seurauksena Euroopan unioni tehosti entisestään toimiaan hankkiakseen rokotteita kaikille eurooppalaisille, lisätäkseen kansainvälistä yhteistyötä pandemian torjunnassa ja johtaakseen Euroopan talouskriisin yli NextGenerationEU-välineen avulla. 

Tässä on katsaus menneeseen vuoteen: kuinka torjuimme covid-19-kriisiä, edistimme poliittisia painopisteitämme – kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja digitaalista vuosikymmentä – ja pyrimme parantamaan eurooppalaisten turvallisuutta, demokratiaa ja terveyttä.

10. SYYSKUUTA 2021
Unionin tila 2021 – Saavutukset 2020–2021
 • български
  (4.64 MB - PDF)
  Lataa
 • español
  (4.61 MB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (4.67 MB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (4.36 MB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (4.37 MB - PDF)
  Lataa
 • eesti
  (4.35 MB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (4.42 MB - PDF)
  Lataa
 • English
  (18.06 MB - PDF)
  Lataa
 • français
  (4.43 MB - PDF)
  Lataa
 • Gaeilge
  (4.42 MB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (4.36 MB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (4.42 MB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (4.51 MB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (4.5 MB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (4.4 MB - PDF)
  Lataa
 • Malti
  (4.5 MB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (4.42 MB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (4.48 MB - PDF)
  Lataa
 • português
  (4.43 MB - PDF)
  Lataa
 • română
  (4.37 MB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (4.52 MB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (4.47 MB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (4.44 MB - PDF)
  Lataa

 

Tärkeimpiä tapahtumia

 1. Elokuu 2021
  • EU:ssa on joulukuusta 2020 lähtien annettu 522,4 miljoonaa rokoteannosta, ja yli 250 miljoonaa EU:n kansalaista on saanut täyden rokotesuojan. (25. elokuuta)
 2. Heinäkuu 2021
  • Talousrikollisuuden torjunta: komissio vahvistaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia sääntöjä. (20. heinäkuuta)
  • Oikeusvaltioperiaate vuonna 2021: EU:n kertomuksesta käy ilmi, että jäsenmaissa on tapahtunut myönteistä kehitystä, mutta siinä tuodaan esiin myös vakavia huolenaiheita. (20. heinäkuuta)
  • Uudella EU:n metsästrategialla pyritään varmistamaan terveet ja selviytymiskykyiset metsät, jotta ne edistävät osaltaan merkittävästi biologista monimuotoisuutta ja ilmastotavoitteita. (16. heinäkuuta)
  • Komissio hyväksyy lainsäädäntöehdotuspaketin, jonka tarkoituksena on muuttaa EU:n ilmasto-, energia-, maankäyttö-, liikenne- ja veropolitiikkaa, jotta kasvihuonekaasujen nettopäästöjä voidaan vähentää ainakin 55 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. (14. heinäkuuta)
  • Komissio esitteli ehdotuksen vihreiden joukkolainojen eurooppalaiseksi standardiksi. Tavoitteena on luoda korkeatasoinen vapaaehtoinen standardi joukkolainoille, joilla investoidaan kestävään kehitykseen. (6. heinäkuuta)
 3. Kesäkuu 2021
  • EU:n ja Yhdysvaltojen johtajat sitoutuvat Brysselissä pidetyssä huippukokouksessa lopettamaan covid-19-pandemian ja edistämään maailmanlaajuista elpymistä. (15. kesäkuuta)
  • Komissio ehdottaa luotettavaa ja turvallista eurooppalaista digitaalista identiteettiä koskevia puitteita. Järjestelmä on tarkoitettu kaikille EU:n kansalaisille, EU:ssa asuville henkilöille ja EU:ssa toimiville yrityksille. (3. kesäkuuta)
  • Komissio ehdottaa uutta strategiaa, jolla maailman laajimmasta vapaan matkustamisen alueesta eli Schengen-alueesta tehdään vahvempi ja kestävämpi. (2. kesäkuuta)
  • Euroopan syyttäjänvirasto aloittaa toimintansa. Tämä merkitsee uutta lukua rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa. (1. kesäkuuta)
 4. Toukokuu 2021
  • Kaikki jäsenmaat ratifioivat omia varoja koskevan päätöksen, minkä ansiosta komissio voi ottaa lainaa markkinoilta, jotta NextGenerationEU-välineestä voidaan rahoittaa elpymistoimia. (31. toukokuuta)
  • EU laatii 3 miljardin euron taloudellisen tukipaketin tulevalle demokraattiselle Valko-Venäjälle. (28. toukokuuta)
  • Komissio ohjeistaa disinformaatiota koskevien käytännesääntöjen tiukentamista. Kyseessä on ensimmäinen tällainen väline koko maailmassa. (26. toukokuuta)
  • Kahdelletoista jäsenmaalle maksetaan 14,1 miljardia euroa SURE-välineestä myönnettävän rahoitustuen seitsemäntenä eränä. SURE-välineestä on tähän mennessä hyötynyt jopa 30 miljoonaa työntekijää ja 2,5 miljoonaa yritystä. EU on jo myöntänyt yhteensä noin 90 miljardia euroa 19 jäsenmaalle. (25. toukokuuta)
  • G20-maiden johtajat sitoutuvat komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Italian pääministerin Mario Draghin yhdessä järjestämässä maailmanlaajuisessa terveyshuippukokouksessa useisiin toimiin, joilla pyritään vauhdittamaan covid-19-kriisin tukahduttamista kaikkialla maailmassa ja parantamaan valmistautumista tuleviin pandemioihin. (21. toukokuuta)
  • Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoittaa 1 miljardin euron Team Europe -aloitteesta, joka koskee rokotteiden, lääkkeiden ja terveysteknologioiden valmistusta ja saatavuutta Afrikassa. (21. toukokuuta)
  • EU:n jäsenmaat sopivat avaavansa rajansa uudelleen EU:n ulkopuolelta tuleville rokotetuille matkustajille. (20. toukokuuta)
  • Komissio allekirjoittaa kolmannen sopimuksen lääkeyhtiöiden BioNTech ja Pfizer kanssa. Sopimuksessa varataan 1,8 miljardin rokoteannoksen lisäerä kaikkien EU:n jäsenmaiden puolesta vuoden 2021 lopun ja vuoden 2023 väliselle ajalle. (20. toukokuuta)
  • 2000-luvun yritysverotusta koskeva tiedonanto vahvan, tehokkaan ja oikeudenmukaisen yritysverojärjestelmän edistämiseksi EU:ssa. (18. toukokuuta)
  • Euroopan vihreän kehityksen ohjelma: komissio ehdottaa kestävää sinistä taloutta EU:ssa valtameriin, meriin ja rannikkoalueisiin liittyville aloille. (17. toukokuuta)
  • Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen julkistaa afrikkalaisten talouksien rahoittamista käsittelevässä huippukokouksessa Team Europe -aloitteen, jolla tuetaan Afrikan toipumista covid-19-pandemiasta. (15. toukokuuta)
  • Komissio hyväksyy EU:n toimintasuunnitelman ”Kohti ilman, veden ja maaperän saasteettomuutta”. Toimintasuunnitelmalla ohjataan EU:ta kohti vuoden 2050 tavoitetta saavuttaa terve maapallo terveille ihmisille. (12. toukokuuta)
  • Eurooppa-päivänä 2021 järjestetään Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin avajaistilaisuus Strasbourgissa. (9. toukokuuta)
  • EU ja Intia aloittavat Portossa pidetyssä EU:n ja Intian johtajien kokouksessa ja videokonferenssissa kattavan yhteenliitettävyyskumppanuuden. Osapuolet vahvistavat sitoumuksensa yhteistyöhön selviytymiskykyisten ja kestävien yhteyksien tukemiseksi Intiassa sekä muissa kolmansissa maissa ja alueilla. (8. toukokuuta)
  • EU:n toimielimet, eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt sitoutuvat Portossa pidetyssä sosiaalialan huippukokouksessa tekemään kaikkensa osallistavamman ja sosiaalisemman Euroopan rakentamiseksi. (7.–8. toukokuuta)
  • EU:n teollisuusstrategia päivitetään, jotta Euroopan teollisuutta koskevissa toimissa otetaan kaikilta osin huomioon covid-19-kriisin jälkeiset uudet olosuhteet. Lisäksi tarkoituksena on edistää kestävämpää, digitaalisempaa, selviytymiskykyisempää ja maailmanlaajuisesti kilpailukykyisempää taloutta. (5. toukokuuta)
 5. Huhtikuu 2021
  • Kestävä rahoitus ja EU:n luokitusjärjestelmä: komissio kanavoi varoja kestävään toimintaan. (21. huhtikuuta)
  • Komissio ehdottaa uusia sääntöjä ja toimia huippuosaamisen ja luottamuksen lisäämiseksi tekoälyalalla. Tavoitteena on viedä EU johtoasemaan luotettavan tekoälyn alalla. (21. huhtikuuta)
  • EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden järjestön jäsenten välisessä uudessa kumppanuussopimuksessa vahvistetaan puitteet poliittiselle, taloudelliselle ja alakohtaiselle yhteistyölle seuraavien 20 vuoden aikana. (15. huhtikuuta)
  • Komissio esittää järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevan EU:n strategian, jolla pyritään hajottamaan rikollisjärjestöjen rajat ylittäviä liiketoimintamalleja, sekä ihmiskaupan torjuntaa koskevan uuden strategian, jolla pyritään ehkäisemään rikollisuutta, saattamaan ihmiskauppiaat oikeuden eteen ja parantamaan uhrien asemaa. (14. huhtikuuta)
 6. Maaliskuu 2021
  • Euroopan vihreän kehityksen ohjelma: komissio esittää toimia luomutuotannon edistämiseksi. (25. maaliskuuta)
  • EU laatii uuden kattavan toimintakehyksen, jolla varmistetaan kaikkien lasten oikeuksien suojelu, ja ehdottaa eurooppalaisen lapsitakuun perustamista. (24. maaliskuuta)
  • Euroopan innovaationeuvosto aloittaa toimintansa. Neuvosto auttaa tieteellisten ideoiden muuntamista läpimurtoinnovaatioiksi. (18. maaliskuuta)
  • Komissio ehdottaa digitaalisen todistuksen luomista turvallisen ja vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi EU:ssa covid-19-pandemian aikana. (17. maaliskuuta)
  • Neljäs turvallinen ja tehokas covid-19-rokote hyväksytään käytettäväksi EU:ssa. (11. maaliskuuta)
  • Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli, neuvoston puheenjohtajavaltion Portugalin pääministeri António Costa ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen allekirjoittavat yhteisen julistuksen Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista. (10. maaliskuuta)
  • Euroopan digitaalinen vuosikymmen: komissio suuntaa kurssin kohti digitaalisesti vaikutusvaltaista Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä. (9. maaliskuuta)
  • Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteeksi vahva sosiaalinen Eurooppa. (4. maaliskuuta)
  • Palkkauksen läpinäkyvyys: komissio esittää palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevan ehdotuksen sen varmistamiseksi, että naiset ja miehet saavat EU:ssa saman palkan samasta työstä. (4. maaliskuuta)
  • Tasa-arvon unioni: komissio esittelee vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan strategiansa vuosiksi 2021–2030. Strategialla halutaan varmistaa vammaisten täysimääräinen osallistuminen yhteiskuntaan. (3. maaliskuuta)
 7. Helmikuu 2021
  • Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoittaa G7-huippukokouksessa EU:n kaksinkertaistavan rahoituksensa COVAX-hankkeelle, joka on kansainvälinen rokoteyhteistyömekanismi. EU:n rahoitus nousee 500 miljoonasta eurosta 1 miljardiin euroon. (19. helmikuuta)
  • Komissio esittää tulevia vuosia varten avoimen, kestävän ja määrätietoisen EU:n kauppapolitiikan. (18. helmikuuta)
  • Komissio ja EU:n ulkoasiainedustaja esittävät uuden strategian, jolla vahvistetaan EU:n panosta sääntöihin perustuvan monenvälisyyden edistämiseksi. (17. helmikuuta)
  • Komissio ehdottaa uutta biouhkiin varautumisen suunnitelmaa (HERA incubator), jotta Eurooppa voisi paremmin valmistautua uusien virusmuunnosten uhkaan. (17. helmikuuta)
  • Euroopan parlamentti vahvistaa poliittisen yhteisymmärryksen elpymis- ja palautumistukivälineestä, joka on NextGenerationEU:n keskeinen väline. (10. helmikuuta)
  • EU ehdottaa uutta Välimeren alueen toimintaohjelmaa strategisen kumppanuuden lujittamiseksi eteläisen naapurialueen kumppaneiden kanssa. (9. helmikuuta)
 8. Tammikuu 2021
  • Komissio hyväksyy kolmannen turvallisen ja tehokkaan covid-19-rokotteen. (29. tammikuuta)
  • Komissio ottaa käyttöön avoimuus- ja lupamenettelyncovid-19-rokotteiden viennissä. (29. tammikuuta)
  • Komissio käynnistää Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen suunnitteluvaiheen. Aloitteen tavoitteena on yhdistää suunnittelu, kestävyys ja investoinnit Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseksi. (18. tammikuuta)
 9. Joulukuu 2020
  • Ensimmäiset eurooppalaiset rokotetaan covid-19-tautia vastaan. (27. joulukuuta)
  • Komissio pääsee tiiviiden neuvottelujen jälkeen Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sopimukseen sen ja EU:n tulevien suhteiden ehdoista. (24. joulukuuta)
  • Komissio hyväksyy ensimmäisen turvallisen ja tehokkaan covid-19-rokotteen. (21. joulukuuta)
  • Neuvosto hyväksyy EU:n pitkän aikavälin talousarvion vuosiksi 2021–2027. Se on suuruudeltaan 1,211 biljoonaa euroa käypinä hintoina. (17. joulukuuta)
  • Digitaalisia palveluja ja digitaalisia markkinoita koskevat säädökset: komissio ehdottaa digitaalisen ympäristön kunnianhimoista uudistamista sekä kattavia uusia sääntöjä kaikille digitaalisille palveluille. (15. joulukuuta)
  • Euroopan vihreän kehityksen ohjelma: komissio esittää ehdotuksen asetukseksi kestävistä akuista kiertotaloudessa ja ilmastoneutraalissa taloudessa. (10. joulukuuta)
  • Komissio esittää Euroopan demokratiatoimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on parantaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja rakentaa kestävämpiä demokratioita kaikkialla EU:ssa. (3. joulukuuta)
  • EU:n ja Yhdysvaltojen suhteet: EU ehdottaa uutta tulevaisuuteen suuntautuvaa transatlanttista toimintasuunnitelmaa kansainvälistä yhteistyötä varten. (2. joulukuuta)
 10. Marraskuu 2020
  • Komissio ja EU:n ulkoasiainedustaja esittävät sukupuolten tasa-arvoa koskevan toimintasuunnitelman, jolla edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä EU:n ulkoisen toiminnan kaikilla osa-alueilla. (25. marraskuuta)
  • Komissio hyväksyy lääkeyhtiö Modernan kanssa sopimuksen, jonka perusteella komissio voi ostaa kaikkien EU:n jäsenmaiden puolesta aluksi 80 miljoonaa annosta rokotetta. Lisäksi sopimukseen sisältyy optio 80 miljoonan annoksen lisäerästä. (25. marraskuuta)
  • Komissio esittelee kaikkien aikojen ensimmäisen hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa koskevan EU:n strategian. (12. marraskuuta)
  • Komissio hyväksyy lääkeyhtiöiden BioNTech ja Pfizer kanssa sopimuksen, jonka perusteella komissio voi ostaa kaikkien EU:n jäsenvaltioiden puolesta aluksi 200 miljoonaa annosta rokotetta. Lisäksi sopimukseen sisältyy optio 100 miljoonan annoksen lisäerästä. (11. marraskuuta)
  • Uusi kuluttaja-asioiden toimintaohjelma käynnistyy. Ohjelman tarkoituksena on antaa EU:n kuluttajille tilaisuus osallistua aktiivisesti vihreään ja digitaaliseen siirtymään. (11. marraskuuta)
  • Euroopan terveysunioni ottaa ensimmäiset askeleensa. Terveysunioni vahvistaa EU:n valmiuksia kohdata terveysuhkia nyt ja tulevaisuudessa (11. marraskuuta)
 11. Lokakuu 2020
  • Komissio ehdottaa EU:n direktiiviä, jolla varmistetaan unionin työntekijöille riittävä vähimmäispalkka ja mahdollistetaan kohtuullinen toimeentulo työpaikasta riippumatta. (28. lokakuuta)
  • Espanjalle, Italialle ja Puolalle maksetaan 17 miljardia euroa SURE-välineestä jäsenmaille myönnettävän rahoitustuen ensimmäisenä eränä. SURE-välineestä on tähän mennessä hyötynyt jopa 30 miljoonaa työntekijää ja 2,5 miljoonaa yritystä. EU on jo myöntänyt yhteensä noin 90 miljardia euroa 19 jäsenmaalle. (27. lokakuuta)
  • Komissio laskee liikkeeseen EU:n SURE-välineen puitteissa 17 miljardin euron sosiaalivaikutteisen joukkolainan, jonka tarkoituksena on auttaa turvaamaan työpaikkoja ja pitämään ihmiset töissä. (21. lokakuuta)
  • Euroopan vihreän kehityksen ohjelma: komissio hyväksyy uuden kemikaalistrategian, jolla pyritään kohti myrkytöntä ympäristöä. (14. lokakuuta)
  • Komissio hyväksyy lääkeyhtiö Janssen Pharmaceutica NV:n kanssa tehdyn sopimuksen, jonka nojalla EU:n jäsenmaat voivat ostaa rokotteita 200 miljoonalle ihmiselle. Lisäksi niillä on mahdollisuus ostaa 200 miljoonan rokotteen lisäerä. Komissio on jo 14. elokuuta tehnyt ensimmäisen sopimuksen lääkeyhtiö AstraZenecan kanssa. Sopimus tarjoaa pohjan 300 miljoonan rokoteannoksen hankkimiselle EU:n jäsenmaiden puolesta. Sopimukseen sisältyy myös mahdollisuus 100 miljoonan annoksen lisäerän ostoon. (8. lokakuuta)
  • Komissio hyväksyy uuden 10-vuotissuunnitelman romanien tukemiseksi EU:ssa. (7. lokakuuta)
  • Komissio hyväksyy kokonaisvaltaisen talous- ja investointisuunnitelman Länsi-Balkanin elpymisen pitkän aikavälin vauhdittamiseksi ja alueellisen yhdentymisen edistämiseksi. (6. lokakuuta)
 12. Syyskuu 2020
  • Komissio hyväksyy digitaalista rahoitusta koskevan paketin, johon sisältyy digitaalisen rahoituksen strategia sekä kryptovaroja ja digitaalista häiriönsietokykyä koskevat lainsäädäntöehdotukset. Tavoitteena on luoda kilpailukykyinen EU:n rahoitusala, joka tarjoaa kuluttajille innovatiivisia rahoitustuotteita ja varmistaa samalla kuluttajansuojan ja rahoitusvakauden. (24. syyskuuta)
  • Uudella muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksella pyritään parantamaan ja nopeuttamaan menettelyjä koko turvapaikka- ja maahanmuuttojärjestelmässä ja tasapainottamaan oikeudenmukaisen vastuunjaon ja yhteisvastuun periaatteet. (23. syyskuuta)
  • Tasa-arvon unioni: Komissio esittää kaikkien aikojen ensimmäisen EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelman. (18. syyskuuta)
21. HEINÄKUUTA 2022
Unionin tila 2021 – Aikajana
 • български
  (2.09 MB - PDF)
  Lataa
 • español
  (2.05 MB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (2.07 MB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (2 MB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (2 MB - PDF)
  Lataa
 • eesti
  (2 MB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (2.02 MB - PDF)
  Lataa
 • English
  (9.05 MB - PDF)
  Lataa
 • français
  (2.07 MB - PDF)
  Lataa
 • Gaeilge
  (2.06 MB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (2 MB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (2.06 MB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (2.11 MB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (2.08 MB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (2.01 MB - PDF)
  Lataa
 • Malti
  (2.08 MB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (2.06 MB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (2.08 MB - PDF)
  Lataa
 • português
  (2.07 MB - PDF)
  Lataa
 • română
  (2.01 MB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (2.1 MB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (2.05 MB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (2.07 MB - PDF)
  Lataa

 

Asiakirjat

21. HEINÄKUUTA 2022
Unionin tila 2021 – Esite
 • български
  (8.86 MB - PDF)
  Lataa
 • español
  (9.05 MB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (9.1 MB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (9.3 MB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (9.2 MB - PDF)
  Lataa
 • eesti
  (9.29 MB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (9.41 MB - PDF)
  Lataa
 • English
  (9.1 MB - PDF)
  Lataa
 • français
  (9.18 MB - PDF)
  Lataa
 • Gaeilge
  (8.99 MB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (9.3 MB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (8.99 MB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (9.09 MB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (9.07 MB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (9.35 MB - PDF)
  Lataa
 • Malti
  (9.1 MB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (8.97 MB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (9.08 MB - PDF)
  Lataa
 • português
  (9.03 MB - PDF)
  Lataa
 • română
  (9.33 MB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (9.17 MB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (9.05 MB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (9.05 MB - PDF)
  Lataa

 

Tietokoosteet